Vorming en Toerusting in de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Vorming en Toerusting in de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Gezamenlijk programma 2018- 2019

‘Geloven met hoofd, hart en handen’

Net als de afgelopen twee jaar, wordt er ook dit seizoen weer een gezamenlijk vorming- en toerustingsprogramma aangeboden voor het geheel van de Protestantse Gemeente, dus door de vier wijkgemeenten en De Windwijzer.

Het thema waar de predikanten en kerkelijk werkers voor hebben gekozen, is ‘Geloven met hoofd, hart en handen’. Geloven is niet alleen een zaak van het verstand, van het hoofd en van redeneren, spreken en begrijpen maar ook van het gevoel, van lichamelijke gewaarwording en van lichaamshouding. Denk b.v. alleen al aan de handen waarmee we zegenen, waarmee we in het pastoraat soms de handen van de ander troostend vasthouden en die we in het diaconale werk uit de handen steken om er onze naaste mee te helpen.

We verbinden het thema met een gang door de liturgie, waarbij steeds weer andere zintuigen worden aangesproken.

Elke avond wordt voorbereid door twee predikanten/kerkelijk werkers en wordt gegeven in een ander (kerk)gebouw. U kunt zich voor alle avonden aanmelden maar ook een keuze maken voor één of enkele avonden. U kunt zich aanmelden bij één van de mensen die de avond verzorgt.
____________________________________________________________________________________________________

Avond 1: ‘Intocht, voortgaan, labyrint’

Onze levensreis is als een pelgrimsreis.
We gaan op weg zonder precies te weten waar we uitkomen. We staan stil op de verschillende kruispunten die we in het leven tegen kunnen komen. We ervaren iets van het pelgrim zijn. Dit gaan we verkennen in de vorm van een labyrint.
Uw eigen inbreng wordt op prijs gesteld.
 
Wanneer: Dinsdag 25 september, 20.00 u.
Locatie:

 
Gebouw ‘De Dijk’
(wijkgebouw Grote Kerk),
Maassluissedijk 5
Leiding:
 
ds. Nico Paap en
pastor Marja Griffioen
Aanmelding:

____________________________________________________________________________________________________

Avond 2: ‘Kyrie en Gloria’

We leven in een bezeten wereld en midden in die wereld klinkt het gebed om Gods ontferming en het zingen van de lof aan God. En dat wringt. Hier botsen de bezeten wereld en het voedende, bevrijdende en troostende Bijbelwoord.
Omringd door deprimerende krantenartikelen en genadeloze televisiebeelden, schreeuwen we het uit: ‘Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u!’ en houden we de lofzang gaande.
 
Wanneer: Donderdag 8 november, 20.00 uur
Locatie: Rehobothkerk
Leiding:
 
ds. Guus Fröberg en
ds. Peterjan van der Wal
Aanmelding:

____________________________________________________________________________________________________

Avond 3: ‘Schriftlezing en verkondiging’

De dienst van het Woord, de schriftlezing en verkondiging, vormen het hart van de liturgie.
De gemeente hoort het Woord en de woorden van de voorganger en laat ze op zich inwerken.
Vanavond stappen we d.m.v. de werkvorm bibliodrama zèlf in een bijbelverhaal en verbinden ons actief, al improviserend en spelend met de personen die er in het verhaal voorkomen. We kruipen als het ware in de huid van de verschillende personen die in het verhaal een rol spelen.
Zo kunnen we ontdekken wat die personen in beweging zet en ook wat dat voor verbinding heeft met ons eigen leven en de rollen die wij spelen. Een belichaamde exegese en toepassing, zou je kunnen zeggen. Iedereen kan meedoen. Je hoeft er
niet voor te kunnen toneelspelen.
 
Wanneer:

 
Dinsdag 15 januari, 19.30 uur
(let op: afwijkende tijd i.v.m. de andere avonden)
Locatie: Bethelkerk
Leiding: Rob van Herwaarden en Lydia Roosendaal
Aanmelding:   

____________________________________________________________________________________________________

Avond 4: ‘Het gebed’

Bidden komt op veel verschillende manieren voor in vieringen. Zo zijn er drempelgebeden, dankgebeden, voorbeden, stille gebeden, gesproken gebeden, gezongen gebeden en ga zo maar door. Tijdens deze avond bekijken we de functie en betekenis van deze verschillende gebeden en zoeken we en onderzoeken we verschillende manieren waarop we kunnen bidden, in onze vieringen en in ons persoonlijk leven.
 
Wanneer: Donderdag 21 februari, 20.00 uur
Locatie: De Windwijzer
Leiding: Petra Nijboer en Juliëtte Pol
Aanmelding:

____________________________________________________________________________________________________

Avond 5: ‘Zending en zegen’


De verbinding tussen de liturgie op zondag en de christelijke levenspraxis van alle dag wordt gevormd door de ‘zending’, uitgesproken voor de ‘zegen’ aan het eind van de dienst. Door de zending en met de zegen wordt de gemeente op weg gestuurd om datgene wat ze zojuist heeft gevierd, vorm te geven in het dagelijks leven. De zegen treffen we op meerdere plaatsen aan in de kerk: bij doop, belijdenis, huwelijk en uitvaart. Maar ook bij veel gelegenheden buiten de kerkmuren, b.v. het zegenen van een huis of wapens. Dat maakt de zegen ook tot een spannend soms omstreden gebeuren. Hoe we aan de zegen met onze handen en onze mond uiting geven en het verschil tussen zegenen en inzegenen, komen op deze avond aan de orde.
 
Wanneer: Dinsdag 9 april, 20.00 uur
Locatie: Kerkcentrum Holy
Leiding:
 
ds. Guus Fröberg en
ds. Peterjan van der Wal
Aanmelding:
 

terug