WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

1. Beleidsplan 'De zorgzame kerk'

Een jaar verder
Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Beleidsplan 2015-2019). Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.
(Klik op 'lees meer' om het volledige artikel te lezen, klik hier om het artikel te downloaden).

» Lees verder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2. WIJKBERICHT 9 september 2019 nr. 30
    [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

Startzondag Zondag 15 september

Deze zondag is een bijzondere zondag.

Ons jaarthema is ‘een goed verhaal’.
We willen daarom deze zondag starten met het verhaal van David en Goliat. Dit verhaal staat in de top-vijf van bekendste en meest geliefde Bijbelverhalen.
Het is niet alleen een spannende geschiedenis, het is ook een prachtig verhaal van herdersjongen tot held en later koning, van krantenjongen tot miljonair.
Tegenover de angst van zijn volksgenoten stelt David het Godsvertrouwen.

In deze dienst verwelkomen we Annabell de Jong als nieuwe kerkelijk werker.
Zij wordt bevestigd als ouderling-kerkelijk werker.

In deze dienst willen we tevens Ed Saarloos bedanken voor deze vele jaren dat hij de cantorij heeft geleid.

Aan de dienst werkt de cantorij mee, dit keer voor het eerst onder leiding van Niec Saarloos.

Ds. Guus A.V. Fröberg


                                 ***

 VOORUITBLIK 1

 

22 september
Oecumenische viering in het kader van de vredesweek

In de Lucaskerk, Hoogstraat 26,
Aanvangstijd dienst : 9.30 uur

Voorgangers pastor Henri Egging en ds. Guus A. V. Fröberg
Medewerking van de cantorij van de Bethelkerk o.l.v. Niec Saarloos en van organist Hans Treurniet

 

Vooruitblik 2

 

Zondag 29 september
Kerkproeverij

De jaarlijkse actie Kerkproeverij is een landelijke campagne die kerken de gelegenheid biedt mensen vrijblijvend uit te nodigen voor een kerkdienst.
Een zondag in het jaar waarop gemeenteleden hun buren, vrienden, kennissen, collega’s kunnen uitnodigen een keer met hen mee te gaan.
Een gastvrije zondag kortom.
In deze dienst wordt Peter Jan Kik aan de Protestantse Gemeente te Vlaardingen verbonden als jeugdwerker.
 

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE

KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Derde woensdag van de maand
Eerste keer van dit seizoen:
Woensdagochtend 18 september

Deze keer is er de mogelijkheid om aansluitend op de koffieochtend met elkaar te lunchen.
De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk
De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; ; tel.010 4347162
of Anneke Rodenburg ; tel. 010 4340055.
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!

Volgende keren:
woensdag 16 oktober
woensdag 20 november
woensdag 18 december
 

Bedankt!

Wij willen de heer M.Z. Lawalata heel hartelijk bedanken voor de grote trouw waarmee hij vele jaren heeft meegeholpen in de kerkdiensten in Vaartland. Vele jaren heeft de heer Lawalata de liturgieën verzorgd en was hij, samen met zijn vrouw, aanwezig om alles klaar te zetten en ervoor te zorgen dat de kerkdiensten op zondagmorgen in Vaartland goed verliepen.
Namens de kerkenraad, heel hartelijk bedankt.

 

Wijkdiaconie

Afgelopen zondag 8 september ontvingen wij via de bloemenpot € 81,96
In de afgelopen maand mocht de wijkdiaconie op de rekening de volgende giften ontvangen  € 11,00 en  € 40,00. Cobie Plantinga ontving voor de diaconale wijk kas € 11,00  aan collecte bonnen.
Voor de voedselbank ontving ik nog € 5,00.
Hartelijk dank voor al uw giften, hiermee zorgen we dat de diakenen en de contactpersonen het werk kunnen doen in onze wijkgemeente Ambacht-Oost.
Met een gift op rek.nr.  IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de wijkcontactpersonen.
Wijkdiaconie, Jos van den Boogert

 

Giften

Ik mocht een gift € 50, - ontvangen voor de wijkkas.
Waarvoor onze hartelijke dank

 

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
Ds. Guus A.V. Fröberg:

Zondag 15 september    
Dienst (Startzondag) 
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar
  10.00 uur
19.00 - 20.30 uur
     
Maandag 16 september    
Klussen rond en in de kerk   09.00 - 12:00 uur
     
Dinsdag 17 september    
Ouderensoos
Clubs: meiden 10-12 jaar 
Cantorij
  14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 uur
     
Woensdag 18 september    
Clubs: gemengd 6-8 jaar    18.45 - 19.45 uur
     
Donderdag 19 september    
Clubs: meisjes 8-10 jaar
Repetitie Glorious Touch 
  19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
     
Vrijdag 20 september    
Repetitie Messengers   20.00 uur
     
Zondag 22 september    
Oecumenische viering in de  H. Lucaskerk   09.30 uur
 

Voor deze week en daarna

Een beetje filosofie in de poëzie van de Poolse dichteres en Nobelprijswinnares Wislawa Szymborska (1923-2012)
in de vertaling van Gerard Rasch


De drie wonderlijkste woorden 

Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek,
vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden.

Wanneer ik het woord Stilte uitspreek,
vernietig ik haar.

Wanneer ik het woord Niets uitspreek,
schep ik iets dat in geen enkel niet-bestaan past.
 

Ds. Guus A.V. Fröberg

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  


3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 

Eerdere wijkberichten 2019

September 2 sept.        
Augustus 5 aug.
Voor 3 wk!
26 aug
 
     
Juli 1 juli 8 juli 15 juli
voor 3 wk!
   
Juni 3 juni 17 juni 24 juni    
Mei 6 mei 13 mei 20 mei 27 mei  
April 1 apr. 8 apr. 15 apr. - 29 apr.
Maart 4 mrt. 11 mrt. 18 mrt. 25 mrt.  
Februari 4 feb. 11 feb. 18 feb. 25 feb.  
Januari 7 jan. 14 jan. 21 jan. 28 jan.   


Eerdere wijkberichten 2018

December 3 dec. 10 dec. 17 dec.    
November 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov.  
Oktober 1 okt. 8 okt. 15 okt. 22 okt. 29 okt.
September 3 sept. 10 sept. 17 sept. 24 sept.  
Augustus     20 aug. 28 aug.  
Juli 2 juli 9 juli     30 juli
Juni 4 juni 11 juni 18 juni 25 juni  
Mei 7 mei 14 mei 28 mei    
April - 9 apr. 16 apr. 23 apr. 30 apr.
Maart 5 mrt. 12 mrt. 19 mrt. 26 mrt.
voor 2 wk.
 
Februari 5 feb. 12 feb. 19 feb. 26 febr.  
Januari 8 jan. 15 jan. 22 jan. 29 jan.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug