Afscheid van domineesland’ Afscheid van domineesland’
De titel van deze serie avonden is met een knipoog een verwijzing naar het boek ‘Afscheid van domineesland’ van Menno ter Braak. Een boek geschreven in 1931.
De titel is mede ingegeven door het rapport ‘Geroepen en gezonden’ van de Protestantse kerk in Nederland, waarin afscheid wordt genoemden van de klassieke opleiding van predikanten en er naast de predikant een pastor komt.
De titel van de rapport had ook ‘Afscheid van domineesland’ kunnen heten.
Maar het is niet de bedoeling dat ik met u deze vijf avonden ga terugblikken in de zin van ‘vroeger was alles beter’ in de kerk.
Deze avonden willen proberen te verzamelen wat ik de jaren dat ik predikant was en ben belangrijk tot zeer belangrijk en welke zaken ik vind dat belangrijk voor de kerk.


Op de allereerste avond zal allereerst de vraag gesteld en beantwoord worden ‘waarom theologie, bijbelse theologie?’
De volgende avonden komen o.a. aan de orde:
‘Kerk en Israël’ onopgeefbaar verbonden, wat betekende het toen en wat betekent dit nu.
‘Order, order please’ over de noodzaak van liturgie.
‘Begrijpt gij wat gij zingt’ over de vreugde van het zingen in de kerk.
‘Kerk en wereld, kerk en schare’ over de kerk als apostolaire, missionaire gemeenschap.
‘We zijn vierende, maar ook een lerende en dienende gemeente.’
Nog zo’n lastig thema: spiritualiteit. Over geloven met ‘hoofd, hart en handen’.
Tenslotte ‘de Vreugde voert ons naar dit huis.’ Over de vreugde van het predikant zijn.

Dit is een voorlopige schets van de themata op deze avonden.
Veel inspiratie en stof tot nadenken vond ik in het boek van de Duitse theoloog Günter Thomas ‘Im Weltabenteuer Gottes leben.’ Dit zal ongetwijfeld doorklinken op deze avonden.

Voor deze serie zijn voorlopig vijf donderdagavonden gereserveerd:
- 4 november
- 2 december
- 6 januari
- 10 februari
- 10 maart + gezellige afsluiting

In de Bethelkerk
Aanvang 20.00 uur


 
terug