WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

2. WIJKBERICHT 23 mei 2022 nr. 11
[samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33 
  

Bij de dienst van zondag 29 mei

We vangen deze zondag aan met het lezen van het boekje Ruth.
De lezingen zijn: Ruth 1 en Johannes 14 : 15-21
Het boekje Ruth oogt romantisch, een liefdesnovelle. Het gaat echter om veel meer, uiteindelijk om het koningschap van David. Het eerste hoofdstuk speelt zich af in barre tijden, in tijden van hongersnood die dwingt een man en een vrouw met hun twee zonen te emigreren naar een nabijgelegen land. Maar hij en zijn twee zonen sterven. De moeder en haar twee schoondochters keren terug naar Bethlehem. Het was het begin van de gersteoogst.

Aan de dienst werkt de cantorij o.l.v. Niec Saarloos mee.

 

Bij de cantatedienst van 29 mei

U bent van harte welkom bij de tweede cantate van 2022, op 29 mei in de Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26 te Vlaardingen, aanvang 17.00 uur.

Uitgevoerd wordt 'Lobet Gott in seinen Reichen', het Himmelfahrtsoratorium (BWV 11) van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Tevens wordt uitgevoerd het motet 'Veni Sancte Spiritus' van Carl Gottlieb Reißiger (1798-1859). Dit motet is geschreven voor vierstemmig koor (SATB).

Uitvoerende: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Merel van Geest (sopraan), Annette Vermeulen (alt), Arco Mandemaker (tenor) en Johan Vermeer (bas).
Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.
Voorganger ds. Guus A.V. Fröberg.

We zien u graag op 29 mei aanstaande.

Namens het bestuur van de Stichting Cantates Vlaardingen,
Hans Weber

 

Bij de dienst van zondag 5 juni PINKSTEREN

5 juni
Grote Kerk, Vlaardingen    
‘Uw volk is mijn volk’
aanvang van de dienst 10.00 uur  Deze zondag vieren we Pinksteren in een gezamenlijke dienst in de Grote Kerk.
 Wat met Pasen gezaaid is, wordt met Pinksteren geoogst.
 Pinksteren is in de Joodse traditie een oogstfeest, het Wekenfeest.
 Na het opstaan van Naomi in Bethlehem gloort er nieuwe hoop.
 Daar is de gersteoogst begonnen.
 ‘Uw volk is mijn volk’. We spreken verschillende talen maar het feest van Pinksteren vertelt ons van de Geest die     een veelheid van geluiden tot één koor maakt.

 Voorgangers : Ds. Guus A.V. Fröberg en Rob van Herwaarden.
 Medewerkenden: Hugo Habekotté, Ruth Habekotté en Petra Nijboer.
 Organist : Aad Zoutendijk.
 Pinksterkoor o.l.v. Rob van Herwaarden.
 

Bij de dienst van zondag 12 juni

We vervolgen onze lezingen uit het boekje Ruth, met Ruth 3 en daarnaast uit de brief 1 Johannes 3 : 18-24 over de liefde die ook zo door Naomi, Ruth en Boaz gonst.
De oogst is voorbij. Voorlopig hebben Ruth en Naomi genoeg graan om brood van te bakken. Maar hoe moet het daarna verder? Naomi weet raad; ‘Mijn  dochter, ik wil een (rust)plaats voor je zoeken, die goed voor je zal zijn.’
Het antwoord komt van de dorsvloer.

Deze zondag delen we brood en wijn, vieren we de Maaltijd van de Heer.

Deze zondag zijn Ellen en Kees er met hun heerlijke jam en staat de stand van Amnesty er.

KOFFIEOCHTEND en LUNCH

Derde woensdagochtend van de maand
15 juni

De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. 
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl ; tel.010 4347162 
of Anneke Rodenburg ; tel. 010 4340055.
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.
Tot ziens!

Volgende keren: 20 juli en 17 augustus.
 

Actie voor de Voedselbank

In de maanden juni en juli a.s. zal er geen actie voor de Voedselbank gehouden worden.
Het eerste weekend van juni is het Pinksteren en daarna komt de vakantie periode.
We gaan op de eerste zondag in augustus weer van start. 
Iedereen een goeie zomerperiode.
Jos van den Boogert
 

We blijven met elkaar verbonden

  • Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij: Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl.
    Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
  • Via de appgroep van de Bethelkerk 
    Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299 ) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
  • Via ‘Onderweg’.
  • Via de website: www.ambachtoost.nl.
  • Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Ds. Guus A.V. Fröberg _______________________________________

3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 
 
  

_______________________________________

 

Eerdere wijkberichten 2022

Mei 9 mei   23 mei    
April   11 apr.   25 apr.  
Maart   14 mrt.   28 mrt.  
Februari   14 febr.   28 febr.  
Januari 3 jan.   17 jan.   31 jan.

 

Eerdere wijkberichten 2021

December     13 dec.    
November 1 nov.   15 nov.   29 nov.
Oktober 4 okt.   18 okt.    
September 6 sept.   20 sept.    
Augustus   9 aug.      
Juni   14 juni   28 juni  
Mei   10 mei   31 mei  
April   12 apr.   26 apr.  
Maart 1 mrt.   15 mrt.   29 mrt.
Februari 1 febr.   15 febr.    
Januari 4 jan.   18 jan.    

 

 

 

 

terug