WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN
2. WIJKBERICHT 28 september 2020 nr. 30
+ over “Alle dingen nieuw”
 [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

 

Zondag 4 oktober

Deze zondag gaat ds. Lennart van Berkel bij ons voor. Hij is predikant te De Lier.


Wij gedenken Piet Dijkshoorn

Zaterdag 12 september is in de leeftijd van 92 jaar Pieter Dijkshoorn overleden. Hij was een echte ‘ambachtse Vlaardinger’, geboren en getogen op de boerderij aan de Vaart.
De boerderij nam hij later over van zijn vader en leefde daar met zijn eerste vrouw Susanne Eigenraam en hun 5 kinderen. Door uitbreiding van het woningbestand moest hij de boerderij verlaten en werd melkhandelaar. Vanwege het opkomende supermarktfenomeen werd hij al gauw gedwongen ander werk te zoeken en werd conciërge. En … hij genoot ervan!
Het stond hem op het lijf geschreven. Vele jaren tot aan zijn vervroegd pensioen was hij een vertrouwd en gezien aanspreekpersoon op de Academie van Kunst en Nijverheid in Rotterdam.
Verdriet bleef hem niet bespaard: rond het volwassen worden van zijn gezin werd hij weduwnaar. Na vele jaren alleen zijn trouwde hij in 1994 met Jos en gingen zij wonen aan de Paul Henri Spaakring. Het werden goede jaren waar zij met dankbaarheid op terug konden zien. De laatste tijd kon hij niet meer thuis zijn, verzorging in een zorgcentrum was nodig.
Wijkgemeente ‘Bethelkerk’ (Ambacht & Oost) verliest in hem een trouw gemeentelid.
Toen ik indertijd predikant in Vlaardingen was leerde ik hen kennen. Vaak ‘mocht’ ik voorgaan in de avonddienst van wijk Ambacht; Jos en Piet waren er in feite altijd. Vele jaren onderhield Piet het ‘groen’ rond de Bethelkerk en deed veel vrijwilligerswerk.
Vrijdag 18 september heeft de begrafenis plaatsgevonden op begraafplaats Holy. In de dankdienst hebben we Psalm 90 gelezen: Leer ons zo onze dagen tellen dat ons hart vervuld wordt met wijsheid. Wij wensen Jos, kinderen, familie en allen die rouwen troost en nabijheid toe van Hem die ons een toevlucht is van geslacht op geslacht.

Ds. Hans Mast
 

Bijbelkring

Deze woensdag lezen en bespreken we psalm 2 en psalm 8.
Van harte welkom Ook als u de eerste keer gemist, als u zich nog niet hebt opgegeven (predikant@ambachtoost.nl).
Woensdag 7 oktober van 10.30 – 12 uur

 

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag  4 oktober  a.s. willen we de maandelijkse acties voor de Vlaardingse  Voedselbank houden.
We willen u vragen om dit keer  pakjes thee in te leveren. U kunt dit achterlaten in de bakken die bij de achteringang van de kerk staan.
Omdat vanwege het Coronavirus alles anders is, begrijpen wij dat het niet voor iedereen mogelijk is om de kerk te bezoeken.
Wanneer u toch wilt inleveren, kunt u bellen naar onderstaand telefoonnummer, U kunt dan een afspraak maken om het  op te laten halen.
Wij hopen van harte dat u weer mee gaat werken aan de actie!
Hartelijk dank!
Jos van den Boogert, 06-38315155

 

Tentoonstelling ‘Keur en kleur van Vlaardingen’

in de glazen zaal van de Bethelkerk
Er hangt een mooie tentoonstelling van schilderijen van Cobie van der Vlies in de glazen zaal van de Bethelkerk. De serie heet ‘Keur en kleur van Vlaardingen’ en toont een aantal markante gebouwen in Vlaardingen.
Eén van de schilderijen die Cobie heeft geschilderd, is de Bethelkerk en was reeds te zien op de kaart die was gevoegd bij het nieuwe activiteitengids 2020-2021 van de Bethelkerk.
De schilderijenserie is een prachtig kleurrijk geheel geworden.

 

Welkom

De wijkgemeente Ambacht-Oost heet ds. Hugo Habekotté van harte welkom in de Protestantse gemeente te Vlaardingen. We wensen hem een mooie en vruchtbare tijd in Vlaardingen toe.

 

De herfst is begonnen, ook in de Bethelkerk

De herfst is begonnen, de dagen worden korter, de bladeren verkleuren en het wordt geleidelijk aan kouder, ook in de Bethelkerk. Dat is met al die hartverwarmende diensten van de afgelopen maand nauwelijks te merken, maar toch: het wordt stilaan kouder.
Daarvoor hebben een kachel, zeggen we dan. Maar in deze tijden gaat voorlopig het goed ventileren toch boven een heerlijk warme kerk.
Dat betekent dat we ons wat beter zullen moeten voorbereiden door misschien wat warmere kleding aan te trekken. Dat hoeft geen probleem te zijn.
Op de startzondag opperde ik voor wie van breien houden: Bethelkerktruien en Bethelkerkmutsen of -wanten breien. Want de diensten mogen dan hartverwarmend zijn, een warm lichaam is toch ook belangrijk.
Ik ben benieuwd naar de resultaten, hoe de Betheltruien, -mutsen en -handschoenen ze er gaan uit zien.

 

Kerkdiensten in september       

Weer een dienst bijwonen? Meld u aan!
Met ingang van 1 juli mogen we als wijkgemeente weer kerkdiensten in de Bethelkerk houden.
Daar zijn wij erg blij mee. Echter, er mogen niet meer dan 100 personen in de kerkzaal aanwezig zijn.
Daarom maken we gebruik van een roulatiesysteem waarvoor u zich moet aanmelden.
Zie hiervoor de website Ambacht Oost: www.ambachtoost.nl
.

Ik heb geen e-mail
Heeft u geen email maar wilt u toch op de lijst komen om te worden uitgenodigd voor een kerkdienst dan kunt u bellen met:
•  Kees Sterrenburg 06-49628284 of
•  Trudie Poot 06-38065253
Zij zullen u toevoegen op de lijst. Op het moment dat u aan de beurt bent om een kerkdienst bij de wonen wordt u telefonisch door één van ons benaderd.

Wij hopen dat het voor u duidelijk is en dat velen van u zich zullen aanmelden. Want wat is er mooier dan een zo vol mogelijke kerk. Ondanks alle beperkingen is het goed om elkaar weer (op gepaste afstand) te kunnen begroeten en contact te hebben. Samen luisteren naar de verkondiging, de gebeden, de liederen en het kerkorgel. We hopen velen van u van harte te mogen verwelkomen. Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via de telefoonnummers die hierboven vermeld staan.
Of stuur een berichtje naar aanmelden@ambachtoost.nl.

De diensten blijven we daarnaast uitzenden via YouTube Bethelkerk Vlaardingen of Kerkomroep.nl.  Soms laat de verbinding via Kerkomroep zich beter maken op een later tijdstip.
Vanaf zondagmorgen 10.00 uur en ook daarna zijn de diensten terug te zien/te horen. De liturgie wordt op de website geplaatst.
 

Giften

Rosemarie Donkersloot mocht een gift van € 10,- ontvangen voor de bloemenpot.
Ikzelf mocht een gift van € 20,- ontvangen voor de wijkkas.

Hartelijk dank voor deze giften.
 

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 4 oktober  
Dienst, startzondag 
via Kerkomroep.nl of You Tube Bethelkerk Vlaardingen
10.00 uur
 
   
Maandag 5 oktober  
Klussen rond en in de kerk
Moderamen wijkkerkenraad 
09.00 - 12.00 uur
13.30 uur
 
   
Dinsdag 6 oktober  
Cantorij 20.15 uur
   
Woensdag 7 oktober  
Bijbelkring 10.30 – 12.00 uur
   
Donderdag 8 oktober  
Verlies en verder 14.30 uur
   
Zaterdag 10 oktober  
Ouder papier Verploegh Chasséplein 08.30 -12.00 uur
   
Zondag 11 oktober  
Dienst
via Kerkomroep.nl of You Tube Bethelkerk Vlaardingen
10.00 uur
 
 

Voor deze week en daarna:

De herfst is schitterend, maar tegelijkertijd zien we haar dit jaar vol vrees en beven tegemoet.

Stem van de Herfstregen (Ida Gerhardt)

Wees niet bevreesd wanneer de vlagen gaan
rondom uw huis-het is uw aards verblijf.
Wees niet bevreesd als ziekte u komt slaan-
uw lichaam was altijd een aards verblijf.
Zonder bekommernis laat u ontgaan
roem, eer en staat; zij zijn een aards bedrijf.
Maar wees bevreesd wanneer de tranen gaan,
de bevende, om wat is aangedaan
door u.
De liefde is uw eeuwige verblijf.
 

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

 


 
_______________________________________


3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 
 
  

_______________________________________

Eerdere wijkberichten 2020

September 7 sept. 14 sept. 21 sept.    
Augustus 3 aug.       31 aug.
Juli 6 juli        
Juni 8 juni 15 juni 22 juni 29 juni  
Mei 4 mei 11 mei 18 mei 25 mei  
April 6 apr. 20 apr.      
Maart 2 mrt. 9 mrt. 16 mrt. 23 mrt.  
Februari 3 febr. 10 febr. 17 febr. 24 febr.  
Januari 6 jan. 13 jan. 20 jan. 27 jan.  


 

 

Eerdere wijkberichten 2019

December 2 dec. 9 dec. 16 dec.    
November 4 nov. 11 nov. 18 nov. 25 nov.  
Oktober 7 okt. 14 okt. 21 okt. 28 okt.  
September 2 sept. 9 sept. 16 sept. 23 sept. 30 sept.
Augustus 5 aug.     26 aug.  
Juli 1 juli 8 juli 15 juli    
Juni 3 juni   17 juni 24 juni  
Mei 6 mei 13 mei 20 mei 27 mei  
April 1 apr. 8 apr. 15 apr.   29 apr.
Maart 4 mrt. 11 mrt. 18 mrt. 25 mrt.  
Februari 4 feb. 11 feb. 18 feb. 25 febr.  
Januari 7 jan. 14 jan. 21 jan. 28 jan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug