WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

2. WIJKBERICHT 31 mei 2021 nr. 11
[samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33 
  

Over de kerkdiensten

We zijn blij dat we voor de kerkdiensten weer wat ruimer - tot een maximum van zestig – kunnen uitnodigen.
De diensten worden daarnaast aangeboden via Kerkomroep.nl en via You Tube.
Van harte uitgenodigd de diensten in de kerk of thuis mee te vieren.

Heeft u technische problemen om de verbinding met Kerkomroep of You Tube te maken, laat het dan weten. Misschien kunt u daarmee geholpen worden.
Met een hartelijke groet,

Ds. Guus A.V. Fröberg

 
60+ diensten    
Vanaf zondag 6 juni worden 60 mensen uitgenodigd voor de dienst. Dit betekent een verdubbeling van het huidige aantal.
De + ten opzichte van de huidige praktijk in de erediensten is dat we het slotlied samen gaan zingen. Er keert weer een stukje echte gemeentezang terug in de dienst!!
Met deze nieuwe afspraken volgen we de richtlijnen het ‘Interkerkelijk Contact in Overheidszaken’ (“CIO”) waarin ook de P.K.N. is vertegenwoordigd.
We zijn blij dat deze versoepelingen mogelijk zijn.
Wel blijft het aanmeldsysteem voor de diensten gelden, het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en weggaan en de 1½meter regel.

‘De vreugde voert ons naar dit huis’.

Ds. Guus A.V. Fröberg


Bij de dienst van zondag 20 juni

Deze zondag gaat ds. Neely Kok uit Amsterdam bij ons voor.
 

Bij de dienst van zondag 27 juni

Deze zondag gaat ds. Robert Wilschut uit Hoogvliet.


Jamverkoop

Tijdens de Nokkiebeurs hebben we weer veel gelei verkocht. Onze voorraad is ‘geslonken’ tot 150 potjes. De keus is ook niet zo groot meer. U kunt in juni en juli nog bij ons bestellen via de bijgewerkte bestellijst die u per mail (ellenkees.haas@hetnet.nl) kunt opvragen of per telefoon (010-4358606). 
Daarna wachten we af wat het nieuwe seizoen te bieden heeft. Dit is voorlopig ons laatste jambericht voor het Bethelnieuws.
Met dank aan alle ‘klanten’. 

Kees en Ellen Haas
 

Kaartenverkoop

Cobie van der Vlies heeft als hobby kaarten maken.
Ze heeft veel nieuwe, mooie kaarten gemaakt en heeft nu een flinke voorraad om te verkopen. De opbrengst van de verkoop gaat, na aftrek van eigen kosten, naar een goed doel. Wilt u ook een aantal kaarten? Ze komt bij u aan huis zodat u ze zelf kunt uitzoeken.
U kunt haar bellen: 010-471 28 04 of 06-14 80 63 83, maar u kunt haar ook een mailtje sturen: jivandervlies@gmail.com
 

Bethelkerk gaat duurzame energie opwekken

 

Een aantal Bethelkerkers zijn betrokken bij de bouw van 4 nieuwe scoutinggebouwen aan de Vlaardingervaart. 
 Het worden duurzame gebouwen d.w.z. duurzaam in het gebruik van materialen, energiezuinig, grotendeels zelf energievoorzienend door het zelf opwekken van duurzame energie (elektriciteit) m.b.v. zonnepanelen en sedumdaken. Voor aanvullende verwarming wordt als brandstof biopropaan gebruikt, een 100% natuurlijk product.
Op één van de oude scoutinggebouwen lagen 26 zonnepanelen voor het opwekken van duurzame energie (elektriciteit). Die panelen waren niet meer in te passen bij de nieuwe gebouwen.

Door giften van de initiatiefnemers en vanwege de betrokkenheid van een aantal Bethelkerkvrijwilligers bij de bouw van de scoutinggebouwen beschikt de Bethelkerk inmiddels over de 26 overtollige zonnepanelen (zie foto). 

Deze panelen krijgen een plaatsje op het lage dak van de kerk. Daarvoor moet ook nieuw materiaal worden gekocht om de panelen te kunnen bevestigen op het dak. Voor een optimale werking van de panelen moet van een andere techniek gebruik worden gemaakt dan voorheen. Daar is per paneel een z.g. micro-omvormer voor nodig om de opgewekte elektriciteit van de panelen naar onze netspanning te transformeren van 220 V. Met een extra “groene gift” voor de wijkkas kunt u ook bijdragen aan groene energie voor de Bethelkerk. 

Doet u mee?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL62 INGB 0000 6632 57 t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost o.v.v. zonnepanelen.

De klussenclub en de Bethelscoutvrijwilligers
 

De Bethelbrief

Sinds een paar maanden wordt de Bethelbrief nu wekelijks digitaal toegestuurd aan de mensen die deze willen ontvangen. Opgave bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Vanaf zondag 20 juni zal er een beperkt aantal uitgeprinte Briethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
 

Giften

Van NN mocht ik een gift van € 20,- voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze dank.
 

Wijkdiaconie

Afgelopen zondag 13 juni stond de bloemenpot weer naast de collecte potten. Hierin was de opbrengst  € 45,95.  In mei mochten we op de rekening de volgende bedragen ontvangen voor de bloemenpot en het werk van de Wijkdiaconie  €12,=,  € 50,=, € 15,=,  € 25,=,  € 15,=.  In m’n brievenbus vond ik twee keer een enveloppen met elk €10,=. Wij danken u voor alle giften waarmee het werk van de wijkdiaconie juist nu door kan gaan. 
Door een gift over te maken naar rekening nr. NL18 INGB 0005344105 t.n.v. wijkdiaconie Ambacht-Oost onder vermelding gift of bloemenpot of een steunt u de wijkdiaconie.                                                       

Jos van den Boogert

We blijven met elkaar verbonden

•    Via ‘Onderweg’.
•    NIEUW: Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl.
•    Via de appgroep van de Bethelkerk.
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 06 - 22524299 ) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 06 - 58911135).
•    Via de website: www.ambachtoost.nl.
•    Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.
Alleen met elkaar zal het lukken de verspreiding van het virus terug te dringen.
  
Ds. Guus A.V. Fröberg

 

 


 
_______________________________________

3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 
 
  

_______________________________________

Eerdere wijkberichten 2021

Mei   10 mei   31 mei  
April   12 apr.   26 apr.  
Maart 1 mrt.   15 mrt.   29 mrt.
Februari 1 febr.   15 febr.    
Januari 4 jan.   18 jan.    

Eerdere wijkberichten 2019

 

December

2 dec.

9 dec.

16 dec.

 

 

November

4 nov.

11 nov.

18 nov.

25 nov.

 

Oktober

7 okt.

14 okt.

21 okt.

28 okt.

 

September

2 sept.

9 sept.

16 sept.

23 sept.

30 sept.

Augustus

5 aug.

 

 

26 aug.

 

Juli

1 juli

8 juli

15 juli

 

 

Juni

3 juni

 

17 juni

24 juni

 

Mei

6 mei

13 mei

20 mei

27 mei

 

April

1 apr.

8 apr.

15 apr.

 

29 apr.

Maart

4 mrt.

11 mrt.

18 mrt.

25 mrt.

 

Februari

4 feb.

11 feb.

18 feb.

25 febr.

 

Januari

7 jan.

14 jan.

21 jan.

28 jan.

 

 

 

 

terug