CANTATE BWV 144 CANTATE BWV 144
BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 25 september 2022, aanvang 17.00 uur.

Op 25 september zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, de cantate ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’ (BWV 100) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd.

BWV 100 is de derde van drie cantates die Bach componeerde op basis van het lied ’Was Gott tut das ist wohlgetan’ van Samuel Rodigast. Bach schreef deze zesdelige cantate tussen 1732 en 1735.

Het orkest omvat, naast strijkers en continuo de hobo d’ amore, dwarsfluit en pauken. Tevens wordt uitgevoerd het motet ‘Verleih’ uns Frieden gnädiglich’ uit 1831 van Felix Mendelssohn (1809 – 1847). De tekst is een gebed om vrede, zeer toepasselijk op deze
tweede zondag in de vredesweek.

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Merel van Geest (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Tigran Matinyan (tenor), Andrew Hopper (bas).

Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.

Voorganger is ds. Jan de Visser.

Zie ook: www.cantatesvlaardingen.nl

Iedereen is in principe welkom, maar zijn er nog wel enkele regels in verband met covid, zie hiervoor extra Nieuws op de website van de kerk:

Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen
website: www.cantatesvlaardingen.nl
e-mail: infocantatesvlaardingen@gmail.com


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm aanbevolen.


Rob van Herwaarden, secretaris stichting Cantates Vlaardingen
terug