Vooraankondiging gezamenlijke vieringen Vooraankondiging gezamenlijke vieringen
We gaan samen vieren! In de stille week gaan we een tweetal diensten samen met de wijkgemeente Holy vieren. Met elkaar trekken wij op weg naar Pasen.Op Witte Donderdag zijn er twee diensten, een in de wijkgemeente Holy en een in de wijkgemeente Ambacht-Oost. In beide diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd en zoeken wij in de liturgie verbinding met elkaar.
Deze dienst begint om 19:00 uur

Goede vrijdag vieren wij een gezamenlijke dienst in de Bethelkerk.
Voorgangers in deze dienst die om 19:00 uur begint, zijn ds. Yvonne Schoonhoven en ds. Hugo Habekotté.

De Paaswake is in kerkcentrum Holy. Voorgangers in deze dienst zijn Annabell de Jong en Petra Nijboer.
Deze dienst begint om 21:00 uur.

De Paasochtend dienst vieren we dan weer elk in eigen kerk, met in de Bethelkerk om 09:45 uur zingen van Paasliederen en 10:00 uur de dienst.
In deze dienst werkt het Community Gospel Choir mee.

 
terug