WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

2. WIJKBERICHT 1 maart 2021 nr. 5 + Aankondiging Taizéviering
[samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF   

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

De diensten gaan door, maar slechts via Kerkomroep en YouTube

Voor de komende tijd vragen wij u thuis met ons mee te vieren.
Daarnaast willen vanaf zondag 7 maart weer een beperkt aantal mensen -tot een maximum van dertig – gaan uitnodigen.
Directe aanleiding om ons hierover binnen het moderamen van de wijkkerkenraad weer te bezinnen was het schrijven van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/.

Heeft u technische problemen om de verbinding met Kerkomroep of You Tube te maken, laat het dan weten. Misschien kunt u daarmee geholpen worden.
Met een hartelijke groet,
Ds. Guus A.V. Fröberg
 

De veertigdagentijd

Bij de dienst van zondag 7 maart

Dit is de derde zondag van de veertigdagentijd.
Deze zondag heeft de naam ‘Oculi’. Mijn ogen zijn gericht op de Heer (psalm 25:15-16).
We lezen deze zondag Exodus 20 : 1-17 en Johannes 2 : 13-22.
Na begonnen te zijn in het evangelie naar Marcus vervolgen we onze lezingen, het leesrooster getrouw, met lezingen het evangelie naar Johannes.
In het evangelie lezen van Jezus die de handelaar en geldwisselaars weg bij de tempel. Hij zegt dat ze een markt maken van het huis van mijn vader.
Als we dit naar de dag van vandaag verplaatsen betekent deze tekst meer dan de wat flauwe verwijzing naar deze tekst als de kraam van de wereldwinkel in de kerk stond of de kinderen in de veertigdagentijd geld in de kerk verdienden voor een project.

Daarnaast horen ‘de goddelijke aanwijzing voor het goede leven’, de tien geboden.
 

Bij de dienst van zondag 14 maart

De vierde zondag van de veertigdagentijd.
Deze zondag gaat ds. Neely Kok uit Amsterdam voor.
 

Kindernevendienst in de veertigdagentijd

De kinderen van de kindernevendienst volgen het project van Kind op Zondag: Levensweg. In het gezinsboekje dat de kinderen thuis krijgen staat voor elke dag een bladzijde. Ook krijgen ze een spaardoosje waarin ze geld kunnen doen voor het collectedoel dat bij elke donderdag beschreven staat.
Daarnaast willen we aan de kinderen en aan alle gemeenteleden vragen om gedurende 7 weken 7 artikelen te verzamelen voor de voedselbank.
Het zijn de volgende 7 artikelen:
douchegel 2 in 1  (shampoo en douchgel in één)
tandpasta + een tandenborstel
jam
hagelslag
sokken (kindermaten mogen ook!)
papieren zakdoekjes
snoepjes (verpakt)
 
Op zaterdag 3 april mogen de gespaarde artikelen en de spaardoosjes van de kinderen tussen 11.00 en 12.00 uur bezorgd worden in de Bethelkerk.

Daar zullen Greetje van Rijn en Jos van den Boogert het in ontvangst nemen.  

 
Avondgebeden in de veertigdagentijd

Elke woensdagavond in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk. Een half uur teksten, gedichten, liederen, muziek, stilte rond verhalen uit de bijbel. Aanvang steeds 19.30 uur en mee te vieren via kerkomroep.nl en via You Tube Bethelkerk Vlaardingen.

Woensdagavond 10 maart: Jacob en Esau

Thema van dit avondgebed is de verzoening van Jacob met zijn broer Esau.
Soms kunnen de verhoudingen tussen mensen of volken zo verstoord zijn dat verzoening, een nieuw begin, niet meer mogelijk lijkt.
Zo is het ook in het oerverhaal over broederschap, het verhaal van Jacob en Esau.
Daarin blijkt dat een nieuw begin niet te maken is door het afkopen van schuld, maar door zelf eerst het gevecht aan te gaan met je eigen schaduw, je daarmee te verzoenen en vervolgens je eigen leven te aanvaarden als van God gegeven en gezegend.
Dan pas kun je ervoor open staan om verzoening als genade te ontvangen.
Bij God is een nieuw begin altijd mogelijk. Er kan altijd meer gerepareerd
worden dan je denkt.
Je broer kan weer je broer worden. Jij kunt weer broer worden voor je
broer. Een hoopvol nieuw begin is altijd mogelijk.
Liturg: Rob van Herwaarden
Piano/orgel: Guus Korpershoek
Zang: Marja Mooiman en Lianne van Rijn.
 

17 maart

Het avondgebed van vanavond: Een nieuw begin - voor wie?
Een van de bekendste schilderijen van Rembrandt heeft de titel: “Terugkeer van
de verloren zoon”, Het begin van een nieuw begin. We gaan dit schilderij gebruiken om te ontdekken hoe dit verhaal ons aanspreekt. Wat zien we en
hoe heeft dat betrekking tot ons eigen leven?

Medewerkenden vanavond:
Liturg: Annabell de Jong
Muziek Tabea Lanzke, Cora de Koning
 

Wij gedenken Jan Jansen

Op zondag 21 februari is Jan Jansen in de leeftijd van 93 jaar overleden.
Jan werd geboren in Nieuw Heeten, Overijssel. Hij trouwde op 30 juli 1955 met Gerrie .
Ze verhuisden in Vlaardingen vanwege het werk van Jan.
Ze vonden al snel hun draai in Vlaardingen vooral ook door de kerk, eerst de Immanuëlkerk, later de Emmauskerk en tenslotte de Bethelkerk.
Beiden waren en zijn echte kerkmensen. Jan was ouderling, liep met de ‘Open Deur’, was contactpersoon en reed tot op hoge leeftijd ‘bejaarden’
De laatste jaren werd steeds zwaarder, zijn wereld werd kleiner, zij lichaam verzwakte.
De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis vond vrijdag 26 februari plaats in de Bethelkerk, waarna de begrafenis plaats vond op de begraafplaats Holy.
In deze dienst werden warme en liefde volle woorden gesproken door kleinkinderen en kinderen. Jan was een echt familiemens én kerkmens.
Wij zijn in gedachten en gebeden bij Gerrie, bij de kinderen Rieta, Hermiene, René en Henk-Jan en hun echtgenoten, kinderen, kleinkinderen en familieleden.

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

Stembureau

Maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart is de Bethelkerk stembureau. Van harte welkom. Laat uw/je stem niet verloren gaan.
 

Basiscatechesatie

In oktober waren we weer enthousiast begonnen met de basiscatechesatie. Alex, David, Sander en Steven kwamen elke maandagavond in de Bethelkerk bij elkaar.
Helaas kwam daar in december een vroegtijdig einde aan door een nieuwe Coronagolf.
Vanaf die tijd wachten we op betere tijden die eigenlijk maar niet komen.
Nu we elkaar al zo’n lange tijd niet gezien hebben lijkt het ons goed om een keer online met de jongeren af te spreken. Maandagavond 8 maart gaan we met elkaar een spel spelen. 
Hoe het daarna verder gaat weten we nog niet. Zodra het kan komen we graag weer ‘echt’ bij elkaar.

Kees van der Sar en Corrie Velthuizen
 

Wijkdiaconie

De afgelopen weken hebben we meerdere giften mogen ontvangen voor de wijkdiaconie. Via Els Koevoet kreeg ik een enveloppe met € 60,00, die we in drieën verdeeld hebben, de bloemenpot, wijkkas en de collecte van zondag 7 februari jl.  
Hartelijk dank voor de giften waarmee u zorgt dat het werk van de wijkdiaconie ook in deze tijd door kan gaan.
Wijkdiaconie Jos van den Boogert.


We blijven met elkaar verbonden

•    Via ‘Onderweg’, maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat deze slechts één in de twee weken verschijnt.
•    Via de appgroep van de Bethelkerk 
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 06 - 22524299 ) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 06 - 58911135).
•    Via de website: www.ambachtoost.nl
•    Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld
Alleen met elkaar zal het lukken de verspreiding van het virus terug te dringen.
  
Ds. Guus A.V. Fröberg

______________________________________


Taizéviering

14 maart
Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26

De Taizéviering is i.v.m. de coronamaatregelen anders dan anders.

Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, Niec Saarloos en Wiesje Verbove zingen de liederen van Taizé.
Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we ‘Als alles duister is’.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Aanvang om 19.00 uur
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren via Kerkomroep of YouTube Bethelkerk Vlaardingen.


Namens de voorbereidingsgroep:
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl

 

 


 
_______________________________________

3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 
 
  

_______________________________________

Eerdere wijkberichten 2021

Maart 1 mrt.        
Februari 1 febr.   15 febr.    
Januari 4 jan.   18 jan.    

Eerdere wijkberichten 2019

 

December

2 dec.

9 dec.

16 dec.

 

 

November

4 nov.

11 nov.

18 nov.

25 nov.

 

Oktober

7 okt.

14 okt.

21 okt.

28 okt.

 

September

2 sept.

9 sept.

16 sept.

23 sept.

30 sept.

Augustus

5 aug.

 

 

26 aug.

 

Juli

1 juli

8 juli

15 juli

 

 

Juni

3 juni

 

17 juni

24 juni

 

Mei

6 mei

13 mei

20 mei

27 mei

 

April

1 apr.

8 apr.

15 apr.

 

29 apr.

Maart

4 mrt.

11 mrt.

18 mrt.

25 mrt.

 

Februari

4 feb.

11 feb.

18 feb.

25 febr.

 

Januari

7 jan.

14 jan.

21 jan.

28 jan.

 

 

 

 

terug