WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

2. WIJKBERICHT 12 april 2021 nr. 8 
[samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF   

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

De diensten gaan door, maar slechts via Kerkomroep en YouTube

Voor de komende tijd vragen wij u thuis met ons mee te vieren.
Daarnaast willen we voor zondag weer een beperkt aantal mensen - tot een
maximum van dertig – gaan uitnodigen.
Van harte uitgenodigd de diensten mee te vieren

Heeft u technische problemen om de verbinding met Kerkomroep of YouTube te maken, laat het dan weten. Misschien kunt u daarmee geholpen worden.
Met een hartelijke groet,,

Ds. Guus A.V. Fröberg

 

Bij de dienst van zondag 18 april

Deze zondag gaat pastor Annabell de Jong  voor.
 

Bij de dienst van zondag 25 april

Deze zondag gaat Marjo Korpel voor. Zij is Universitair Hoofddocent Oude Testament aan de PThU.
 

Wij gedenken Dirk Boer

Op 23 maart is in de leeftijd van 91 jaar Dirk Boer overleden. Hij was de jongste en enige jongen uit een gezin van 4 kinderen. Sinds 7 mei 2000 weduwnaar van Jacoba Adriana Borst. Ze kregen samen één zoon Cees. In Vlaardingen geboren en getogen heeft hij altijd trouw meegeleefd met de kerk in Vlaardingen. In zijn jonge jaren heeft hij vele jaren evangelisatieclubs van Jonathan in de zalen van de Pniëlkerk geleid. Hij heeft tot aan zijn pensioen bij Wilton Feijenoord gewerkt. In 1983 verhuisde het gezin van de Blois van Treslongstraat naar het Veerplein. Hij was vele jaren lid van de Pniëlkerk en later de Rehobothkerk. In 2011 verhuisde hij van het Veerplein naar de Residence in Vaartland en was hij lid van de wijkgemeente Ambacht-Oost. De laatste jaren van afnemende gezondheid waren moeilijk voor hem. Zijn zoon en schoondochter zijn dankbaar dat zij hem zo lang in hun midden mochten hebben. Maandag 29 maart heeft na een dankdienst voor zijn leven de begrafenis plaatsgevonden op begraafplaats Holy.

Ds. Hans Mast
 

Wij gedenken Jan Jongeling

Op donderdag 25 maart is Jan Jongeling niet geheel onverwacht, na een lange slopende ziekte, in de leeftijd van 77 jaar overleden.
Jan geboren Vlaardinger, vond na het verlies van zijn vrouw Ada, het geluk met Ria met wie hij trouwde.
Jan was een doorzetter, getekend door de oorlogsjaren.
‘De boot was ook heel belangrijk voor Jan! Lange tijd was hij elke zomer wel op de Grevelingen te vinden, genietend van het zonnetje wat vaak scheen en die krijsende meeuwen om hem heen. De heerlijke vislucht van de mosselen en de leeggevreten krabben gaf je dat echte vakantiegevoel, dicht bij de zee!’

Op de kaart wordt hij mooi omschreven met de woorden: Genieten, Zeilen, Behulpzaam, Creatief, Eigenzinnig en Vindingrijk.
De laatste jaren werden zwaarder voor hem, zijn gezondheid ging achteruit.

De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis vond donderdag 1 april in besloten kring plaats in de aula van begraafplaats Holy.
Wij zij in onze gedachten en gebeden bij Ria, de zonen Paul en Roel en hun gezinnen.

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

Sam’s kledingactie

Ook dit jaar is er weer de kledingactie van Sam. Op zaterdag 17 april kunt u de kleding weer brengen bij de Bethelkerk. Van 10 tot 12 uur staan er diakenen om de zakken kleding in ontvangst te nemen. 
Dit jaar wordt het geld gegeven aan kinderen die niet naar school gaan in de Democratische Republiek Congo. Vooral meisjes worden thuisgehouden omdat er geen geld is voor school en ook omdat ze op broertjes en zusjes moeten passen. Ook werken ze vaak al heel jong op het land. Samen met groepen die daar zijn worden scholen gerenoveerd en worden er watertappunten en sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Er worden ook schoolmaterialen gekocht en preventiemiddelen om Covid-19 tegen te gaan. 
Namens de diakenen beveel ik deze actie van harte aan. 

Cobie Plantinga
 

Oud papier

Het afgelopen 1e kwartaal is de papierprijs gelukkig weer in stijgende lijn gegaan. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! Het is zo weer meer de moeite om oud papier in te zamelen, dus blijf vooral uw best doen voor een zo groot mogelijk resultaat!

Januari    - prijs per ton: € 52,50
Februari  - prijs per ton: € 58,75 
Maart  - prijs per ton: € 87,50  
 
  Opbrengst Verploegh Chasséplein: Opbrengst Goudenregenstraat:
Januari  - 5,02 ton  - 2,66 ton
Februari  - 3,84 ton    - 3,36 ton
Maart  - 3,82 ton  - 3,32 ton

De eerstvolgende inzamelingen zijn op: 1 mei Goudenregenstraat en 8 mei Verploegh Chasséplein.

Namens de oud-papiermannen
Kees Brouwer
 

Terugblik

We kijken op de vieringen van de Stille week en Pasen terug met gemengde gevoelens. Enerzijds waren het stuk voor stuk mooie diensten, goed om met elkaar thuis en in de Bethelkerk te vieren. Anderzijds was het toch ook weer vieren rondom het gemis. We misten de zang, we misten de gevulde tot volle kerk, we misten het zingen op het plein voor de kerk tijdens de paaswake, we misten paasbrood en de wijn of druivensap na de paaswake en bovenal de paasjubel op morgen.
Maar ondanks alle beperkingen bleven het mooie vieringen en kijken we er met een goed gevoel op terug.
Met dank aan de organisten, de zangers, de lectoren, de koster Frouwke Vermaat, de mensen van het Kerk-TV team en van het reproteam, de mensen die de liturgische schikking verzorgden en al die anderen die zich op de één of andere manier hebben ingezet om deze diensten tot een zinrijk geheel te maken.

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

In de tuin 

De zaterdag voor Pasen werd het even heel gezellig. Het herinnerde aan de voorjaarsmarkt toen en daar en straks ook weer in de tuin. 
Op deze ochtend in de tuin werd het veertigdagenproject van de kindernevendienst afgerond. De kinderen konden hun spaarpotjes voor de voedselbank inleveren en de tassen gevuld met spullen voor de voedselbank konden worden gebracht. 
Ook Pepijn kwam met zijn draaiorgel langs en speelde de sterren van de hemel. Iedereen werd er vrolijk van en het werd hoe langer hoe gezelliger.
Pepijn overhandigde een tas met de opbrengst van het bakken van de cakes. Hij en zijn vader en moeder én opa en oma hadden 200 cakes gebakken en persoonlijk rondgebracht. Hij kon het mooie bedrag van €650,- overhandigen.
In totaal werd er €720,- opgehaald en daarnaast werden er maar liefst 60 tasjes geteld voor de voedselbank! Plus jam van Ellen en Kees, een tas met sokken 
en andere losse artikelen. 
Een geweldige opbrengst!!

Een heerlijke zaterdagochtend in de tuin van de Bethelkerk!

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

Wijkdiaconie

Afgelopen zondag 11 april stond de bloemenpot weer naast de collectepotten. Hiervan was de opbrengst  € 53,26. 
In maart mochten we op de rekening de volgende bedragen ontvangen ;              5 x  € 10,=, €12,= en € 5,= , ontvangen voor de bloemengroet en het werk van de wijkdiaconie. Via de wijkdiaconie wordt o.a. de bloemengroet, paaskaars verzorgd.                                                      
Wij danken u voor alle giften waarmee het werk van de wijkdiaconie juist nu door kan gaan. 
Door een gift over te maken naar rekening nr. NL18 INGB 0005344105 t.n.v. wijkdiaconie Ambacht-Oost onder vermelding gift of bloemenpot steunt u de wijkdiaconie.    
                                                    
Jos van den Boogert


We blijven met elkaar verbonden

•    Via ‘Onderweg’.
•    NIEUW: Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl.
•    Via de appgroep van de Bethelkerk.
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 06 - 22524299 ) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 06 - 58911135).
•    Via de website: www.ambachtoost.nl.
•    Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.
Alleen met elkaar zal het lukken de verspreiding van het virus terug te dringen.
  
Ds. Guus A.V. Fröberg

 

 


 
_______________________________________

3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 
 
  

_______________________________________

Eerdere wijkberichten 2021

Maart 1 mrt.   15 mrt.   29 mrt.
Februari 1 febr.   15 febr.    
Januari 4 jan.   18 jan.    

Eerdere wijkberichten 2019

 

December

2 dec.

9 dec.

16 dec.

 

 

November

4 nov.

11 nov.

18 nov.

25 nov.

 

Oktober

7 okt.

14 okt.

21 okt.

28 okt.

 

September

2 sept.

9 sept.

16 sept.

23 sept.

30 sept.

Augustus

5 aug.

 

 

26 aug.

 

Juli

1 juli

8 juli

15 juli

 

 

Juni

3 juni

 

17 juni

24 juni

 

Mei

6 mei

13 mei

20 mei

27 mei

 

April

1 apr.

8 apr.

15 apr.

 

29 apr.

Maart

4 mrt.

11 mrt.

18 mrt.

25 mrt.

 

Februari

4 feb.

11 feb.

18 feb.

25 febr.

 

Januari

7 jan.

14 jan.

21 jan.

28 jan.

 

 

 

 

terug