WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

2. WIJKBERICHT 17 januari 2022 nr. 2 + Taizé avondgebed 30 januari
[samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33 
  

Over de diensten imet ingang van 16 januari 2022

Voor de komende diensten willen we weer een beperkt aantal mensen – tot een maximum van dertig – gaan uitnodigen. 
Dat betekent dat u uitsluitend op uitnodiging naar de kerkdienst mag komen. 
Kom alleen als u gezond bent en geen corona-gerelateerde klachten hebt. Ook al bent u gevaccineerd en hebt u de boosterprik gehad! Men kan het virus nog steeds doorgeven. 
Deze regels gelden nog steeds: 
Houd 1½ meter afstand 
Draag een mondmasker 
Desinfecteer altijd de handen. 
Neem uw jas mee de kerkzaal in. 
Geen handen geven na de dienst.
 
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat iemand positief getest wordt. De kerkenraad stelt het erg op prijs als dat doorgegeven wordt aan de scriba. De overige kerkgangers van die zondag kunnen dan gewaarschuwd worden zonder uiteraard de naam van die persoon te noemen. 

 

De diensten gaan via Kerkomroep en YouTube door
U wordt van harte uitgenodigd deze diensten thuis mee te vieren. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 


Heleen Horsman, scriba. 

 

Zondag 23 januari

We lezen 1 Samuël 3 : 1-10 en Johannes 1 : 35-51.
Twee verhalen over mensen die geroepen worden. Maar wat is dat: een roeping?
Geschiedt dat plotseling, van boven? Of langs de lijnen der geleidelijkheid, via mensen? 
In het Johannesevangelie horen  we dat vijf mannen op het spoor gezet van Jezus worden gezet. Met elkaar zullen ze ‘een veelkleurige schoolklas’ gaan vormen die tezamen de richtingen, de stromingen van de ekklesia vormen.


Zondag 30 januari

We lezen 1 Koningen 8 : 22-30 Johannes 2 : 13-25.
Twee lezingen over de tempel.
De eerste lezing bestaat uit het gebed van koning Salomo bij de inwijding van de tempel.
Waar andere evangelisten het verhaal van de tempelreiniging achteraan plaatsen, zet Johannes het aan het begin van het evangelie.
Jezus wordt door hem direct neergezet als de grote hervormer.
Maar hij spreekt ook over ‘de tempel van zijn lichaam’.


Taizégebed

30 januari
19.00 uur is er weer een Taizégebed.Er is een opvolger voor de heer Sjaak de Kok gevonden.
Naar aanleiding van het bericht in ‘Onderweg’ dat de inzameling van kaarten, postzegels en mobiele telefoons zou moeten stoppen en de tonnen en dozen uit de kerken zouden verdwijnen reageerde Rosemarie Donkersloot (010-4348276).
Rosemarie neemt zijn taak voor de kerken in Vlaardingen op zich. Zij zal zorgen voor de inzameling en het transport naar het centrale Depot van Kerk in Actie.
Iedereen nodigen weer van harte uit om de kaarten, postzegels, munten, mobieltjes, cartridges in te leveren.


Plakken voor de Vlaardingse Voedselbank

We sparen deze winter voor een gratis Boodschappen Box van Boon’s Supermarkt of MCD. Met het plakken van zegeltjes sparen we voor boodschappenboxen voor de Voedselbank.
Op het moment dat ik dit schrijf, zondagavond 16 januari, hebben we 43 boxen bij elkaar gespaard. De winkels verstrekken zegeltjes tot en met 22 januari. Inleveren kan wel langer maar: OP is OP.
Met elke box geven we € 50,00 aan boodschappen aan de Voedselbank.
Ik vraag U uw zegeltjes zo snel mogelijk in te leveren in de Bethelkerk of bij mij in de brievenbus. (Lyceumlaan 50). Wacht niet tot het laatst met inleveren. Elke volle kaart wordt direct ingeleverd voor een box. We rekenen op u hulp. Alvast bedankt.
Jos van den Boogert, 06-38315155


WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 5 februari a.s. is er weer een actie en wij vragen u dan om een pak pannenkoekmeel mee te brengen. Meer pakken mag natuurlijk ook. We hopen dat u weer mee wil doen en het tot een groot succes wil maken.                                                                                                                   De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben, of als aanvulling op de pakketten.
Op zondag 5 december 2021 kregen we ruim 60 pakken hagelslag. Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.
Omdat het helaas op zondagmorgen nog niet voor iedereen mogelijk is om naar de kerk te komen kunt u ook langskomen op zaterdag 4 februari tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de kerk aanwezig is.
Alvast hartelijk bedankt, 
Jos van den Boogert, 06-38315155


Giften

Ik mocht een gift van € 20, - ontvangen voor de wijkkas.
Waarvoor onze hartelijke dank.
 

We blijven met elkaar verbonden

  • Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij: Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl.
    Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
  • Via de appgroep van de Bethelkerk 
    Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299 ) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
  • Via ‘Onderweg’.
  • Via de website: www.ambachtoost.nl.
  • Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Ds. Guus A.V. Fröberg 

_______________________________________Taizéviering

30 januari
Bethelkerk  – Burg. Verkadesingel 26  
 

Zondag 30 januari is er weer een Taizégebed in de Bethelkerk.
Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, samen met een aantal zangers.
Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we ‘Heel het duister is vol van luister door uw licht’.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.
 
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Aanvang om 19.00 uur 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren. (ook via Kerkomroep en You Tube (Bethelkerk Vlaardingen).

Een beperkt aantal mensen is in principe welkom, maar er zijn wel regels in verband met de covid. 
Zie voor de actuele informatie de website van de kerk: https://www.ambachtoost.nl/extra_nieuws.

Namens de voorbereidingsgroep:
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
Tel.: 010 434 84 33
E-mail: predikant@ambachtoost.nl


_______________________________________
 

3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 
 
  

_______________________________________

 

Eerdere wijkberichten 2022

Januari 3 jan.   17 jan.    

 

Eerdere wijkberichten 2021

December     13 dec.    
November 1 nov.   15 nov.   29 nov.
Oktober 4 okt.   18 okt.    
September 6 sept.   20 sept.    
Augustus   9 aug.      
Juni   14 juni   28 juni  
Mei   10 mei   31 mei  
April   12 apr.   26 apr.  
Maart 1 mrt.   15 mrt.   29 mrt.
Februari 1 febr.   15 febr.    
Januari 4 jan.   18 jan.    

 

 

 

 

terug