Nog twee avonden Erik Borgman - Alle dingen nieuw Nog twee avonden Erik Borgman - Alle dingen nieuw
Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie.
Dit boek is het eerste deel van een theologisch meerjarenproject.
In drie delen wil de auteur een theologie voor de eenentwintigste eeuw schetsen.
Het eerste nu uitgegeven deel heet ‘Invocatio’ (aanroeping) en schetst de theologische krijtlijnen waarbinnen de auteur zich wil bewegen.
In dit boek legt Erik Borgman verantwoording af, zegt hij, ‘van de hoop die in mij leeft.’ Hij ontwerpt in dit boek een theologie en is daarbij in gesprek met veel stemmen uit de cultuur.
Dit deel gaat over de theologie zelf. Volgens de auteur heeft de theologie zich te vaak gepresenteerd als het antwoord op een probleem. Theologie bevat geen antwoorden en kan God niet ondubbelzinnig tonen. Uitgangspunt voor het denken is en blijft de concrete wereld. Maar daar kan het niet bij blijven. Uitgangspunt is dat ‘alle dingen nieuw’ worden.

Uit recensie in Trouw: ‘De weg die Borgman schetst is wel degelijk relevant. In een tijd waarin grote verhalen geen zeggingskracht meer hebben, laat hij zien hoe de kerk en de theologie een nieuwe ontvankelijkheid moeten leren ontwikkelen. Naar de cultuur om ons heen, maar vooral: naar wat zich daarin als nieuw aandient, naar wat daarin van God is. Zo presenteert Borgman een voluit missionaire theologie, maar wars van ieder activisme. Want hij laat niet na te benadrukken: het is nooit in onze hand, maar altijd afkomstig van God.’

Het belooft aan de hand van dit boek een boeiend gesprek te worden.

De  avonden worden gehouden op donderdagavond:
De laatste twee avonden konden het afgelopen seizoen niet worden gehouden.
Deze twee avonden vinden nu plaats in het nieuw seizoen op donderdagavond
21 oktober en 11 november.
 
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave:

 
Ds. Guus A.V. Fröberg
tel.nr. 010 4348433
e-mail: predikant@ambachtoost.nl

 
terug