WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

1. Beleidsplan 'De zorgzame kerk'

Een jaar verder
Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Beleidsplan 2015-2019). Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.
(Klik op 'lees meer' om het volledige artikel te lezen, klik hier om het artikel te downloaden).

» Lees verder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2. WIJKBERICHT 25 maart 2019 nr. 12
    +
Aankondiging Taizégebed + Mediatief Moment +  Aankondiging avond over Zending en Zegen
    [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

Zondag 31 maart

We zijn halverwege de veertigdagentijd. Deze zondag heeft de naam Laetare ‘Verheug U’ (Jesaja 66). De paarse kleur licht op tot rozerood. In de lutherse traditie wordt deze zondag niet zonder recht ‘klein Pasen’ genoemd.
Een van de bekendste verhalen uit het Lucasevangelie staat vandaag op het rooster: Lucas 15: 11-32, de indrukwekkende gelijkenis van de verloren zoon. De lange dwaaltocht van de jongste zoon leidt uiteindelijk tot een feestelijk slot, zijn thuiskomst bij de vader.
Kunnen we dit verhaal, zo vaak gelezen, zo vaak uitgelegd, nog als nieuw horen? 
Misschien helpen de woorden die een tijdje geleden in een column van Welmoed Vlieger in TROUW stonden: ‘Hoevelen van ons zijn weggegaan en teruggekeerd? Hoevelen van ons hebben eerst een reis gemaakt, voordat zij begrepen dat zij een andere reis moesten maken…’.
De lezing uit Kronieken, 2 Kronieken 36: 14-23 vertelt van eveneens van een weggaan en terugkeren, van een nieuw begin.

 

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 7 april a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een blikje vis in te leveren.
Helaas kunt  u niet meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het weekend opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert

 

Uit de gemeente

65 jaar getrouwd
Op 19 maart was het echtpaar de Wilt, Korte Dijk 124, 65 jaar getrouwd.
Zij vierden dit al voor deze datum met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ook namens de wijkgemeente willen wij hen feliciteren met die feestelijke gebeuren en wensen hen de zegen van God in hun leven samen met elkaar en hun gezin.
 

OP WEG NAAR PASEN

• Vastenpotten
Bij de beide uitgangen staan gedurende de veertigdagentijd (vastentijd) de bekende vastenpotten waarin u na de dienst een extra gift kunt doen voor Kerk in Actie (slachtoffers cycloon Idai).

• Avondgebeden veertigdagentijd
Aanvangstijd 19.30 uur in de Bethelkerk

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk. Thema: ‘Bomen van leven.’
Een half uur teksten, gedichten, liederen, muziek en stilte rond bomen met bijbelse wortels.

Woensdag 3 april
In het avondgebed van vanavond: De olijfboom.
Vanavond een verhaal over een olijfboom die tegen de verdrukking in  uitgroeit tot een grote sterke boom, die veel vruchten geeft, nog meer dan andere olijfbomen.
Medewerkenden:
Carla van Ee en leerlingen uit groep 8 van de Jan Ligthartschool, leerlingen van de Gitaarzolder o.l.v. Karin van Ee en Guus Korpershoek: orgel.

• Paasgroeten
Evenals vorige jaren willen we weer een paasgroet  uitdelen aan gevangen in Nederlandse gevangenissen, het justitiepastoraat zorgt voor de verdeling. Dit gaat vanuit Kerk In Actie. Het thema is " Een nieuw begin". Gevangenen hebben de kaarten zelf ontworpen. We weten dat de Paasgroet goed doet. Er wordt aan de gevangenen gedacht.
Wij willen u vragen een kaart mee te nemen en deze te verzenden. De kaarten bieden we aan op zondag 31 maart, we hopen op uw medewerking.

Namens de diakenen van onze wijk,
Cobie Plantinga

• Kindernevendienst
Het project van de kindernevendienst heet Een nieuw begin en  elke week zal een thema in een foto zichtbaar worden gemaakt. We vertellen de kinderen het Bijbelverhaal en maken er een bijpassende verwerking bij.
Natuurlijk leveren we ook onze bijdrage voor de Kerk in Actiedoelen. Er zijn veel creatieve manieren te vinden om (klein)geld in een  spaarpotje te stoppen. We helpen de kinderen die er zijn  door ze een klussenkaart met ideeën te geven.  Hoe voller hun  spaarpot, hoe mooier het is. Ze mogen hun gevulde spaarpotje met Palmpasen of met Pasen meenemen naar de kerk.
Tijdens de kindernevendienst op zondag 14 april  hebben we een Palmpaasontbijt met de kinderen. Als je er bent wil je je dan even aanmelden (er is inmiddels een mailtje verstuurd).  We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk kinderen!
Na de kerkdienst op zondag 14 april (Palmpasen) is er het Rad van Bethel! Iedereen is van harte welkom! We hopen zo extra  geld in te zamelen voor Kerk in Actie. Op deze dag hebben we ook onze traditionele broodhaantjesverkoop.
Fijn dat er al mensen de nodige cadeautjes gedoneerd hebben. Hartelijk dank daarvoor! Mocht u thuis ook nog een cadeautje in de kast hebben staan waar u niets mee doet,  dan houden wij ons aanbevolen om het te gebruiken als prijsje voor het Rad van Bethel!

Leiding van de kindernevendienst

* * * * * * * * *

Inleidende avond over de Crucifixion van John Stainer

Op palmzondag, zondag 7 april, zal Gloria Toonkunst Vlaardingen een passieconcert verzorgen in de Bethelkerk, aanvang 15.00 uur. Uitgevoerd worden het ‘Stabat Mater’ van J.C. Rheinberger en ‘the Crucifixion’ van John Stainer.

De ‘Crucifixion’ is in 1887 gecomponeerd door de Engelse componist John
Stainer. Meer dan een passie, zoals bekend van Joh. Seb. Bach, is ‘The Crucifixion’ een meditatie naar aanleiding van gedeelten uit de lijdensgeschiedenis.

Om dit werk nader in te leiden is er op donderdag 4 april een avond in de
Bethelkerk verzorgd door de dirigent, Bas van Houte en ds. Guus A.V. Fröberg.
Aanvangstijd 20.00 uur.

Van harte welkom.


LENTEMARKT 6 APRIL 2019 9 -12 uur!

Ambacht-oost organiseert weer de jaarlijkse rommel-, boeken- en plantenmarkt!
Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!
Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maak anderen blij!
Wil je helpen met de markt? Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken? Alle hulp is welkom! Geef je op bij Corrie: 4347575 of Marianne .
Ook D.E punten (a.u.b. geteld) zijn van harte welkom. Inleveren bij Corrie!

Inleveren van spullen voor de markt:
maandag 1 april 10-12 uur,
dinsdag 2 april 14-16 uur,
woensdag 3 april 19-20.30 uur,
donderdag 4 april 10-12 en 14-16 uur en
vrijdag 5 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst
En veel gezelligheid!!

KOFFIEOCHTEND en LUNCH

Woensdagochtend 10 april

Na het succes van de vorige keren is er ook deze keer de mogelijkheid om met elkaar te lunchen.

De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk

De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; ; tel.010 4347162.

Het is mogelijk om alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!

Volgende data: (met of zonder lunch): woensdag 15 mei en woensdag 19 juni.

 

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
Ds. Guus A.V. Fröberg:

Zondag 31 maart  
Dienst 
Taizéviering in  H. Lucaskerk
instuderen liederen 
viering
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar
10.00 uur

18.30 uur
19.00 uur
19.00 - 20.30 uur
   
Maandag 1 april  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Dinsdag 2 april  
Ouderensoos
Clubs: jongens 8-12 jaar / meiden 10-12 jaar
Moderamen Wijkkerkenraad
Cantorij
14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
19.30 uur
20.30 uur
   
Woensdag 3 april  
Bijbelkring 
Clubs: gemengd 6-8 jaar 
Avondgebed 
10.30 uur
18.45 - 19.45 uur
19.30 uur
   
Donderdag 4 april  
Clubs: meisjes 8-10 jaar
Avond over de Crucifixion
Glorious Touch
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
   
Vrijdag 5 april  
Messengers  20.00 - 22.00 uur
   
Zaterdag 6 april  
Oud papier Goudenregenstraat
Voorjaarsmarkt
09.00 uur
0.900 - 12.00 uur
   
Zondag 7 april  
Dienst 10.00 uur
 

Voor deze week en daarna

Deze weken op weg naar Pasen zullen we steeds een deel van de tekst ‘De lange tocht’ van Niek Schuman publiceren. Vandaag het vijfde deel.

En gisteren nog kwamen
hier midden in de woestijn
mensen van ons daarvandaan,
met handen vol druiven
en monden vol belofte.
Ze zeiden dat het daar goed is,
buitengewoon goed, zeiden ze,
zoals geen oog dat nog had gezien
en geen oor dat nog gehoord heeft.
“Maar we zijn er nog niet,”
riepen sommigen toen zuinig;
“en we halen het niet,”
zongen anderen een oud liedje;
“waar gaan we eigenlijk heen?”,
vroegen toen jan en alleman,
wel goed maar niet gek, enzovoort.


Ds. Guus A.V. Fröberg

______________________________________________________________________



TAIZÉVIERING

Zondag 31 maart    
H. Lucaskerk – Hoogstraat

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Voorafgaande aan de Taizégebeden wil Jaap van Toor om 18.30 uur tot ongeveer 18.55 met ons nieuwe liederen, liederen meerstemmig, die we in de viering zingen, instuderen.
Hierna wordt het stil in de kerk om te beginnen.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.
Aanvang repeteren om 18.30 uur

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen
en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
Tel.: 010 434 84 33
E-mail: .



______________________________________________________________________



MEDIATIEF MOMENT

Liefde groeit als koren

‘Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.’
Johannes 12: 24

Graan dat in de aarde
naar ‘Korn, das in die Erde’, tekst Jurgen Henkys/Sytze de Vries melodie Noël nouvelet, Frankrijk 15e eeuw.

Graan, dat in de aarde,
in het graf neerdaalt,
is als zaad, dat stervend
naar de morgen taalt.
Liefde staat op, al
sliep zij totterdood.
Liefde groeit als koren,
halmen groen en groot.

Met geweld begraven
werd de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Jezus is dood,
geen weg lijkt meer te gaan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.

Zaad van God, verloren
in de harde steen,
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen, -
heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.

Ik denk dat ik dit lied, al weer heel wat jaartjes voor het eerst heb gezongen in de Oude Kerk in Amsterdam. Sindsdien heb ik het altijd bij me gedragen.
Het lied is met gewijzigde tekst opgenomen in het Liedboek (625). Ik moet zeggen: de oorspronkelijke hier afgedrukte tekst vind ik kernachtiger, misschien ook wel bijbelser dan de door tekstdichter zelf herschreven tekst voor het Liedboek.
Wat ik ook mooi vind, is dat dit lied op de melodie van een oud Frans kerstliedje is geschreven. Voor sommigen,  zoals kerkmusicus Hans Jansen, is dit een minder logische, te lichtvoetige, speelse melodie voor een passie- en paaslied in een. Ik vind het treffend, misschien wel ook en juist in deze tijd, waarin de spanning tussen kerk en wereld dagelijks voelbaar is.
Het is nagenoeg onmogelijk geworden om in deze samenleving de ‘Stille week’, ook werkelijk een stille week te laten zijn en om de drie dagen van Pasen ononderbroken te beleven. En dan bedoel ik dat niet om een soort vroomheid te creëren, wel om - misschien maar drie dagen per jaar een zekere tijd, rust en nieuwsgierigheid, verwondering in jezelf, in je omgeving te creëren rond het geheim van kruis en opstanding.
Door de melodie van het kerstlied wordt wel de brug geslagen tussen Kerst enerzijds (geboren worden) en Goede Vrijdag (sterven) en Pasen (opstaan) anderzijds in de tekst.
Het lied wordt in de tekst gedragen door de liefde.
‘Liefde groeit als koren, als het groene graan’ is het refrein.
Laat dat het refrein van ons (samen)leven wezen.

Ds. Guus A.V. Fröberg

______________________________________________________________________
 

Over Zending en Zegen



Dinsdag 9 april 2019, 20.00 uur
in Kerkcentrum Holy


De verbinding tussen de liturgie op zondag en de christelijke levenspraktijk in het leven van alle dag wordt gevormd door de zending uitgesproken voor de zegen, aan het einde van de dienst.
De gemeente wordt gezonden, op weg gestuurd om datgene wat we zojuist hebben gevierd vorm te geven in het dagelijks leven.
Hiermee wordt ook recht gedaan aan de oeroude drieslag die een christelijke gemeente kenmerkt: leren, vieren en dienen.

Hierna volgt in de eredienst de zegen.
Gezegend gaan wij onderweg. De zegen treffen we op meerder plaatsen binnen en buiten de muren van de kerk.
De zegen wordt uitgesproken bij doop, bij belijdenis, bij het huwelijk en bij levensverbintenissen en bij de uitvaart. Maar werd en wordt op veel meer plaatsen en tijden uitgesproken. We noemen de zegen van het huis, de zegen van de wapens, de zegen van de auto’s. Dat maakte de zegen ook tot een spannend, soms omstreden gebeuren.

Dit is de laatste avond in de serie ‘Geloven met hoofd, hart en handen’.
Ook wie eerdere avonden niet kon bijwonen is van harte welkom.

De avond word (in)geleid door Ds. PeterJan van de Wal en Ds. Guus A.V. Fröberg.




= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

  


3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 

Eerdere wijkberichten 2019

Maart 4 mrt. 11 mrt. 18 mrt.    
Februari 4 feb. 11 feb. 18 feb. 25 feb.  
Januari 7 jan. 14 jan. 21 jan. 28 jan.  



 


Eerdere wijkberichten 2018

December 3 dec. 10 dec. 17 dec.    
November 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov.  
Oktober 1 okt. 8 okt. 15 okt. 22 okt. 29 okt.
September 3 sept. 10 sept. 17 sept. 24 sept.  
Augustus     20 aug. 28 aug.  
Juli 2 juli 9 juli     30 juli
Juni 4 juni 11 juni 18 juni 25 juni  
Mei 7 mei 14 mei 28 mei    
April - 9 apr. 16 apr. 23 apr. 30 apr.
Maart 5 mrt. 12 mrt. 19 mrt. 26 mrt.
voor 2 wk.
 
Februari 5 feb. 12 feb. 19 feb. 26 febr.  
Januari 8 jan. 15 jan. 22 jan. 29 jan.  














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug