WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

2. WIJKBERICHT 6 september 2021 nr. 16 + Uitnodiging Taizéviering
[samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33 
  

Een nieuw seizoen

We zijn blij en dankbaar dat we weer aan een nieuw seizoen gaan beginnen.
We komen weer bij elkaar met zo’n 80 mensen in de kerkdiensten, we zingen weer voluit en drinken af en toe koffie na de dienst.
De kindernevendienst is ook weer gestart. De jongerennevendienst en provider samen met Holy zitten vol plannen.
Er wordt weer vergaderd en overlegd in de Bethelkerk dat het een lieve lust is. De eerste ochtend van het Bijbelleerhuis kon weer beginnen. De cantatediensten, de Taizégebeden zijn weer gepland. De leerhuizen en kringen gaan weer draaien.
Er is weer gedoopt en er wordt weer getrouwd in de kerk.
De soos is weer begonnen.
En zo kan ik nog meer noemen.

Laten we hopen dat dit zo mag blijven, ja laten we hopen dat we straks ook de 1½ m norm kunnen loslaten en we ons niet meer hoeven aanmelden voor de kerkdiensten.
Laten we hopen dat we met elkaar een goed seizoen met elkaar hebben, waarin we vreugden en verdriet met elkaar kunnen delen, er zijn voor elkaar en voor anderen in Vlaardingen of waar ook.

Ds. Guus Fröberg
 

Bij de dienst van zondag 12 september

Deze zondag hopen we op een feestelijke overstapdienst.
Sander Ruigrok, David Terwijn, Alex Dröge en Sofie de Winter gaan de overstap maken van de kindernevendienst, van alle kinderactiviteiten van de kerk Naar de jongerennevendienst, provider en jongerenactiviteiten van de kerk.
Centraal staat psalm 121 in vertaling van de ‘Bijbel in Gewone Taal’.
Je gaat een weg, een leven lang. Het is een weg met hoogte punten, maar ook met dieptepunten. Een weg met schitterende uitzichten en een weg waarin het lijkt alsof je tegen een muur loopt. Hoe houden we het vol?
Misschien zit er wel een diepe wijsheid, is er sprake van een diep vertrouwen in de woorden van een oud lied: ‘Op bergen en in dalen ja, overal is God.’


Bij de dienst van zondag 19 september

Als ieder jaar is er een vredeszondag. En dat is goed en – helaas – noodzakelijk.
Dit jaar is deze oecumenische viering in de Bethelkerk.
Thema van deze Vredeszondag is ‘There is always light’, een zinsnede uit het gedicht ‘The hill we climb’ van Amanda Gorman. Dit gedicht werd op indrukwekkende wijze door de dichteres voorgedragen tijdens de inauguratie van George Biden tot president van de Verenigde Staten.
Aan de dienst werkt de cantorij mee.
Voorganger zijn pastor Henri Egging en Ds. Guus A.V. Fröberg
Aanvang van de dienst is 10.00 uur.


Wij gedenken Leuntje Maria Lok-Meerman 

Zij is 15 juli overleden in de leeftijd van 94 jaar. Zij was een echte Vlaardingse, heel haar leven heeft ze in verschillende wijken van Vlaardingen gewoond en gekerkt.
Zij trouwde in 1957 met Philippus Lok die 33 jaar geleden overleed.
Zij was, zo staat op de kaart een lieve en zorgzame moeder en oma. 
Een gastvrije vrouw, die haar gasten altijd een kop koffie aanbood.
Haar lust en leven was het zingen. Actief in koor of kerk en passief door te luisteren naar bijv. ‘Nederland zingt’ of ‘Songs of praise’ en jaarlijks naar de Mattheuspassion. Totdat dit door toenemende doofheid niet meer ging.
De laatste jaren van haar leven woonde ze in Vaartland waar ze met liefde verzorgd werd.
De dienst voorafgaande aan de begrafenis was donderdag 19 augustus in 
de aula van begraafplaats Holy waarna de begrafenis op de begraafplaats Holy plaatsvond.
Wij zijn in gedachten en gebeden bij dochter Ida en zoon Philip en Kitty en hun partners en kinderen.

Ds. Guus A.V. Fröberg


Huwelijk

Dinsdag 21 september,  zal het huwelijk van Dominique Rozenblad en Michael de Wilt worden bevestigd en ingezegend in een naar wij hopen feestelijke dienst.

Aanvang van de dienst 13.00 uur


Voorganger : Ds. Guus A.V. Fröberg
 

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE 

 Derde woensdagochtend van de maand: 15 september
 De Bethelkerk is weer open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Dit is van 10.30 -12 uur. 
 In de glazen zaal van de Bethelkerk. 
 De koffie met een koekje staat klaar. 
 Iedereen is van harte welkom. 

 Tot ziens! 

 Volgende keer: 20 oktober.


Soosmiddag

Dinsdag 7 september van 14.30 uur tot 16.30 uur zijn we weer begonnen met de soosmiddagen.
1,5 jaar zijn er geen soosmiddagen geweest maar zijn we wel met elkaar verbonden gebleven door ‘post’ die de gastdames elke 4 weken bij de soosleden brachten, met een meditatie, verhaal en een puzzel of een deurbezoek, dat erg gewaardeerd werd. 
Nu dus weer ‘gewone’ soosmiddagen in de Bethelkerk.
Wilt u ook eens zien of deze middagen wat voor u is, komt u dan gerust een middag bij ons kijken. Wees welkom, ook de mensen uit de andere wijken. Neem wel een mondkapje mee.

Heeft u vragen dan kunt u bellen naar Marry v Wijk. Tel 434.11.95


Nieuwe wegen in het pastoraat

Wat is pastoraat? Pastoraat is omzien naar elkaar. En dat doen we samen. In de wijkgemeente Ambacht – Oost gebeurt dat heel veel onderling. In kleine groepen, door vriendschappen en kennissen. We misten in de Corona-tijd wel de zondagse kerkdiensten, en de koffie achteraf, maar we hebben ook mogen meemaken dat er in deze periode veel contact is met elkaar. 
Laten we dat voor al niet loslaten! Laten we blijven omkijken naar elkaar. 

Achter de schermen zijn we de afgelopen tijd ermee bezig geweest het pastoraat in de kerk opnieuw te bekijken. Onder de titel ‘nieuwe wegen in het pastoraat’ zijn we op zoek gegaan naar nieuwe manieren van pastoraat. Waar we merkten dat het oude systeem zo niet meer werkte hebben we samen gesproken waar we denken dat behoefde aan is, en wat realistisch is als kerk te kunnen doen. We hebben benoemd dat het werk door steeds minder mensen gedragen moet worden, maar we willen er toch voor elkaar zijn. 
In september willen we hier meer over vertellen. Dan zijn we er klaar voor om het oude achter ons te laten en de nieuwe wegen te bewandelen. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Wil je meer weten? Wilt u misschien weten hoe u mee kunt doen? Schroom dan niet contact op te nemen met mij. 
Op het moment zitten we nog in een overgangsperiode, waardoor het helaas wel eens kan gebeuren dat we misschien iets missen. Hiervoor alvast onze excuses . 

Ik kijk ernaar uit deze nieuwe wegen in het pastoraat met jullie samen te bewandelen. 

Informatieavond voor iedereen die betrokken is bij het rondbrengen van post en bij het pastoraat of er meer over wil weten: 
22 september 2021 om 19:30 in de Bethelkerk.

 

Annabell de Jong
Pastor 

                                                                                     

Burendag 25 september vanaf 13.00 uur


 

Zaterdag 25 september is het Burendag.
De Bethelkerk is dan van 13.00 – 16.30 uur open voor alle buren, dichtbij en ver weg.

We zijn weer open
Na een periode waarin heel veel activiteiten niet of slechts online plaatsvonden, zijn we blij dat we weer open zijn om ook onze buren te ontvangen.

De Bethelkerk is deze middag open, u kunt koffie, thee en limonade drinken, de kerk bekijken, de toren  beklimmen, je kunt er oud-Hollandse spelletjes spelen en er wordt muziek gemaakt. Verschillende musici uit  de buurt komen die middag om te musiceren.

Van harte welkom op zaterdag 25 september van 13.00 -16.30 uur in de Bethelkerk.

Ds. Guus A.V. Fröberg


Start BethelBBQ

Startzaterdag
Het seizoen willen we zaterdag 25 september beginnen met een barbecue. (ook vegetarisch!)
Vanaf vijf uur is er inloop met een drankje. 
Iedereen kan zich opgeven via intekenlijsten die bij de zij-ingang van de kerkzaal komen te liggen. Of via Marianne de Wilt.

Wie een lekkere begeleidende salade wil maken kan dat opgeven bij Marianne de Wilt: mariannedewilt@ambachtoost.nl of tel. 010 4343588.

Opgave graag voor dinsdag 21 september!

Bij de ingang/uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven ter bestrijding van de kosten van BBQ.

Van harte uitgenodigd!


Giften

Harriëtte Burger ontving een gift van € 20,-- voor de Diaconale wijkkas. 
Ikzelf mocht een gift van € 300, - voor de wijkkas ontvangen en overmaken.

 

We blijven met elkaar verbonden

•    Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
•    Via de appgroep van de Bethelkerk 
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299 ) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
•    Via ‘Onderweg’.
•    Via de website: www.ambachtoost.nl.
•    Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong
 

Taizéviering

26 september 
Bethelkerk    – Burg. Verkadesingel 26    


Gelukkig kunnen we de draad weer oppakken na de vakantie. Dit geldt ook voor de Taizégebeden.
Zondag 26 september is het eerste Taizégebed in dit seizoen in de Bethelkerk.
Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, samen met een aantal zangers (m/v).
Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we ‘Als alles duister is’.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.
 
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Aanvang om 19.00 uur 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren. (ook via Kerkomroep en YouTube (Bethelkerk Vlaardingen).

Namens de voorbereidingsgroep:
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl

 


 
_______________________________________

3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 
 
  

_______________________________________

Eerdere wijkberichten 2021

Augustus   9 aug.      
Juni   14 juni   28 juni  
Mei   10 mei   31 mei  
April   12 apr.   26 apr.  
Maart 1 mrt.   15 mrt.   29 mrt.
Februari 1 febr.   15 febr.    
Januari 4 jan.   18 jan.    

Eerdere wijkberichten 2019

 

December

2 dec.

9 dec.

16 dec.

 

 

November

4 nov.

11 nov.

18 nov.

25 nov.

 

Oktober

7 okt.

14 okt.

21 okt.

28 okt.

 

September

2 sept.

9 sept.

16 sept.

23 sept.

30 sept.

Augustus

5 aug.

 

 

26 aug.

 

Juli

1 juli

8 juli

15 juli

 

 

Juni

3 juni

 

17 juni

24 juni

 

Mei

6 mei

13 mei

20 mei

27 mei

 

April

1 apr.

8 apr.

15 apr.

 

29 apr.

Maart

4 mrt.

11 mrt.

18 mrt.

25 mrt.

 

Februari

4 feb.

11 feb.

18 feb.

25 febr.

 

Januari

7 jan.

14 jan.

21 jan.

28 jan.

 

 

 

 

terug