WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

1. Beleidsplan 'De zorgzame kerk'

Een jaar verder
Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Beleidsplan 2015-2019). Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.
(Klik op 'lees meer' om het volledige artikel te lezen, klik hier om het artikel te downloaden).

» Lees verder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2. WIJKBERICHT 15 juli 2019 nr. 26 + Mediatief Moment (dit wijkbericht is voor 2 weken!)
    [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

Zondag 21 juli

Deze zondag gaat ds. Mark Verrips predikant te ’s Gravenzande bij ons voor.
 

Zondag 28 juli

Het gaat vandaag over bidden, vragen en zoeken.
Jezus verzekert zijn leerlingen in de evangelietekst dat het gebed niet onbeantwoord blijft. ‘Wie vraagt ontvangt, en wie zoekt die vindt.’ Maar dat betekent niet dat God de mens op zijn wenken bedient. ‘Wie zoekt vindt. Maar niet altijd wat hij zocht.’  (Paul Biegel)
We lezen Genesis 18:20-33 en Lucas 11 : 1-13.
 

Zondag 4 augustus

Deze zondag gaat ds. Laura van Weijen predikante te Nijverdal bij ons voor.

 

Kerkelijk werker

We zijn erg blij u te kunnen vertellen dat we een nieuwe kerkelijk werker hebben gevonden. Afgelopen zondag heeft de kerkenraad ingestemd met haar benoeming.
Annabell Magdeburg-de Jong werkt nu nog voor de PKN in Spijkenisse. Zij is 46 jaar, getrouwd en heeft twee dochters. Wanneer op tijd aan het papierwerk is voldaan zal Annabell per 1 september a.s. voor ons gaan werken.
In de dienst van zondag 15 september (startzondag) wordt ze aan onze wijk verbonden en u  kunt dan met haar kennis maken. We zijn blij op zo’n korte termijn een goede vervangster voor Marja te hebben gevonden.
Cees Kok, voorzitter wijkkerkenraad
 

Het nieuwe seizoen 1

De spiritualiteit van Tomás Halik
Tomás Halík is een belangrijk, spraakmakende theoloog van deze tijd. Hij is hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag.
In Nederland brak hij door met het boek ‘Geduld met God’, gevolgd door boeken als ‘De nacht van de biechtvader’ , ‘Ik wil dat jij bent’ en ’Raak de wonden aan’
Haliks boeken, bestaan uit artikelen die min of meer thematisch zijn geordend. Halik is in gesprek met Bijbelteksten, dat allereerst, maar daarnaast met klassieke en moderne theologen en filosofen.
Zijn beschouwingen hebben een grote spirituele diepgang die uitnodigt tot gesprek, tot reflectie. Halik leidt je in in de diepten van het christelijke spiritualiteit zonder definitieve antwoorden of laatste oordelen, maar met een opmerkelijke gevoeligheid voor de vragen van deze tijd.
Tomás Halik is een bruggenbouwer tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en een atheïstische levensbeschouwing, tussen traditie en moderniteit.
Tijd om met elkaar en met zijn werk in gesprek te gaan.

De vier avonden worden gehouden op donderdagavond
17 oktober, 21 november, 16 januari en 13 februari.

Tijd: van 20.00 uur            
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg,
                                 tel. 4348433, e-mail:
 

Wijkdiaconie

Afgelopen zondag 14 juli ontvingen wij via de bloemenpot € 94,05.
In de afgelopen maand mocht de wijkdiaconie op de rekening de volgende giften ontvangen: € 39,40, € 15,00, € 25,00 en € 12,00.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en giften de afgelopen maand.
Met een gift op rek.nr. IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de wijkcontactpersonen.
Wijkdiaconie, Jos van den Boogert


ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
Ds. Guus A.V. Fröberg:

Zondag 14 juli  
Dienst 10.00 uur
   
Maandag 15 juli  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Woensdag 17 juli  
Zomerkoffie 10.30 -12.00 uur
   
Zondag 21 juli  
Dienst  10.00 uur
 

Voor deze weken

De rozen bloeien en schenken hun geuren en kleuren.

De rozen  (Kees Stip)

Je opende de openslaande deuren:
het leek of met de rozen rond het gras
het paradijs teruggewonnen was,
alleen met nog meer kleuren en meer geuren.

Wie dit gekend heeft moet maar niet meer zeuren.
De dagen van de rozen zijn zo ras
vervlogen dat ik ze na jaren pas
weer dromen kan in geuren en in kleuren.

Door rozegeur word ik met open ogen
nog mooier dan door maneschijn bedrogen,
en snuif ik diep en doe mijn ogen dicht
dan gaat mijn neus, ontsnapt uit mijn gezicht,
de hortus op en wandelt door de tijd
een weg terug die over rozen leidt.

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

 

MEDIATIEF MOMENT

Dierbare Bijbelwoorden 1
roepen/bemoedigen/vermanen/troosten

Het eerste van mijn dierbare Bijbelwoorden is het Griekse woord ‘parakaleoo’ (roepen/bemoedigen/vermanen/troosten). Het is woord waarmee Romeinen 12 begint. Waarom is dit zo’n dierbare, rijk en inspirerende tekst met een dierbaar woord aan het begin? Omdat het hier over het hart van de gemeente gaat, de ethos van de gemeente.
Dit woord ‘parakaleoo’ wordt door de N.B.V weergegeven met ‘vragen’ maar dat is te weinig. Het is een woord als een diamant. Telkens wanneer het Licht van Gods barmhartigheid of genade er op schijnt, breekt het in verschillende kleuren uiteen. Met elkaar vormen ze de liturgie van het leven, binnen en buiten de muren van de kerk. Ik noem vier facetten.

•    Roepen.
Allereerst betekent het ‘roepen’. We worden geroepen.
We hebben stem van de Ander, van God in Jezus gehoord.
Dat is het begin voor ons allen, we worden er bij geroepen, samengeroepen, tot geloof geroepen.
Wij worden geroepen, misschien wel tegen ons zin.
We worden er met de haren bij gesleept, zonder dat we het verwachten.
En of er nu iets in ons zelf wordt wakker geroepen of dat het echt voelbaar is en als van buiten komt is niet van belang.  We worden geroepen en dat zet ons in beweging. ‘Ik roep jullie dan broeders en zusters’.

•    Bemoedigen
Een tweede facet van ons woord voor vandaag is ‘bemoedigen.’
‘Ik bemoedig u dan broeders en zusters.’’
Want ook al weten we ons geroepen, ook al komen we als geroepenen bij elkaar om te vieren, te leren en te dienen, het valt allemaal niet mee. De weg is lang en vol teleurstellingen. Het valt niet mee om gemeente te zijn in deze tijd. De binding van en met de gemeenschap staat op de tocht.
Dan dienen we elkaar te bemoedigen, met teksten, liederen, rituelen en gebaren. Dan worden we bemoedigd door Zijn aanwezigheid. Dat is een van de grootste geheimen en krachten van de gemeente als gemeenschap. De kracht van de gemeente is dat we elkaar bemoedigen, steunen als het stormt, noodweer is, maar misschien nog meer als het windstil is, als de geestkracht lijkt te liggen. Elkaar blijvend bemoedigen is het geheim van de gemeente.

•    Troosten
Een derde lichtzijde van onze diamant is het troosten.
‘Ik troost u dan broeders en zusters.’
De troost is een ander geheim van de gemeente als gemeenschap.
De troost als omzien naar elkaar is een groot goed in deze tijd waarin men steeds minder tijd voor elkaar heeft.
De troost behoort tot het wezen van de gemeenschap in Christus' naam.
Troost staat haaks op deze snelle, calculerende wereld. Troost is iets langzaams, zonder direct meetbaar resultaat.  Het is er zijn voor de ander, zwijgen, luisteren, praten als het nodig lijkt. Het is bidden of lezen. Het is met iemand op het eerste gezicht nutteloze dingen doen. Het is, meezuchten, meegaan, meedenken, meevoelen, de weg weer helpen gaan en wijzen. De troost is niet te meten, is niet voorspelbaar. Het is oneconomisch.
En toch het is een van de kostbare geheimen van de kerk.
Van de gemeenschap als geheel en de leden afzonderlijk.

•    Vermanen
Tot slot een laatste, ongemakkelijk facet.
‘Ik vermaan u dan broeders en zusters.’
Het woordje vermanen doet het in kerkelijk Nederland niet goed meer. Het klinkt streng, heeft iets van een opgeheven vingertje. Het riekt naar tucht en de willekeur daarvan. De vermaning is het elkaar aanspreken op de consequenties van het evangelie. In de vermaning voeren we het gesprek met elkaar over de praktijk van de Bijbelse boodschap in ons leven, in deze tijd, in deze wereld. Vermanen is het gesprek met elkaar voeren over de fundamentele zaken waartoe het evangelie ons uitnodigt.
In dit gesprek, dit vermanen wederzijds kan en moet men elkaar recht in de ogen blijven zien. Als broeders en zusters elkaar vermanen, gaan ze ook als zusters en broeders uiteen, om te doen wat er te doen is, gedragen door de barmhartigheid van God.

•    Eén woord vier facetten.
Dit éne woord ‘roepen/bemoedigen/vermanen/troosten’ geeft zin en samenhang aan onze geloofsgemeenschap en slaat de brug naar buiten en wijst ons op onze verantwoordelijkheden.

Een dierbaar Bijbelwoord.

Ds. Guus A.V. Fröberg= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  


3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 

Eerdere wijkberichten 2019

Juli 1 juli 8 juli 15 juli    
Juni 3 juni 17 juni 24 juni    
Mei 6 mei 13 mei 20 mei 27 mei  
April 1 apr. 8 apr. 15 apr. - 29 apr.
Maart 4 mrt. 11 mrt. 18 mrt. 25 mrt.  
Februari 4 feb. 11 feb. 18 feb. 25 feb.  
Januari 7 jan. 14 jan. 21 jan. 28 jan.   


Eerdere wijkberichten 2018

December 3 dec. 10 dec. 17 dec.    
November 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov.  
Oktober 1 okt. 8 okt. 15 okt. 22 okt. 29 okt.
September 3 sept. 10 sept. 17 sept. 24 sept.  
Augustus     20 aug. 28 aug.  
Juli 2 juli 9 juli     30 juli
Juni 4 juni 11 juni 18 juni 25 juni  
Mei 7 mei 14 mei 28 mei    
April - 9 apr. 16 apr. 23 apr. 30 apr.
Maart 5 mrt. 12 mrt. 19 mrt. 26 mrt.
voor 2 wk.
 
Februari 5 feb. 12 feb. 19 feb. 26 febr.  
Januari 8 jan. 15 jan. 22 jan. 29 jan.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug