WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

2. WIJKBERICHT 29 november 2021 nr. 22 
[samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33 
  

Over de diensten met ingang van 14 november 2021 

(Uitzondering: de Gedachtenisdienst op 21 november 2021.
Voor deze dienst zijn uitsluitend uitgenodigde kerkgangers welkom, in
verband met het aantal reeds uitgenodigde nabestaanden.)

Kom alleen als u gezond bent en geen corona-gerelateerde klachten hebt.
Ook al bent u gevaccineerd! De vaccins beschermen wel goed tegen ernstige
covid, maar men kan het virus nog steeds doorgeven.
 • U wordt welkom geheten bij de hoofdingang door commissie van ontvangst die namen afvinkt op de alfabetische namenlijst.
  De zijingang is alleen voor rolstoelen en dergelijke.
   
 • Houd 1½ meter afstand.
   
 •  Draag een mondkapje.
  Op de zitplaats mag het kapje weer af.
   
 • Desinfecteer altijd de handen.
   
 • Neem uw jas mee de kerkzaal in.
  Dit voorkomt onnodig heen en weer geloop.
   
 • Ga, als het fysiek mogelijk is, ook naar boven.
  Zit u boven en wilt u koffiedrinken na de dienst, loopt u dan alstublieft via de
  hoofduitgang, buitenom naar de glazen zaal.
  De stoelen blijven opgesteld staan zoals afgelopen zondagen maar de rijen moeten nu om en om gebruikt worden. Voor de duidelijkheid liggen er nu, net als op de banken, kaarten met ‘niet gebruiken’.
   
 • Zowel de zijuitgang als hoofduitgang blijven gehandhaafd als uitgang.
  Bij de hoofduitgang kunt u ook uw gaven kwijt in de collectezakken.
   
 • Bij het koffiedrinken na de dienst ook de nodige afstand bewaren.
  Loopt u alstublieft door naar de koffiezaal, daar begint de koster met koffie schenken.
   
 • Geen handen geven na de dienst, ook in de toekomst niet meer.
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat iemand positief
getest wordt. De kerkenraad stelt het erg op prijs als dat doorgegeven wordt aan de scriba. De overige kerkgangers van die zondag kunnen dan gewaarschuwd worden zonder uiteraard de naam van die persoon te noemen.
We hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Weet u van harte uitgenodigd,
Heleen Horsman, scriba.
 

 

Adventszondagen

In de adventstijd volgen we een rooster rondom het kind in de Bijbel.
Vier zondagen rond ‘Mozes in het biezen kistje’, Jozef de meesterdromer, de jonge Samuël en David de herder en harpspel.
Het mooie is dat de schilderij groep hierbij schilderijen heeft gemaakt.
De groep die de liturgische schikking verzorgt gaat van deze thema’s ook wat moois maken.
 

Bij de dienst van zondag 5 december

Tweede advent
Deze zondag horen we van de jonge Jozef, de meesterdromer, die het bloed onder de nagels van zijn broers haalde.
Dromen? Zijn ze altijd bedrog? Kan onze samenleving dromers en in het verlengde daarvan mensen met visie hebben. 
Zien we misschien niet reikhalzend uit naar mensen die hun dromen kunnen vertalen in een visie?
Centraal staat Genesis 37. In de kerk lezen we een deel vers 1-11, maar ter voorbereiding op de dienst is het goed het gehele hoofdstuk te lezen.
De evangelielezing is Lucas 1 : 26-38, de aankondiging van de geboorte van Jezus.
 

Bij de dienst van zondag 12 december

Derde advent
Deze zondag staat de jonge Samuël centraal. We lezen 1 Samuël.
De jonge zoon van Hanna, groeit op in de tempel, onder de hoede van de priester Eli. Samuël diende de Heer. Op een nacht werd Samuël geroepen. Hij dacht dat het Eli was. Het duurt even voordat Eli en ook Samuël beseffen dat het de HEER was die Samuël hoorde.
Het is een verhaal van ontroerende schoonheid.
Wat doen wij er mee?

De evangelielezing is Lucas 1 : 39-56 de ontmoeting van Maria en Elisabeth waarin de lofzang van Maria klinkt.

In dienst vieren we de maaltijd van de Heer, delen wij brood en wijn. 
 

Ouderensoos

Voor de ouderensoos hebben wij na lang beraad helaas moeten besluiten dit jaar geen kerstviering te organiseren. Dit in verband met de onzekere tijden als gevolg van corona en het advies van het kabinet om zoveel mogelijk contactmomenten te beperken.
Tot 11 januari 2022 zijn er onder voorbehoud geen soosmiddagen.
De Gastdames
 

Jamverkoop

De bestellijst voor jam van onbespoten fruit van dit seizoen ligt voor u klaar. Mail ons. Wij sturen u dan de lijst, u bestelt en we komen het – binnen Vlaardingen - bij u bezorgen. U kunt ons natuurlijk ook bellen. Zoals u weet: de opbrengst is zonder aftrek van kosten voor het project van zuster Mary in Ruiru in Kenia.
Kees en Ellen Haas, tel: 010-4358606; e-mail: ellenkees.haas@hetnet.nl.
 

Vanuit de kindernevendienst

Kerst
Hallo allemaal,
We sturen jullie bericht om jullie en de kinderen op de hoogte te brengen over de kerstmorgen. 

We hebben de afgelopen maanden alleen weinig kinderen gezien in de diensten.
Het kerstspel zal dit jaar een improvisatietoneelstuk zijn, dat we samen met de kinderen die kerstmorgen komen en mee willen doen opvoeren. Wij zullen voor kleding zorgen.
Heb je nog vragen of opmerkingen laat het horen.

Willy van Bree: lbree@chello.nl - 0104744636 of 06 20402172 (app).

Groeten van Greetje, Astrid, Eefje, Erica , Maaike en Willy
 

Kerststallenexpositie

Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer kerststallen exposeren.
Maandag 6 december willen we ze op de planken, waar nu nog de knuffels staan gaan neerzetten.
U kunt uw kerststallen maandagochtend 6 december brengen in de Bethelkerk, of inleveren bij Nelleke Slootweg, Lusthofstraat 22, tel. 010 4348433.
Zet u bij iedere kerststal duidelijk uw naam met tel. nummer.

De kerststallenexpositiecommissie, 
Nelleke Slootweg en Siep Sterrenburg
 

Kerstpost 

De kerstpostactie kan doorgaan! 
We bezorgen de post voorzien van postcode alleen in VLAARDINGEN voor € 0,50.
Net als voorgaande jaren in samenwerking met voetbalvereniging CWO.
Onze opbrengst gaat naar een goed doel zoals altijd! U kunt de post inleveren met gepast geld.
Dit kan op:
Zondag  5 december voor of na de dienst, maandagochtend 6 december van 10-12 uur, dinsdagmiddag 7 december van 14 -15 uur en elke dag bij mij in de brievenbus Kievitlaan 20.
We hopen er weer een succes van te maken!

Hartelijke groet,
Marianne de Wilt - tel. 0614726869. 
 

Zilveren knuffel

Hoeveel tijd heb je nodig om 170 knuffels in te pakken? Afgelopen dinsdag verzamelden zich 18 veelal vrouwen zich in de Glazen zaal om de bij elkaar gebrachte knuffels in te pakken. Even daarvoor waren de knuffels uitgeklopt, zodat ze weer stofvrij waren. Er was koffie, cake en appeltaart, het leek er dus op een érg gezellige avond te worden. In mijn agenda had ik dus de hele avond maar voor gereserveerd. Maar wie schetst mijn, schets onze verbazing: binnen een half uur waren ze ingepakt en werd met het opruimen begonnen. Jammer dat we inpakrecord dit niet gemeld hebben bij het Guinness book of records.Tussen de bedrijven door, maar het inpakken werd daar voor niet onderbroken, was er ook een heel bijzonder moment.Ik mocht Pepijn Strattmann namens de
Bethelkerk de zilveren knuffelspeld overhandigen voor zijn inzet om al die dieren in te zamelen en daarmee heel veel andere mensen enthousiast maakte om hun bijdrage te leveren aan deze actie. Ja het was een gezellige avond, in de Glazen zaal van de Bethelkerk.Jammer dat deze avond maar een half uur duurde.
 

Plakken voor de Vlaardingse Voedselbank.

De komende 2 maanden geven Boon Supermarkt en MCD zegeltjes bij de boodschappen. Bij elke vijf euro ontvang je een zegeltje. Met een volle kaart met deze zegeltjes kan je sparen voor een boodschappenpakket. Wij willen ze graag collectief sparen zodat we zoveel mogelijk pakketten aan de Voedselbank kunnen geven.
Pepijn de “motor” achter de knuffelactie, wil ons daar graag bij helpen. U kunt de losse zegeltjes inleveren in de Bethelkerk of bij Pepijn.
Helpt u mee ?

Alvast bedankt.
Jos v.d. Boogert
 

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 5 december a.s. is er weer een actie en wij vragen u dan om een pak hagelslag mee te brengen. Meer pakken mag natuurlijk ook.  We hopen dat u weer mee wil doen en het tot een groot succes wil maken.                                                                                                                               De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben, of als aanvulling op de pakketten.
Op zondag  7 november kregen we ruim 60 pakken macaroni. Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.
Omdat het helaas op zondagmorgen nog niet voor iedereen mogelijk is om naar de kerk te komen kunt u  ook langskomen op zaterdag 4 december tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de kerk aanwezig is.
Alvast hartelijk bedankt.
Jos van den Boogert - 06-38315155

Wat gaat niet door?

•    de kerstmarkt, gepland op 10 december,
•    ‘Koffiedrinken bij de dominee’ op woensdagochtend 15 december en 
•    Het Avondgebed 15 december gaan helaas niet door
Dit i.v.m. de coronamaatregelen die we hebben afgesproken in de kerkenraad.
 

Kijk naar de vijgenboom

In het Taizégebed stond ik in een korte meditatie stil bij de les van de vijgenboom. (Lucas 21 : 29-31)
Een paar woorden daaruit wil ik meegeven voor de tijd waar we nu weer ingaan, zonder te weten wanneer deze eindigt.
De vijgenboom zit nu al weer in de knop, maar neemt er ruim de tijd voor, de hele winter en lente voor om weer te gaan groeien, om weer bladeren te krijgen en vrucht te dragen. De natuur neemt de tijd, we kunnen het gras niet de grond uittrekken, we kunnen de natuur wel geweld aandoen en trachten het proces te versnellen, maar de schade is dan groot.
Beter is het te leren wachten, geduld te hebben, weten dat het goed komt, er op vertrouwen dat er weer bladeren komen, dat er weer vruchten komen. Neem de tijd. 
Maar de vraag is wel, hebben we het geduld om deze tijd door te maken, om het vol te houden?
Kunnen wachten omdat we willen bijdragen aan het algemene belang van het bestrijden van het coronavirus?
Ik hoop en bid dat we het geduld kunnen opbrengen, dat we 
het volhouden en dat we elkaar daarin blijven steunen.
 

We blijven met elkaar verbonden

 • Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij: Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl.
  Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
 • Via de appgroep van de Bethelkerk 
  Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299 ) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
 • Via ‘Onderweg’.
 • Via de website: www.ambachtoost.nl.
 • Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Ds. Guus A.V. Fröberg 

_______________________________________

3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 
 
  

_______________________________________

Eerdere wijkberichten 2021

November 1 nov.   15 nov.    
Oktober 4 okt.   18 okt.    
September 6 sept.   20 sept.    
Augustus   9 aug.      
Juni   14 juni   28 juni  
Mei   10 mei   31 mei  
April   12 apr.   26 apr.  
Maart 1 mrt.   15 mrt.   29 mrt.
Februari 1 febr.   15 febr.    
Januari 4 jan.   18 jan.    

 

 

 

 

terug