De spiritualiteit van Tomás Halik De spiritualiteit van Tomás Halik
Tomás Halík is een belangrijk, spraakmakende theoloog van deze tijd. Hij is hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag.
In Nederland brak hij door met het boek ‘Geduld met God’, gevolgd door boeken als ‘De nacht van de biechtvader’ , ‘Ik wil dat jij bent’ en ’Raak de wonden aan’.

Haliks boeken bestaan uit artikelen die min of meer thematisch zijn geordend. Halik is in gesprek met Bijbelteksten, dat allereerst, maar daarnaast met klassieke en moderne theologen en filosofen.
Zijn beschouwingen hebben een grote spirituele diepgang die uitnodigt tot gesprek, tot reflectie. Halik leidt je in in de diepten van het christelijke spiritualiteit zonder definitieve antwoorden of laatste oordelen, maar met een opmerkelijke gevoeligheid voor de vragen van deze tijd.
Tomás Halik is een bruggenbouwer tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en een atheïstische levensbeschouwing, tussen traditie en moderniteit.
Tijd om met elkaar en met zijn werk in gesprek te gaan.

De vier avonden worden gehouden op donderdagavond
17 oktober
21 november
16 januari
13 februari

Tijd: vanaf 20.00 uur                           
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg,
                                  tel. 010 - 434 84 33
                                  e-mail: predikant@ambachtoost.nl
 
terug