WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN
2. WIJKBERICHT 6 juli 2020 nr. 24
    [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

 

Bij de diensten van de maand juli/en begin augustus

Komende weken willen we uit de brief van Jakobus lezen.

2
Wie heeft de brief van Jakobus geschreven?
Het Nieuwe Testament geef de keuze uit een aantal Jakobussen. Het is onmogelijk met zekerheid te zeggen wie de schrijver is.
In de lijst van de twaalf discipelen (Mc 3 : 16-19) komen twee met de naam Jakobus voor.
- Jakobus de zoon van Zebedeüs, broeder van Johannes, in de overlevering Jakobus ‘de Meerdere’ genoemd
- en Jakobus, de zoon van Alpheüs.
- Als derde (Lk 6:16) wordt Jakobus, vader van Judas (d.i. niet Judas Iskariot) genoemd.
- En er is sprake van Jakobus de broer van Jezus, hij wordt wel ‘de rechtvaardige’ of ‘de mindere’ of ‘de jongere’ genoemd. (Mc 6: 3 en Mc 15:40). Hij zou getuige zijn van de opstanding (1 Kor. 15:7). Hij heeft de meest sterke papieren als auteur van de brief,
maar geen van deze genoemden kunnen we met zekerheid aanmerken als schrijver van deze brief.
De schrijver van de brief blijft voor ons een onbekende, of beter gezegd, wordt bekend door zijn brief.
 

Zondag 12 juli
We vervolgen onze lezing uit de brief van Jakobus.
Deze keer hoofdstuk 2. Een hoofdstuk dat uit twee delen bestaat. Het eerste deel (1-13) gaat over een grondregel van de Bijbel: ‘de laatste worden de eersten’. Het spitst zich hier toe op het bevoordelen van rijken ten opzichte van armen.
Jakobus verwoordt hier met een voorbeeld het achterstellen van de ene mens op de andere, van de ene groep op de andere. Een uiterst onderwerp en dus van alle tijden.
In het tweede deel (14-26) gaat hij op de verhouding geloof en werken in. Kort en goed: geloof zonder werken is niks. Geloven op zondag en op maandag totaal vergeten dat en waarom je in de kerk zat, dat en waarom je gelooft, dat kan volgens Jakobus niet. En daarin in is hij uiterst scherp.

Zondag 19 juli
Deze zondag gaat ds. Laura van Weijen, predikant van de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal, voor. We zijn blij haar te verwelkomen.

Zondag 26 juli
We lezen verder in Jakobus, deze zondag hoofdstuk 3.
Over de macht van het woord, over de tong, de vrome tong als wapen in de machtsstrijd.

Zondag 2 augustus
Hier is de ‘psycholoog’ Jakobus op zijn best. Alle strijd, alle gekissebis (in de gemeente) voert Jakobus terug op de innerlijke onvrede en gespletenheid van de gemeenteleden. Dat je innerlijk niet één bent, dat je heelheid door begeerte en ambities uiteengetrokken wordt, leidt tot strijd met anderen. Je eigen innerlijke strijd speel je onwillekeurig uit in je strijd met anderen. Pas als je innerlijk tot concentratie en stilte komt, kun je in vrede leven en vrede geven aan je omgeving. Jakobus 4.

 

Kerkdiensten in juli en augustus       
Weer een dienst bijwonen? Meld u aan!

Met ingang van 1 juli mogen we als wijkgemeente weer kerkdiensten in de Bethelkerk houden.
Daar zijn wij erg blij mee. Echter, er mogen niet meer dan 100 personen in de kerkzaal aanwezig zijn.
Daarom maken we gebruik van een roulatiesysteem waarvoor u zich moet aanmelden.
Zie hiervoor de website Ambacht Oost:  www.ambachtoost.nl
.

Ik heb geen e-mail
Heeft u geen email maar wilt u toch op de lijst komen om te worden uitgenodigd voor een kerkdienst dan kunt u bellen met:
•  Kees Sterrenburg 06-49628284 of
•  Trudie Poot 06-38065253
Zij zullen u toevoegen op de lijst. Op het moment dat u aan de beurt bent om een kerkdienst bij de wonen wordt u telefonisch door één van ons benaderd.

Wij hopen dat het voor u duidelijk is en dat velen van u zich zullen aanmelden. Want wat is er mooier dan een zo vol mogelijke kerk. Ondanks alle beperkingen is het goed om elkaar weer (op gepaste afstand) te kunnen begroeten en contact te hebben. Samen luisteren naar de verkondiging, de gebeden, de liederen en het kerkorgel. We hopen velen van u van harte te mogen verwelkomen. Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via de telefoonnummers die hierboven vermeld staan.
Of stuur een berichtje naar aanmelden@ambachtoost.nl.

De diensten blijven we daarnaast uitzenden via YouTube Bethelkerk Vlaardingen of Kerkomroep.nl.  Soms laat de verbinding via Kerkomroep zich beter maken op een later tijdstip.
Vanaf zondagmorgen 10.00 uur en ook daarna zijn de diensten terug te zien/te horen. De liturgie wordt op de website geplaatst.

 

Even omzien met het oog op morgen

Het was goed dat we afgelopen zondag (5 juli) weer met meerdere mensen samen konden komen in de kerkdienst. Het blijft natuurlijk vreemd en onwennig dat je net als voor theater of restaurant moet reserveren. Dat had ik een half jaar geleden ook niet kunnen verzinnen. Toch lijkt het wel te werken. Het aanmeldsysteem is, is onze eerste indruk redelijk gebruiksvriendelijk. De medewerkers van onze kerk die het beheren doen er alles aan om het zo goed mogelijk -gemeentelidgericht – te beheren.
Wie zich heeft aangemeld zit in het systeem en krijgt ruim voor iedere zondag een uitnodiging per mail. Als u onverhoopt niet kunt, dan kunt u rustig ‘ik kom niet’ aanklikken. U blijft in het systeem en krijgt een (dat is niet automatisch dé volgende keer, dat hangt van het aantal aanmeldingen af) volgende keer uitnodiging.
Komt u er niet uit dan kunt u altijd Trudie Poot of Kees Sterrenburg bellen of een mailtje sturen. (zie hierboven)

Gisteren liep het in de kerk bijna goed.
Iedereen was wat gespannen en nerveus. En dat is begrijpelijk. Het is allemaal zo anders geworden.
Een enkele opmerking.
Het is wel de bedoeling dat iedereen op de plaats die haar of hem wordt aangewezen gaat zitten.
De tijd van gereserveerde plaatsen kennen we alleen maar uit verhalen van een rood lampje dat ging branden en zo. Door zelf op een door u verkozen plaats te gaan zitten maakt u het de gastheer of –vrouw nodeloos moeilijk.

We hopen dat het allemaal steeds ontspannener wordt om zo met elkaar samen te komen. Alle vrijwilligers, wij allemaal doen, onze uiterste best om zo goed mogelijk de voorwaarden te scheppen om een kerkdienst weer bij te wonen.

Er komt een zondag dat we elkaar weer ontmoeten zonder enig geregel vooraf. Een zondag dat we voluit Gods lof zingen, zodat het dak van de Bethelkerk trilt van genoegen.
Een zondag dat er weer kinderen komen.
Een zondag dat de cantorij weer meewerkt.
Een zondag waarop de pepermuntjes voorafgaande aan de preek worden gedeeld.
Een zondag waarop de collectezakken worden doorgegeven én gevuld.
Een zondag waarop weer -anders – de maaltijd van de Heer vieren.
Een zondag dat er weer gedoopt wordt.
Een zondag waarop we elkaar na de dienst weer bij de koffie ontmoeten en de eerste keer ongetwijfeld met door gemeenteleden gebakken taart.
Een zondag dat er gelachen en gehuild wordt, waarop vreugde en verdriet wordt gedeeld met elkaar.

Die zondag komt zeker….

Houd moed   heb lief
 

Ds. Guus A.V. Fröberg

 

 


OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE

Derde woensdagochtend van de maand
De Bethelkerk gaat weer open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Voorlopig nog geen lunch.

Eerste keer is woensdagochtend 15 juli.
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Iedereen is van harte welkom.

Volgende keer: 19 augustus

 
Giften

Ik mocht een gift van € 50,-- voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze hartelijke dank.
 

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 12 juli  
Dienst
via Kerkomroep.nl of You Tube Bethelkerk Vlaardingen
10.00 uur
 
   
Maandag 13 juli  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Woensdag 15 juli  
OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE  10.30 - 12.00 uur
   
Zondag 19 juli  
Dienst
via Kerkomroep.nl of You Tube Bethelkerk Vlaardingen
10.00 uur
 
   
Maandag 20 juli  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Zondag 26 juli  
Dienst
via Kerkomroep.nl of You Tube Bethelkerk Vlaardingen
10.00 uur
 
   
Maandag 27 juli  
Klussen rond en in de kerk
Moderamen wijkkerkenraad
09.00 - 12:00 uur
13.30 uur
   
Zaterdag 1 augustus  
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur
   
Zondag 2 augustus  
Dienst
via Kerkomroep.nl of You Tube Bethelkerk Vlaardingen
10.00 uur
 
 

Voor deze week en daarna:

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen terwille
was als iedereen niet iedereen
op handen droeg.

                          Judith Herzberg

Ds. Guus A.V. Fröberg

 


 
_______________________________________

  


3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 

Eerdere wijkberichten 2020

Juni 8 juni 15 juni 22 juni 29 juni  
Mei 4 mei 11 mei 18 mei 25 mei  
April 6 apr. 20 apr.      
Maart 2 mrt. 9 mrt. 16 mrt. 23 mrt.  
Februari 3 febr. 10 febr. 17 febr. 24 febr.  
Januari 6 jan. 13 jan. 20 jan. 27 jan.  


 

 

Eerdere wijkberichten 2019

December 2 dec. 9 dec. 16 dec.    
November 4 nov. 11 nov. 18 nov. 25 nov.  
Oktober 7 okt. 14 okt. 21 okt. 28 okt.  
September 2 sept. 9 sept. 16 sept. 23 sept. 30 sept.
Augustus 5 aug.     26 aug.  
Juli 1 juli 8 juli 15 juli    
Juni 3 juni   17 juni 24 juni  
Mei 6 mei 13 mei 20 mei 27 mei  
April 1 apr. 8 apr. 15 apr.   29 apr.
Maart 4 mrt. 11 mrt. 18 mrt. 25 mrt.  
Februari 4 feb. 11 feb. 18 feb. 25 febr.  
Januari 7 jan. 14 jan. 21 jan. 28 jan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug