WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

1. Beleidsplan 'De zorgzame kerk'

Een jaar verder
Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Beleidsplan 2015-2019). Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.
(Klik op 'lees meer' om het volledige artikel te lezen, klik hier om het artikel te downloaden).

» Lees verder

__________________________________________________________________________


2. WIJKBERICHT 13 januari 2020 nr. 2
    [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

Bij de dienst van 19 januari

De jaarlijkse ‘Week van Gebed voor eenheid’ vangt aan met een gezamenlijke dienst met de H. Lucasparochie in de Bethelkerk.
Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de
eenheid in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone
vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van
Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.
Leidraad in de week, thema van de dienst is “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. (naar Handelingen 28:3 ) In deze tekst is te lezen hoe Paulus en zijn
reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden.
Dit mag ons inspireren. Allereerst om te leren gastvrijheid te ontvangen. Het
is soms comfortabeler om de helpende hand te bieden dan hem aan te nemen.

Voorgangers zijn Pastor Henri Egging en ds. Guus A.V. Fröberg
Medewerking wordt verleend door o.a. het Willibrordkoor.

Aanvangstijd 10.00 uur
 

Bij het avondgebed van woensdag 22 januari

Tijdens deze gebedsweek volgen we Paulus op zijn reis.
Dit doen we door avondgebeden in verschillende kerken in Vlaardingen.
Ook in de Bethelkerk is er een avondgebed op woensdagavond 22 januari.
Aanvangstijd is steeds 19.00 uur.
Aan het avondgebed werken Guus Korpershoek orgel/piano en Gerard Blok viool mee.
Liturgen: Ds. Guus Fröberg en pastor Annabell de Jong.


 

In Memoriam Fija Figee-Blom

Op 5 januari 2020 is overleden Fija Figee-Blom.
Ze is 96 jaar geworden. We mogen dan spreken van een gezegende leeftijd.
Fija groeide op in Nijkerk waar ze ook geboren is. Ze komt uit een groot christelijk gezin. Haar ouders hadden een kruidenierszaak en Fija werkte in de winkel als verkoopster.
Ze leerde Jan Figee kennen. In 1947 zijn ze getrouwd in de Remonstrantse kerk in Vlaardingen. Ze kregen drie kinderen. Jan had een glazenwassersbedrijf, ze woonden toen in de Valeriusstraat en later veertig jaar in de Molukkenstraat. In !994 is haar man overleden. Fija is toen verhuisd naar de Wetering. De laatste dertien jaar woonde ze erg naar haar zin in Vaartland. Fija was een gelovige vrouw, geloven was voor haar niet iets wat ze erbij deed, maar iets wat echt deel uitmaakte van haar leven. Ze luisterde graag naar ‘Nederland zingt’ en zondagmorgen naar de dienst van Arie v. d. Veer.
Ze was God dankbaar dat hij haar altijd trouw is geweest.
Belangrijk voor haar was de Bijbeltekst die we lazen in de afscheidsdienst: Jesaja 43 :1 “Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij”.
Fija is een jaar geleden in huis gevallen, bont en blauw  was toen haar gezicht en lichaam.
In mei heeft ze haar heup gebroken en na de operatie is ze opgenomen in het Zonnehuis voor revalidatie.  Juist die tijd brak daar het Norovirus uit, waar Fija heel erg ziek van is geweest. Ze keerde weer terug op haar plekje in Vaartland, maar het ging niet meer zo. Als ze zo’n pijn had, bad ze wel of de Heer haar thuis wilde halen, maar als ze dan ‘s morgens wakker werd, was ze toch weer dankbaar dat ze er nog was.
Ze was erg gehecht aan haar zoon Ton, die haar de laatste tijd haast dagelijks bezocht.
De afscheidsdienst was vrijdag 10 januari. Daar hebben we de liederen gezongen die Fija zelf aangegeven had. Onder de orgelklanken van “Dank sei dir Herr”
hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht
Boven de rouwkaart staat “Neem Heer mijn beide handen”. Zo hebben we ook afscheid van haar genomen, wetende dat Fija nu in Gods handen is.

Jan Zegwaard
 

Veertigdagenkalender oproep!

Beste gemeenteleden van de Bethelkerk,
voor de komende veertigdagentijd willen we net als vorig jaar een mooie veertigdagenkalender maken voor en door gemeenteleden.
Dit jaar is het jaar van de verhalen voor de Bethelkerk. Wilt u een stukje van uw verhaal met andere Bethelkerkers delen?
We gaan uit van de spreuk: ‘Kinderen hebben de toekomst.’ Nelson Mandela zei ooit: ‘Kinderen zijn onze grootste schat. Zij zijn onze toekomst.’
Bij de avondgebeden in de veertigdagentijd kunt u komen luisteren naar verhalen uit de bijbel over kinderen. Dan proberen we om even stil te staan en na te denken over wat komt, waar we bang voor zijn en wat ons kan helpen om toch verder te gaan.

Hoe keek u als kind naar de toekomst? Is die toekomst geworden zoals u hoopte/ wenste? Wat hielp u om (opnieuw) naar de toekomst te kijken?

U kunt een stukje van ongeveer 300 woorden inleveren bij Carla van Ee.
Als het kan via de mail of getypt. Graag voor woensdag 19 februari. 
E-mailadres: .

Carla van Ee
 

Wijkdiaconie

Afgelopen zondag, 12 januari, ontvingen wij van u via de bloemenpot  € 68,15
In de afgelopen maand mocht de wijkdiaconie op de rekening de volgende bedragen ontvangen: € 100,00, € 350,00. € 12,00, € 20,00, en € 25,00 totaal € 507,00.  Ik ontving nog € 10,00 en € 8,50. Voor de Voedselbank kreeg ik nog € 50,00.
Graag willen we iedereen bedanken voor alle giften die wij mochten.
Met een gift op rek.nr.  IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de wijkcontactpersonen.

Wijkdiaconie, Jos van den Boogert.
 

Giften

Els Koevoet ontving een gift van € 50,- voor de wijkkas, waarvoor onze hartelijke dank

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: .

Zondag 19 januari  
Oecumenische Dienst
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar
10.00 uur
19.00 - 20.30 uur
   
Maandag 20 december  
Klussen rond en in de kerk
Basiscatechese
09.00 - 12:00 uur
   
Dinsdag 21 december  
Ouderensoos
Clubs: meisjes 10-12 jaar en jongens 8-12 jaar
Cantorij 
14.30-  16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
   
Woensdag 22 januari  
Avondgebed week van Gebed 19.00 uur
   
Donderdag 23 januari  
Clubs: meisjes 6-10 jaar en jongens 6-8 jaar
Glorious Touch
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
   
Vrijdag 24  januari  
Messengers 20.00 - 22.00 uur
   
Zondag 26 januari  
Dienst met Avondmaal 10.00 uur
 

Voor deze week en daarna

Los aansluitend en interpreterend bij het thema van de week van gebed voor de eenheid het volgende gedicht:
 
Verlamd  (Armando)

Wetend
dat hij een vluchteling is,
verlamd,
verbannen,
op zoek naar goederen,
een onbekende.

Maar overtuigd
dat hij uitverkoren is,
die de schaduw omarmt,
de schimmen als waarschuwing koestert

Ds. Guus A.V. Fröberg

__________________________________________________________________________

  

__________________________________________________________________________

  


3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 

Eerdere wijkberichten 2020

Januari 6 jan.         


Eerdere wijkberichten 2018

December 3 dec. 10 dec. 17 dec.    
November 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov.  
Oktober 1 okt. 8 okt. 15 okt. 22 okt. 29 okt.
September 3 sept. 10 sept. 17 sept. 24 sept.  
Augustus     20 aug. 28 aug.  
Juli 2 juli 9 juli     30 juli
Juni 4 juni 11 juni 18 juni 25 juni  
Mei 7 mei 14 mei 28 mei    
April - 9 apr. 16 apr. 23 apr. 30 apr.
Maart 5 mrt. 12 mrt. 19 mrt. 26 mrt.
voor 2 wk.
 
Februari 5 feb. 12 feb. 19 feb. 26 febr.  
Januari 8 jan. 15 jan. 22 jan. 29 jan.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug