WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

2. WIJKBERICHT 27 juni 2022 nr. 13
[samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33 
  

Bij de dienst van zondag 3 juli

Overstapdienst
Centraal in de dienst staan de teksten van ‘de uitzending van de tweeënzeventig’ Lucas 10, 1-20 en het verhaal van ‘de ladder naar de hemel, Genesis 28: 10-15.

In deze dienst maken Heskey Klaassen en Thirza Badri de overstap
van de kindernevendienst naar de jongerenclubs en Provider.
Een spannend gebeuren.
 


Bij de dienst van zondag 10 juli 

We lezen deze zondag Psalm 92 : 1-5 Kolossenzen 3 : 15-17 en Lucas 10 : 25-29.
Wie is mijn naaste? De evangelielezing vervolgt dan met het verhaal van de ‘Barmhartige Samaritaan’. Deze zondag willen we proberen te begrijpen wie je naaste is, hoe je je naast zult dienen en wat daarin de rol van de muziek is.
Hoe houdt je de lofzang gaande?

In deze dienst willen we Guus Korpershoek van harte bedanken voor de vele, vele jaren, bijna 64 jaar, dat hij (cantor-)organist is geweest in verschillende kerken van wat nu heet de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.
 

Bij de dienst van zondag 17 juli 

In deze dienst gaat Anneke Klavers, kerkelijk werker te Zuidland voor.
 

Bij de dienst van zondag 24 juli

In deze dienst gaat ds. Rianne Noordzij uit Maassluis voor.
 


Vak C, anderhalf meter vak

In de tijden van corona – die overigens nog niet voorbij zijn, hadden we tijdens de kerkdiensten in de Bethelkerk een vak C, een anderhalf meter vak, waar mensen de dienst konden bijwonen, terwijl het anderhalf meter afstand houden in acht werd genomen. Dit vak willen we weer nadrukkelijk in gebruik nemen. Het is het vak banken, voor de regietafel.
We hopen u hiermee van dienst te zijn en u dit respecteert.

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

KOFFIEOCHTEND en LUNCH

Derde woensdagochtend van de maand
20 juli

De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven. Dit kan tot maandagavond.
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl ; tel.010 4347162
of Anneke Rodenburg ; tel. 010 4340055.
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!

Volgende keer: 7 augustus.
 

Oud Papier

Het is wel vakantietijd, maar de oud papier-inzamelingen gaan gewoon door.
Op resp. za. 2 juli en za. 9 juli staan de containers weer klaar aan de Goudenregenstraat en het Verploegh Chasséplein. U kunt daar weer al uw oud papier en karton kwijt! De prijs per ton in mei is ten opzichte van april een fractie gestegen naar: € 128,75 per ton.

Gewicht container Goudenregenstraat in mei: 3,58 ton en voor het Verploegh Chasséplein: 2,98 ton.

Namens de OPA’s, Kees Brouwer
 

Actie voor de Voedselbank

In juli a.s. is geen actie voor de Voedselbank.
We gaan op de eerste zondag in augustus weer van start.
Iedereen een goeie zomerperiode.
Jos van den Boogert
 

Jamverkoop

In de maanden juli, augustus en september staan we niet in de kerk op de eerste zondag van de maand.
Is uw voorraad op en wilt u graag nog jam of gelei neem dan rustig contact met ons op. We hebben vooral nog kweeperengelei, pruimenjam en druivengelei.
Ondertussen zijn de eerste jampotjes van dit seizoen al weer gevuld. Die zijn vanaf oktober te koop.
Met dank voor de vele potjes die u met elkaar gekocht hebt. Zuster Mary en de gemeenschap in Ruiru zal er zeker blij mee zijn!
Kees en Ellen Haas, ellenkees.haas@hetnet.nl; tel: 010 4358606.
 

We blijven met elkaar verbonden

•    Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
•    Via de appgroep van de Bethelkerk 
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299 ) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
•    Via ‘Onderweg’.
•    Via de website: www.ambachtoost.nl.
•    Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Ds. Guus A.V. Fröberg 


_______________________________________

3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 
 
  

_______________________________________

 

Eerdere wijkberichten 2022

Mei 9 mei   23 mei    
April   11 apr.   25 apr.  
Maart   14 mrt.   28 mrt.  
Februari   14 febr.   28 febr.  
Januari 3 jan.   17 jan.   31 jan.

 

Eerdere wijkberichten 2021

December     13 dec.    
November 1 nov.   15 nov.   29 nov.
Oktober 4 okt.   18 okt.    
September 6 sept.   20 sept.    
Augustus   9 aug.      
Juni   14 juni   28 juni  
Mei   10 mei   31 mei  
April   12 apr.   26 apr.  
Maart 1 mrt.   15 mrt.   29 mrt.
Februari 1 febr.   15 febr.    
Januari 4 jan.   18 jan.    

 

 

 

 

terug