WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

1. Beleidsplan 'De zorgzame kerk'

Een jaar verder
Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Beleidsplan 2015-2019). Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.
(Klik op 'lees meer' om het volledige artikel te lezen, klik hier om het artikel te downloaden).

» Lees verder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2. WIJKBERICHT 20 mei 2019 nr. 19
    [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

Zondag 26 mei

In deze Bethel Bijzonderdienst staat ‘de liefde’ centraal. Over de liefde van mens tot mens,
van God tot de mens en de mens tot God.
En welk Bijbelboek kun je met dat thema beter lezen dan het Hooglied, het ‘lied der liederen’.
We lezen het deze zondag in z’n geheel, in de prachtige vertaling van Pius Drijvers.
Aan de dienst werkt onze bijna huisband ‘Je zal het maar in huis hebben’ mee.

 

Hemelvaartsdag

Donderdag 30 mei
9.30 uur

Op Hemelvaartsdag, veertig dagen na Pasen komen we bij elkaar. Geen vanzelfsprekende zaak in kerkelijk Nederland. Is het om het thema ‘eenzaam achterblijven’,  ‘verlaten worden’ dat wij deze dag liever mijden en in deze donderdag liever de start van een hopelijk zonovergoten lang weekend zien? Of vinden we het moeilijk om van dag zo arm aan symbolen en rituelen een kerkelijke gedenkdag te maken?
Wij komen bij elkaar en lezen twee hemelvaartverhalen het verhaal van de hemelvaart van Elia (2 Koningen 1 : 1-8) en van Jezus (Handelingen 1 : 1-11).
Thema van de overdenking: ‘Een rups is toch ook alleen dan trouw aan zichzelf, als ze een vlinder wordt’ (Roger Lenaers).
Maandag 27 mei

In verband met de uitvaart mevr. Adriana Breur-Bos om 11. 00 uur is een geen klussenploeg.Over het Hooglied 2

De uitleg

1. De allegorische of geestelijke uitleg
Deze heeft de oudste papieren in synagoge en kerk en zo wordt heden ten dage, nog altijd  het Hooglied uitgelegd en bepreekt. In dit geval wordt de bruidegom gezien als de Messias en de bruid als het volk Israël of de gemeente.
2. De literaire benadering
Kwam in de tijd van de Verlichting op onder invloed van Herder en Goethe. Zij wezen erop, dat het Hooglied toch bestaat uit een verzameling gewone liefdesgedichten, die hun parallellen vinden in de bundels liefdesgedichten, zoals die bekend zijn in Palestina, Syrië en Egypte. Zulke gedichten-verzamelingen werden dan op boerenbruiloften in het Nabije Oosten gezongen, in beurtzang gedeclameerd, gedanst en gespeeld.”
3. De uitleg van de Joodse filosoof en vertaler Frans Rozenzweig (gest. 1929) heeft een opening voor een derde weg van uitleggen gemaakt. Hij zegt: het is niet of/of, maar je moet zowel de moderne als de allegorische uitleg tot hun recht laten komen.
“Juist  de volkomen aardse erotische liefde, met zijn aarzelingen, zijn zoeken en vinden, zijn zinnelijkheid, zijn verrukking, zijn golven van stilte en hartstocht, zijn schaamte en schaamteloosheid, dat alles is als zodanig de gelijkenis van Gods liefde voor de mens. Zo aards is de hemelse liefde en zo menselijk is God. Wat hier in beurtzangen de minnaar en de minnares elkaar toeroepen, is in wezen niets anders dan wat God en mens elkaar toeroepen in hun worsteling om elkaar lief te hebben, in hun gevecht om het tot ontplooiing komen van het verbond. Er is geen andere gelijkenis van het geloof dan die van de liefde.”
“Zo heeft ook God lief.”

Tenslotte:
Het Hooglied is een lied over de liefde. Een lied over nabijheid, van twee mensen die elkaar innig liefhebben en elkaar zeer nabij komen, in een rijke poëtische taal. Tegelijkertijd is er ook de afstand, de muur, de barrière die het onmogelijk maakt om zich ten volle aan elkaar te geven.
Tegelijkertijd is het ook een beeld van de liefde van God tot de mens en omgekeerd van de liefde van de mens tot God.
God en zijn eeuwigheid willen bemind worden met heel het hart, maar niet zó dat de aardse liefde daaronder lijdt of verzwakt.
Ook onze verhouding tot God wordt gekenmerkt door nabijheid en distantie. Het ene moment weten we het zeker: God is met ons. Zijn liefde omvat ons leven. Het andere moment kunnen we de idee hebben dat God zo ver weg is, dat zijn liefde zo ver, zo onbereikbaar, zo weinig voelbaar is. Alsof er een muur tussen ons en God staat.
En omgekeerd hoe sterk is onze liefde voor God? Het ene moment een alles verterend vuur, lente en zomer, het andere moment ijzig en grauw, herfst en winter.
Het Hooglied: een lied van liefde, van nabij en distantie.

 

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
Ds. Guus A.V. Fröberg:

Zondag 26 mei  
Dienst 10.00 uur
   
Maandag 27 mei  
Geen klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Dinsdag 28 mei  
Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
   
Donderdag 30 mei  
Dienst 09.30 uur
   
Vrijdag 31 mei  
Messengers 20.00 - 22.00 uur
   
Zaterdag 1 juni  
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur
   
Zondag 2 juni  
Dienst 10.00 uur
 

Voor deze week en daarna

Uit: Met open ogen; 100 bijbelse gedichten
Karel Eykman
Bij Hooglied 8


Steekvlam

Luister goed
ik vertel je maar één keer
hoe ik hoop dat het je gaat:

Het slaat in als een bom.
Het slaat uit als een steekvlam
waar je niet op was bedacht.
Wat begint als een binnenbrandje
wordt een lopend vuurtje.
Het zet je lichterlaaie in de fik.
Geen brandweer kan daar tegen op.
Er is geen blussen meer aan.

En dan gaat het erom
dat je dat vastlegt in je hart
dat je het verzegelt in je zelf en je ziel.
Dan laat je het niet meer los
je laat elkaar niet meer los.
Liefde is steviger dan steen
en sterker dan sterven.
Daar alleen gaat het om.

Onthoud dat goed
en geloof me op mijn woord.
Alsjeblieft.

Ds. Guus A.V. Fröberg

 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

  


3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 

Eerdere wijkberichten 2019

Mei 5 mei 12 mei      
April 1 apr. 8 apr. 15 apr. - 29 apr.
Maart 4 mrt. 11 mrt. 18 mrt. 25 mrt.  
Februari 4 feb. 11 feb. 18 feb. 25 feb.  
Januari 7 jan. 14 jan. 21 jan. 28 jan.   


Eerdere wijkberichten 2018

December 3 dec. 10 dec. 17 dec.    
November 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov.  
Oktober 1 okt. 8 okt. 15 okt. 22 okt. 29 okt.
September 3 sept. 10 sept. 17 sept. 24 sept.  
Augustus     20 aug. 28 aug.  
Juli 2 juli 9 juli     30 juli
Juni 4 juni 11 juni 18 juni 25 juni  
Mei 7 mei 14 mei 28 mei    
April - 9 apr. 16 apr. 23 apr. 30 apr.
Maart 5 mrt. 12 mrt. 19 mrt. 26 mrt.
voor 2 wk.
 
Februari 5 feb. 12 feb. 19 feb. 26 febr.  
Januari 8 jan. 15 jan. 22 jan. 29 jan.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug