WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

1. Beleidsplan 'De zorgzame kerk'

Een jaar verder
Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Beleidsplan 2015-2019). Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.
(Klik op 'lees meer' om het volledige artikel te lezen, klik hier om het artikel te downloaden).

» Lees verder

=======================================

2. WIJKBERICHT 20 november 2017 nr. 41
+ bericht over Serious Request + Bericht over Taizégebed
   

samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg

» Eerdere wijkberichten     
» Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33     
E-mail:     

Bij de dienst van 26 november
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die het afgelopen
kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.
We lezen deze zondag Jesaja 65 : 17-23 en Matteüs 25 : 1-13, ‘de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes’ zoals we dit verhaal zijn gaan noemen.
Het is een verhaal over de duisternis en het licht.
Over de komst van de bruidegom in de nacht en het licht dat brandt.
De gelijkenis wordt hiermee een verwijzing naar de Paasnacht, ‘de moeder alle nachten’ naar een woord van Augustinus.
Hoe diep de duisternis, het licht van Pasen blijft in ons midden, zal altijd weer ontstoken worden.
Licht dat nooit meer dooft.
 
In deze dienst noemen we hun namen en steken we een kaars aan ter gedachtenis.
Tevens wordt aan de nabestaanden een kruisje met daarop de naam van
de overledene meegegeven. Deze kruisje hebben niet lang na de datum van
overlijden een plek gekregen in de stilteruimte van de kerk.
Tenslotte ontvangt de familie een kaart.
Na de dienst is er voor allen die dit wensen gelegenheid om een lichtje ter
gedachtenis aan te steken.
 
Aan deze dienst werkt de cantorij o.l.v. Ed Saarloos mee.
Verder zijn we blij en dankbaar dat Guus Korpershoek deze zondag weer zijn medewerking verleent.
Voorgangers zijn ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen.
 


WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 3 december a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om blikken kippensoep in te leveren.
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.
Hartelijk dank voor de medewerking
Jos van den Boogert
 

Kerstmarkt Ambacht-Oost 2017
Ook dit jaar willen wij weer een kerstmarkt houden op vrijdag 8 december a.s.
van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Kijk uw kerstspullen weer eens na, misschien zijn er dingen die u niet meer gebruikt? Dan maakt u er een ander blij mee, en de opbrengst is ditmaal o.a. voor MS-Anders, informatie www.ms-anders.nl
U kunt uw spullen inleveren op: maandag 4 dec. 9-12 uur, dinsdag 5 dec. 14-16 uur, woensdag 6 dec. 19-20 uur donderdag 7 dec. 14-16 uur en vrijdag 8 dec. 10-12 uur.
 
Ook verzorgen wij weer de kerstpost in VLAARDINGEN in samenwerking met
voetbalvereniging CWO, u kunt deze post voorzien van postcode en voor € 0,35 per stuk, inleveren op zondag 3 dec. na de dienst, op bovengenoemde tijden en op de kerstmarkt, voorzien van contante betaling.
 
Medewerkers zijn van harte welkom!
Wilt u bakken, koekjes of zo.....,of helpen uitpakken en klaar zetten?
Kerststukjes maken, zelf nog een leuk idee hebben, of gewoon een handje helpen? Verkopen op de avond zelf? Opruimen?
Vele handen maken licht werk.
Meldt u aan! Geef U op of info bij:
Corrie Vellekoop tel. 4347575 of Marianne de Wilt
we hopen er met elkaar weer een fijne avond van te maken!!Terugblik zaterdagmiddagontmoeting 18 november
Te gast Nelleke van der Luit van de Stichting tot boombehoud.
Ze begint haar verhaal:
“Ik ben een echte bomenliefhebber en het begon met fotograferen”.
We bewonderen de resultaten. Prachtige foto’s een meerstammige eik in Normandië, 800 tot 1000 jaar oud. Ook in Normandië een kapeleik, in de holte worden missen opgedragen. Een zilveresdoorn in park ’t Loo.
Indrukwekkende bomen. Het gaat om meer dan de schoonheid van de boom, de geschiedenis, het verhaal dat de boom vertelt.
Er zijn bijvoorbeeld kerkbomen. Naast kerkcentrum Holy staat de hemelboom. Naast de Pax Christi 12 zgn. apostelbomen. Rondom de Grote Kerk 26 linden, 26 letters om woorden te vormen. Rondom de kerk symboliseren ze het woord van God. Op het Emmaplein de vrijheidsboom, ter nagedachtenis van de bevrijding. Aan de Mozartlaan de oudste Magnolia.
De boomstichting heeft een regelmatig overleg met de gemeente. Bij renovaties en andere werkzaamheden dreigen er onnodig bomen te sneuvelen. Dat is slecht voor het leefklimaat in de stad. Een boom van 20 meter hoog met een bladoppervlak van 1200 vierkante meter kan 18 kg CO2 absorberen en 13 kg zuurstof produceren. Als je die vervangt door nieuwe aanplant duurt het zo’n 20 jaar voor de nieuwe boom dat ook levert. Dus waakzaamheid is nodig.
 
Hieronder een lijstje van de voordelen van bomen:
-      Filtering van verontreinigende stof- en gasdeeltjes.
-      Microklimaat, luchtvochtigheid en temperatuur.
-      Reductie van geluidsoverlast.
-      Ontspanning en stressreductie in de woonomgeving.
-      Vermindering van wind.
-      Waterhuishouding.
-      Waarde van vastgoed.
-      Biodiversiteit.
-      Functie in het landschap en beeldbepaling in steden.
 
Al met al genoeg redenen om bomen in ere te houden. Een boeiende en leerzame middag.
 
Marian Kalmijn-van der Lecq


Afgelopen zondag
lazen we in de dienst de tekst uit Matteüs 25, 31-46.
In deze lezing zegt Jezus dat je alles wat je voor de ander doet, eigenlijk ook voor Hem doet. En Jezus noemt dan een aantal dingen die je voor een ander kunt doen. Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gingen kregen zij een briefje en konden voorlezen wat zij zouden kunnen doen voor anderen.
Ik had wat extra briefjes gemaakt en gelegd bij de uitgang zodat ook de gemeenteleden een briefje mee konden nemen. De briefjes waren echter al snel op. Daarom nog een keer in deze Onderweg herhalen wat er op de briefjes stond. Het is geschreven voor kinderen, maar met een beetje fantasie kunt u wel bedenken wat u ermee kunt doen.
·         Mensen die honger hebben, eten geven. Bijvoorbeeld via de voedselbank, of samen met je ouders iemand op straat.
·         Mensen die dorst hebben, drinken geven, bijvoorbeeld door geld te geven voor mensen in en warm, arm land.
·         Mensen die geen kleding hebben, kleding geven. Door samen met je ouders je kast op te ruimen en oude kleding die nog goed is naar de
          weggeefwinkel of naar de kringloopwinkel brengen.
·         Mensen die er niet bij horen bezoeken. Misschien ken je iemand op school die gepest wordt of iemand die heel alleen is.
·         Mensen die ziek zijn bezoeken. In het ziekenhuis of misschien weet de pastor wel iemand die het gezellig vindt als je langskomt.
·         Mensen die gevangen zitten bezoeken. Of een kaart of brief sturen, of iets doen voor Amnesty International.
 
Met een hartelijke groet,
pastor Marja Griffioen


Giften
Via Diny Zuidgeest mochten we een gift van € 20,00 ontvangen voor de wijkkas.
Waarvoor onze hartelijke dank.
 

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg:
 
Zondag 26 november  
Provider / tienerclub    
Taizégebed, Lucaskerk   
19.00 - 20.30 uur
19.00 uur
   
Maandag 27 november  
Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.30 uur
   
Dinsdag 28 november  
Ouderensoos
Clubs: Meisjes 10-12 jaar
2e Avond Heilige Onrust 
Cantorij
14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
   
Woensdag 29 november  
Clubs: Gemengd 6-8 jaar
Wijkkerkenraad
18.45 - 19.45 uur
20.00 uur
   
Donderdag 30 november  
Clubs: Meisjes 8-10 jaar
Basiscatechese
Woede en Vergeving 3e avond 
Repetitie Glorious Touch               
19.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
   
Vrijdag 1 december  
Repetitie kinderkoor  
Repetitie kinderkerstspel                        
Repetitie Messengers
15.45 - 16.30 uur
16.30 - 17.30 uur 
20.00 uur
   
Zondag 3 december  
Dienst
Provider/tienerclub
Cantatedienst         
10.00 uur
19:00  - 20:30 uur
19:00 uur


Voor deze weken en daarna:
Overal en nergens
Ik ruik je in de linde,
ik ruik je in de rozen.
Ik ruik je in kamille,
in jasmijn en in frambozen.
Ik ruik je in het fluitenkruid
en in de berenklauw.
Overal en nergens ruik ik jou.
Ik proef je in de pruimen,
ik proef je in de bessen.
Ik proef je in de bron
als ik mijn dorst probeer te lessen.
Ik proef je in de druiven,
ik proef je in de dauw.
Overal en nergens proef ik jou.
Ik hoor je in de branding,
ik hoor je in de meeuwen.
Ik hoor je in hun vleugelslag,
ik hoor je als ze schreeuwen.
Ik hoor je in de leeuwerik,
de merel en de kauw.
Overal en nergens hoor ik jou.
Ik voel je in de hagel,
ik voel je in de regen.
Ik voel je in het briesje
dat de blaadjes laat bewegen.
Ik voel je in de warmte,
ik voel je in de kou.
Overal en nergens voel ik jou.
Ik zie je in de beken,
ik zie je in de stenen,
Ik zie je in een berg
die door het maanlicht wordt beschenen.
Ik zie je in de hemel,
in het grijs en in het blauw.
Overal en nergens zie ik jou.
Uit ‘doodgewoon’
geschreven door Bette Westera 
geïllustreerd door Sylvia WeveDs. Guus A.V. Fröberg
_________________________________________________________________________________________________________________________________


Serious Request (vervolg)

Ook afgelopen zondag zijn wij aan de slag gegaan met onze gezamenlijke actie voor Serious Request. Wat wij voor creatiefs aan het maken zijn, is nog even een verrassing. 
De komende week zullen we hiermee verder gaan in het kerkcentrum van Holy. 
Het eetbare gedeelte zullen we pas in de week voor 10 december gaan maken voor de verkoop in Holy. Het leuke is dat wij al wel horen dat de ijzerkoekjes die wij willen maken erg geliefd zijn... 
Wij gaan op de volgende datums een verkoop houden: 
10 december in kerkcentrum Holy. 
17 december in de Bethelkerk.  
Beide keren na de dienst. 
Dan kunt u er misschien alvast rekening mee houden. 
Wij zullen u op de hoogte houden. 
Namens de jeugd en leiding, 

Peter Schlebaum en Marianne Schipper 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Taizéviering
 Zondag 26 november, 19.00 uur   
In de Heilige Lucaskerk,
Hoogstraat 26 a/b
Vlaardingen
                           

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.
 
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.
 
Iedereen van harte uitgenodigd!
 
Aanvang om 19.00 uur.
 
Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen
en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
E-mail:

 

 


 

 
 


 

 

Eerdere wijkberichten 2017

November 6 nov. 13 nov.      
Oktober 2 okt. 9 okt. 16 okt. 23 okt. 30 okt.
September 4 sept. 11 sept. 18 sept. 25 sept.  
Augustus   14 aug. 21 aug. 28 aug.  
Juli 3 juli     24 juli  
Juni 12 juni 19 juni 26 juni    
Mei 1 mei 8 mei 15 mei 22 mei 29 mei
Voor 2 weken!
April 3 apr. 10 apr. 24 apr.    
Maart 6 mrt. 13 mrt. 20 mrt. 27 mrt.  
Februari 6 feb. 13 feb. 20 feb. 27 feb.  
Januari 2 jan. 9 jan. 16 jan. 23 jan. 30 jan.


Eerdere wijkberichten 2016

December 5 dec. 12 dec. 19 dec.    
November 7 nov. 14 nov. 21 nov. 28 nov.  
Oktober 3 okt. 10 okt. 17 okt. 24 okt. 31 okt.
September 5 sept. 12 sept. 19 sept. 26 sept.  
Augustus 1 aug.
(3 weken)
  22 aug. 29 aug.  
Juli 4 juli 11 juli
(3 weken)
     
Juni 6 juni 13 juni 20 juni 27 juni  
Mei 2 mei 9 mei
(2 weken)
- 23 mei 30 mei
April 4 apr. 11 apr. 18 apr. 25 apr.  
Maart 7 mrt. 14 mrt. 21 mrt.
2 weken!
-  
Februari 1 febr. 8 febr. 15 febr. 22 febr. 29 febr.
Januari 4 jan. 11 jan. 18 jan. 25 jan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug