WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

2. WIJKBERICHT 18 januari 2021 nr. 2 + Meditatief moment
[samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF      

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

 

De diensten gaan door. Maar slechts via Kerkomroep en You Tube.

Er worden voorlopig geen mensen meer uitgenodigd om in de diensten aanwezig te zijn.
We hopen van ganser harte dat deze situatie niet te lang zal duren. Maar voor de komende tijd vragen wij u thuis met ons mee te vieren.
Heeft u technische problemen om de verbinding met Kerkomroep of You Tube Bethelkerk Vlaardingen te maken, laat het dan weten. Misschien kunt u daarmee geholpen worden.

Met een hartelijke groet,

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

Bij de dienst van zondag 24 januari

Deze zondag lezen we 1 Samuël 3 :  1-10 en Marcus 1 : 14-20.
Over roepingen gaat het. De leerlingen van Jezus doen er bij hun roeping minder lang over dan Samuël om te gaan. De verklaring ligt in de verzen ervoor, met name in het Griekse woord kairos (Marc. 1:15). De tijd is aangebroken, de tijd is er rijp voor. Dienaren van de Heer zijn niet mensen die altijd al deden waarvoor zij dachten te zijn geroepen. Zij weten het beslissende moment, wanneer het dé tijd is.
 

Bij de dienst van zondag 31 januari

In Kafarnaüm.
Jezus onderwijst in de synagoge. De mensen zijn diep onder de indruk, want hij spreekt met gezag. ‘Spreken met gezag’. Dat alleen al is iets om bij stilstaan. Wat is dat? Wanneer spreekt iemand met gezag? Dan is er ook nog een gek, een bezeten man wordt hij genoemd, die Jezus tegenspreekt, niets van dat gezag moet hebben.
We lezen Marcus 1 : 21-28 en Deuteronomium 18 : 15-20.

Voorgangers Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong.

Van harte uitgenodigd om de diensten mee te vieren via Kerkomroep.nl en You Tube.


We blijven met elkaar verbonden

• Via ‘Onderweg’, maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat deze slechts één in de twee weken verschijnt.
• Via de appgroep van de Bethelkerk
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299 ) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
• Via de website: www.ambachtoost.nl
• Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld
Alleen met elkaar zal het lukken de verspreiding van het virus terug te dringen.
 

In memoriam Dien Borsje van der Marel

Op maandag 4 januari is onverwacht overleden mw. Dien Borsje van der Marel in de leeftijd van 93 jaar. Ze woonde het laatste jaar in Vaartland en had het daar goed. Dien Borsje, meer dan 60 jaar getrouwd geweest met Henk Borsje, overleden in 2012. Geliefde moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus en vriendin. Een echte Vlaardingse, ze groeide op in een hervormd gezin met 4 zussen en 2 broers, een hechte familie  waar de deur openstond. Zoals ook bij haar de deur openstond! Ze was sportief , zat tot op hoge leeftijd nog op de fiets en vond dat heel vanzelfsprekend. Ze deed graag mee in de seniorenvakanties en op de bejaardensoos, die zij samen met haar vriendin Ans bezocht. Op vrijdagmorgen 8 januari namen we in kleine kring afscheid van haar en lazen Psalm 23. Ze kende het beeld van de Herder uit deze psalm, die als een reisgenoot en een tijdgenoot met je mee wil gaan, op je lange weg door het leven. Ze had weet van hoe donker het kan zijn. We hebben haar uit handen gegeven en haar begraven bij haar man Henk. Dat de liefde en trouw van deze Herder, allen die haar zullen missen, zal troosten!

Jacolien Immerzeel
 

Wij gedenken Geertruida Francisca de Koning-Kouwenhoven

Op maandag 11 januari is Geertruida Francisca de Koning-Kouwenhoven in de leeftijd van 96 jaar overleden. Wij hebben afscheid genomen van een lieve, zorgzame, dappere moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, zo staat boven de kaart. Ik voeg daar aan toe dat Ethy de Koning een lieve, positief denkende vrouw en zeer betrokken kerkmens was. Zij was diaken, deed tot voor een paar jaar actief mee aan de Bijbelkring en de kerkdiensten en andere activiteiten van de kerk
De dankdienst voorafgaande aan de begrafenis vond zaterdag 16 januari in besloten kring plaats in de aula van de begraafplaats Holy, waarna de begrafenis plaatsvond.
Wij steken een kaars ter gedachtenis aan voor Geertruida Francisca de Koning-Kouwenhoven en we schrijven haar naam in het boek der gedachtenis
en haar naam komt op een kruisje.
Wij zijn in gedachten en gebeden  bij, de kinderen Laurieke, Anneke en Fokko  en hun echtgenotes, kinderen, kleinkinderen en familieleden.

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

Heel hartelijk dank!

Lieve mensen,
Na een revalidatie van 5 maanden mag ik binnenkort weer naar huis. Velen van u hebben mij en Bertus bemoedigd met een kaartje, telefoontje of een bezoekje.
Het heeft mij geholpen in deze moeilijke tijd moed en hoop te houden. Mede namens Bertus,
Heel hartelijk dank!

Henny van Dalfsen
 

Wijkdiaconie

Zondag 24 januari is er de jaarlijkse collecte voor de diaconale wijkkas. U kunt uw diaconale wijkkas steunen door uw gift over te maken naar de Diaconie nr. NL68 RABO 0373739443 o.v.v. collecte 24 januari Bethelkerk,  of op Wijkdiaconie Ambacht-Oost NL18 INGB 0005344105 o.v.v. collecte 24 januari Bethelkerk.
Aktie Voedselbank:  Helaas moeten we de maandelijkse inzameling voor de voedselbank voorlopig stopzetten i.v.m. de coronamaatregelen in de kerk.

Jos van den Boogert

 

Even geen poëzie

Beste mensen, in de Onderweg nieuwe stijl zijn we als wijk wat krap bemeten. Laten we hopen dat ook daar betere tijden voor komen.
Dat betekent geen agenda. Deze was toch al ultrakort doordat er maar weinig activiteiten kunnen plaatsvinden in de tijden.
Maar ook voor de poëzie, het wekelijkse gedicht is even geen plaats meer.
Laat ik besluiten met een meerduidige poëzieregel:
‘Want er komen andere tijden’.

Ds. Guus A.V. Fröberg


_____________________________________

 

“Nuchter en waakzaam” (1 Petrus 5 : 8)


De bestorming van het Capitool door woedende Amerikanen is iets wat je niet snel vergeet. Tal van vragen komen op. Hoe kan dit zo gebeuren? Wat heeft deze opgehitste menigte bewogen met geweld het centrum van de Amerikaanse democratie zo te schenden?
Wanneer je dit zo ziet dan kost het moeite om te zeggen dat de mens van nature goed.
Brave burgers zie je op dat moment in beesten veranderen. Iets wat wij in de geschiedenis eerder hebben gezien.

Ik zeg op dit moment Faust na: "Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.", Twee zielen wonen in mijn lichaam.
Wanneer ik aan mijn medemens denk word ik mede naar aanleiding van deze gebeurtenissen in de Verenigde Staten van de ene gedachte naar de andere gedachte over de mens geslingerd.
Enerzijds deel ik het vers uit de Bergrede “Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten” (Matt 5: 5).en voeg daar een dichtregel van Henriette Roland Holst aan toe, die mij na aan het hart ligt "De zachte krachten zullen zeker winnen." Ik probeer mij de uitspraak van een bibliothecaresse in een gevangenis, eigen te maken : Een mens is niet slecht, maar doet slechte dingen. (Gelezen in het dagblad TROUW)   

Anderzijds hecht ik op dit moment aan de woorden:  "Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden." (1 Petrus 5:8) . Nuchterheid gebiedt ons te zeggen dat dit wat in Washington gebeurde niet exceptioneel is. Het is van alle tijden en van alle culturen. We liggen er nauwelijks wakker van als dit in Zuid-Amerika of Afrika gebeurt.
Maar het verbaast en bevreemdt ons dat dit in de Verenigde Staten gebeurt. Ook zij hadden dit soort volkswoede toch net als wij in het beschaafde Europa, toch al decennia achter ons gelaten? Wij zijn toch beschaafde, weldenkende mensen, met een goed werkende democratie?
Maar toch, ondanks die beschaving waarin wij leven, ondanks ons, soms piepende en krakende, soms vastlopende democratie, gebeurt het ook hier dat demonische krachten en machten als een  briesende leeuw te keer gaan en verwoestend door de straten trekken en in gebouwen  rondgaan.
Nu in Amerika, morgen in Europa, ons vaderland.

Ons - zeer zeker ook, vooral ook in de kerk - is geboden waakzaam te zijn. Want laten we niet zeggen: dit gebeurt niet in Nederland. Ook Nederland wordt bedreigt door middelpuntvliedende krachten, die ons samenleven bedreigen.
De zachtmoedigen zullen zeer zeker het land bezitten. Dat geloven en belijden met alles wat in ons is.
Maar ondertussen behoren de woorden die de historicus Johan Huizinga in 1936 schreef in ‘In de schaduwen van morgen’ nog lang niet tot het verleden: “Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europeesche mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken.”

Wij blijven nuchter en waakzaam!

Ds. Guus A.V. Fröberg
   
_______________________________________

3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 
 
  

_______________________________________

Eerdere wijkberichten 2021

Januari 4 jan.        

Eerdere wijkberichten 2019

 

December

2 dec.

9 dec.

16 dec.

 

 

November

4 nov.

11 nov.

18 nov.

25 nov.

 

Oktober

7 okt.

14 okt.

21 okt.

28 okt.

 

September

2 sept.

9 sept.

16 sept.

23 sept.

30 sept.

Augustus

5 aug.

 

 

26 aug.

 

Juli

1 juli

8 juli

15 juli

 

 

Juni

3 juni

 

17 juni

24 juni

 

Mei

6 mei

13 mei

20 mei

27 mei

 

April

1 apr.

8 apr.

15 apr.

 

29 apr.

Maart

4 mrt.

11 mrt.

18 mrt.

25 mrt.

 

Februari

4 feb.

11 feb.

18 feb.

25 febr.

 

Januari

7 jan.

14 jan.

21 jan.

28 jan.

 

 

 

 

terug