WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

2. WIJKBERICHT 19 september 2022 nr. 17

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF    
  

Bij de diensten: 

25 september vieren we de startzondag in de Bethelkerk. 
Aan Tafel!  Is het thema van deze dienst. Ds. Yvonne Schoonhoven en pastor Annabell de Jong gaan samen in deze dienst voor. 
Welkom om 10:00 uur. 

Na afloop van de dienst gaan we samen aan tafel. Neemt u ook iets mee? 
Laat het dan weten aan scriba@ambachtoost.nl

In de dienst van 2 oktober gaat ds. Hugo Habakotte voor. 
 In deze dienst vieren we samen het Heilig Avondmaal. 
Welkom om 10:00 uur. 

Burendag 24 september


Startzondag 25 september 

“Aan tafel!” is het thema van de startzondag - wat heeft soep er nou mee te maken?. Dat zult u horen op 25 september.
En zijn er mensen die dan soep willen maken voor de gezamenlijke lunch na de dienst? Ook salades zijn heel erg welkom. De lunch is van 12:00 – 13:30 uur. 


Dus: als u een soep of een salade wilt maken dan graag doorgeven aan: 
Heleen Horsman, 06-28 37 35 67 of e-mail scriba@ambachtoost.nl


Bedankt

Lieve gemeente,    
Ik wil jullie mede namens Nelleke allemaal heel hartelijke bedanken voor het prachtige afscheidsweekend. 
-    Bedankt : allen die op vrijdagavond voor ons een heerlijke Bijbelse maaltijd verzorgden. 
     Na een leven ‘heidens’ koken wordt het tijd om Bijbels te koken.
-    Bedankt allen die vrijdag de bonte avond van theater, zang en muziek, poëzie, ware woorden organiseerden.
     Het was een feest van woorden en muziek, een avond die ons nog lang zal heugen. 
-    Bedankt allen die meehielpen de afscheidsdienst te organiseren.
-    Bedankt voor het prachtige cadeau. We zullen hier een mooie bestemming voor gaan zoeken.
-    Bedankt ook voor de Beth in glas, een prachtig object.

Deze jaren in de Bethelkerk zijn voor mij heerlijke jaren geweest. Wat een geweldige groep mensen vormt deze wijkgemeente. Een groep die creatief was en is, de handen uit de mouwen steekt en realiseert wat wordt bedacht. De wijkgemeente Ambacht-Oost is voor mij een schoolvoorbeeld van een oplossingsgerichte gemeente. Er is een probleem, we willen iets doen, hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dit probleem oplossen? Kan het niet linksom, dan rechtsom. Een gemeente ook, die elkaar schraagt en draagt, omziet naar elkaar en de wereld om haar heen.
Ik heb deze jaren ook nog bijgeleerd. Ik noem het regelmatig.
De bands ‘Je zal het maar in huis hebben’ en ‘Kaya’ hebben mij geleerd hoe niet specifiek religieuze muziek en liedteksten kunnen functioneren binnen een kerkdienst. Daarvoor ben ik hen dankbaar.

Het zijn twaalf en een half prachtige jaren geweest.
Jaren waarin we veel met elkaar konden doen en delen. Waarin we konden ‘lachen en juichen’.
Natuurlijk zijn het soms ook moeilijke jaren geweest.
We moesten afscheid nemen van geliefde gemeenteleden, er waren voor velen moeilijke perioden.
En er was de coronatijd, die weer vroeg om een heel ander kerkzijn en met elkaar verbonden zijn en blijven.
Laten we daarom ook dankbaar zijn dat we deze dagen bij elkaar mochten zijn om dit afscheid te vieren en niet vanwege de corona slechts via You Tube en Kerkomroep met elkaar verbonden zijn.

Het zijn mooie jaren geweest. Jaren waarin ik met hart en ziel aan het predikantschap gehoor heb kunnen geven. Het waren mooie en rijke jaren in achtereenvolgens De Rijp, Koog aan de Zaan/Zaandijk, Voorschoten en Vlaardingen. Jaren waarin ik geen dag getwijfeld heb aan mijn roeping predikant te zijn.

Laat ik tenslotte mijn hoop en verwachting uitspreken.
-    Ik hoop en verwacht dat de Algemene Kerkenraad in overleg met het College van Kerkrentmeesters doorpakt in haar besluit om weer een        predikant te beroepen voor Ambacht-Oost.
-    Ik hoop en verwacht dat de contacten met andere kerken in Vlaardingen onder andere in de Verzamelde Kerken van Vlaardingen en het         Kerkterras, met de gemeente en gemeenschap Vlaardingen in brede zin worden uitgebouwd en verstevigd. 
     Alleen zo kunnen we voluit kerk zijn, alleen zo kan de kerk apostolair, missionair zijn.
-    Ik hoop en verwacht dat de wijkgemeente Ambacht-Oost, de Bethelkerk, verder gaat op de wijze die ze was: creatief, oplossingsgericht, met zorg voor elkaar en de medemens.

Het ga jullie goed!
Vaya con Dios en à Dieu!

Guus A.V. Fröberg en Nelleke Slootweg
 

Brief van ambulant predikant Yvonne Schoonhoven


Beste gemeenteleden van de Bethelkerk,
Vanwege het emeritaat van jullie predikant Guus Fröberg heeft de wijkgemeente bij het Dienstencentrum van de PKN een ambulant predikant aangevraagd, ter ondersteuning van pastor Annabell de Jong en ter overbrugging van de vacatureperiode. 
Welnu, die ambulant predikant is ondergetekende. Bij deze stel ik me graag aan u voor. Mijn naam is Yvonne Schoonhoven, ik ben 55 jaar oud en woonachtig in Den Haag. Ik heb theologie gestudeerd in Amsterdam en Utrecht. 
Na mijn afstuderen wilde ik niet direct predikant worden. Daarom heb ik eerst zo’n 9 jaar maatschappelijk werk gedaan bij de Sociale Dienst van Den Haag. Daarna ben ik geestelijk verzorger geworden in verschillende verzorgings- en verpleeghuizen, ook in Den Haag. Dat werk doe ik nu al bijna 20 jaar.

Vanaf 1 september ondersteun ik jullie gemeente  vooral in het pastoraat. Ik heb daar heel veel zin in! Ik hoop met velen van u kennis te mogen maken. Ook zou ik graag af en toe willen voorgaan in de kerkdienst op zondag, zodat ik snel een bekend gezicht voor u word. Op welke zondagen dat zal zijn is (nog) niet bekend, maar we houden u op de hoogte. Tot gauw!Een hartelijke groet van ds. Yvonne Schoonhoven
Tel.: 06 12 18 60 84, 
E-mail: yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl
 

Zes avonden over niet/niet meer gelovenVoor deze zes avonden is iedereen van harte uitgenodigd. Maar in het bijzonder willen we mensen aanspreken die met vragen rond geloof en zingeving rondlopen. Diegenen die misschien gelovig opgegroeid zijn, maar met de tijd meer afstand hebben gekregen tot de kerk. 
Ik verwacht confronterende en constructieve avonden met diepgang. Probeer het uit, neem een vriendin of vriend mee. 
Ondersteund door de gelijknamige serie van Lazarus door Marjon Moed, gaan we elke avond in gesprek over diverse onderwerpen. De eerste avond gaan we het hebben over: 
Is het een probleem als ik niet meer geloof? 
Zet alvast in je agenda:
 
29 september, 19:30 uur in de Bethelkerk.
 

Troostkantine 


Wat is De Troost Kantine: Laagdrempelige verliesbegeleiding voor deelnemers die daar behoefte aan hebben.  (geen therapie groep)

Voor wie: Voor mensen, van binnen of buiten de kerk, die een verlies ervaring hebben en troost nodig hebben. Hierover hun verhaal kwijt willen, in gesprek gaan met elkaar en mogelijk lotgenoten willen ontmoeten waar ervaringen mee gedeeld kunnen worden. 

Waar is het: De Troost Kantine is in de Bethelkerk, 1 keer per maand op donderdagmiddag 15-17 uur. 
De eerste keer bent u welkom op 13 oktober.  

Annabell de Jong – Pastor Bethelkerk 


Donderdagen

In het nieuwe seizoen hebben we op de donderdagen verschillende activiteiten gepland. Hier een overzicht: 
1e donderdag: Bethelcafé
2e donderdag: Troostkantine
3e donderdag: Bethelcafé 
4e donderdag: 6 avonden “Holy Shit”: 29 september, 24 november, 22 december, 26 januari, 23 februari en 23 maart  

ACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 2 oktober a.s. hebben we de  actie voor de Voedselbank. Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een blikje vis (bijvoorbeeld tonijn).  Meer dan één blikje mag natuurlijk ook en is altijd welkom. We hopen dat u weer mee wil doen en het tot een groot succes wil maken. Er worden momenteel in Vlaardingen meer dat 200 pakketten per week verstrekt.                                                                                                                                                           De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten en voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben. Zou het niet heel fijn zijn als we voor voldoende ophalen voor alle pakketten!                                                                   
In het eerste wekend van september hebben we 125 pakken macaroni van u mogen ontvangen. Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.
Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen is er ook de mogelijkheid om op zaterdag 1 oktober tussen 11.30 en 12.00uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de kerk aanwezig uw bijdrage af te geven.
Hartelijk dank dat uw mee wil doen.

Informatie: Jos van den Boogert, 0638315155
 

We blijven met elkaar verbonden

  • Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl.
    Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
  • Via de appgroep van de Bethelkerk.
    Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
  • Via ‘Onderweg’.
  • Via de website: www.ambachtoost.nl.
  • Via Facebook @BethelkerkVld, twitter @BethelkerkVld en instagram @bethelkerk_vld

Pastor Annabell de Jong

 


ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl.

Zaterdag 24 september  
Burendag    13:00 – 16:30 uur
   
Zondag 25 september  
Startzondag 
Pastor Annabell de Jong  en Ds. Yvonne Schjoonhoven  met lunch
Cantatedienst  

10:00 uur
17:00 uur
   
Maandag 26 september  
Klussen rond en in de kerk 9.00 – 12.00 uur
   
Dinsdag 27 september  
Cantorij 10.15 - 22.00 uur
   
Donderdag 29 september  
Geloofsgesprek     19:30 uur
   
Zaterdag 1 oktober  
Oud papier Goudenregenstraat 
Inleveren Voedselbank
09:00 – 12:00 uur
11.30 - 12.00 uur
   
Zondag 2 oktober  
Dienst - Ds. Hugo Habekotté 
Heilig Avondmaal
10:00 uur
 
   
Maandag  3 oktober  
Klussen rond en in de kerk 9:00 – 12:00 uur
   
Donderdag 6 oktober  
Bethelcafé  14:30 uur
   
Zaterdag 8 oktober  
Oud papier Verploegh Chasséplein 08:30 – 12:00 uur
   
Zondag 9 oktober  
Startzondag - Mw. Marjo Korpel  10.00 uur


Gedicht van de week

Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen?
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

De Vrede (Toon Tellegen)

Kijk, daar gaat de vrede.
Iedereen springt op.
Waar? Daar! In die blauwe jas!
Ze drukken hun neus tegen het raam,
leunen op elkaars schouders.
Hij is heel klein.
Ze hebben hem nog nooit gezien.
Ze roepen: vrede! vrede!
Hij hoort hen niet,
verdwijnt uit hun gezicht.
Ze voelen hun hart bonzen
en gaan weer naar binnen, grijpen elkaar beet
en aarzelen.
Moeten ze elkaar doodslaan of moeten ze elkaar kussen?
Wat moeten ze doen?
Jij mag het zeggen, fluisteren ze.
Nee, jij.
Nee, jij!
Jij!! 


 

_______________________________________
 

Eerdere wijkberichten 2022

Augustus 1 aug.   22 aug.    
Juli          
Juni   13 juni   27 juni  
Mei   9 mei   23 mei  
April   11 apr.   25 apr.  
Maart   14 mrt.   28 mrt.  
Februari   14 febr.   28 febr.  
Januari 3 jan.   17 jan.   31 jan.

 

Eerdere wijkberichten 2021

December     13 dec.    
November 1 nov.   15 nov.   29 nov.
Oktober 4 okt.   18 okt.    
September 6 sept.   20 sept.    
Augustus   9 aug.      
Juni   14 juni   28 juni  
Mei   10 mei   31 mei  
April   12 apr.   26 apr.  
Maart 1 mrt.   15 mrt.   29 mrt.
Februari 1 febr.   15 febr.    
Januari 4 jan.   18 jan.    

 

 

 

 

terug