Versoepelingen leiden tot 60+ diensten Versoepelingen leiden tot 60+ diensten
Geplaatst: 9 juni 2021
Vanaf zondag 6 juni worden 60 mensen uitgenodigd voor de dienst. Dit betekent een verdubbeling van het huidige aantal. De + ten opzichte van de huidige praktijk in de erediensten is dat we het slotlied samen gaan zingen. Er keert weer een stukje echte gemeentezang terug in de dienst!!
Met deze nieuwe afspraken volgen we de richtlijnen het ‘Interkerkelijk Contact in Overheidszaken’ (‘CIO’) waarin ook de PKN is vertegenwoordigd. We zijn blij dat deze versoepelingen mogelijk zijn.
Wel blijft het aanmeldsysteem voor de diensten gelden, het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en weggaan en de 1½ meter regel.
‘De vreugde voert ons naar dit huis’.
Ds. Guus A.V. Fröberg
terug