Menu roosters: Menu roosters:

 
                               | » Rooster Collecte  | » Rooster Repetitieavonden van Cantorij

Rooster Algemeen

     
Juli 2018
Datum

 
Predikant
Lector

 
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Bijz.heden Eredienst
Jeugdkerk
Oppas
15 juli

 
Pastor Mw. Marja Griffioen

 
(O) Irene van Katwijk
(D) Corrie Vellekoop
(Org.) Guus Korpershoek
Jeugdkerk

 
22 juli

 
Ds. Guus A.V. Fröberg

 
(O) Edith de Lange
(D) Hans v.d.Gaag
(Org.) Guus Korpershoek
Vaartland 10.30 uur
Ds. Mevr.G.J.v.d.Berg
Cobie v.d.Vlies
29 juli 

 
Ds. Guus A.V. Fröberg

 
(O) Cees Aleman
(D) Pieter Vellekoop
(Org.) Guus Korpershoek
 
 
Augustus 2018
Datum

 
Predikant
Lector

 
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Bijz.heden Eredienst
Jeugdkerk
Oppas
5 aug.


 
Ds. Erik Boet


 
(O) Cees Kok
(D)  Wilma v.d.Heul
(Org.) Guus Korpershoek
 
Jeugdkerk
Vaartland 10.30 uur
Ds. W van Haften
Harriëtte Burger
12 aug.

 
Ds. Erik Boet

 
(O) Kees Sterrenburg
(D)  Jos v.d.Boogert
(Org.) Guus Korpershoek
9.30 uur
 
 
19 aug. 
Ds. Guus A.V. Fröberg 
(O) Edith de Lange
(D)  Cobie Plantinga
(D) Hans v.d. Gaag
(Nodiger) Chris Mooij
(Org.) Guus Korpershoek
Avondmaal
Vaartland 10.30 uur
Arie de Bruijn
Marian Dijkshoorn
 
26 aug.
 
Ds. Guus A.V. Fröberg
 
(O) Irene van Katwijk
(D)  Corrie Vellekoop
Kerkterras
 
 
September 2018
Datum

 
Predikant
Lector

 
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Bijz.heden Eredienst
Jeugdkerk
Oppas
2 sept. 


 
Ds. Guus A.V. Fröberg


 
(O) Fred Kal
(D)  Pieter Vellekoop
(Org.) Guus Korpershoek
 
Jeugdkerk
Vaartland 10.30 uur
Ds. W.Poldervaart
Kees Sterrenburg
9 sept.

 
Ds. Jan de Geus

 
(O) Cees Kok
(D) Wilma v.d.Heul
(Org.) Hans Treurniet
 
16 sept. 
Ds. Guus A.V. Fröberg 
(O) Edith de Lange
(D)  Jos v.d.Boogert
(Org.) Guus Korpershoek

 
Start zondag
Jeugdkerk

Vaartland 10.30 uur
Ds. Mevr.G.J.v.d.Berg
Irene van Katwijk
23 sept.

 
Ds. Guus A.V. Fröberg

 
(O) Cees Kok
(D) Cobie Plantinga
(Org.) Hans Treurniet
Oecumenische viering
09.30 uur Lucaskerk

 
30 sept.


 
Ds. Guus A.V. Fröberg


 
(O) Cees Aleman
(D) Corrie Vellekoop
(Org.) Guus Korpershoek
 
Bethel Bijzonderdienst
Vaartland 10.30 uur

Ds. W van Haften
Cobie v.d.Vlies

terug naar roosteroverzicht

 

 

 

 

 

 

 

 

Rooster Collecte

 
Juli 2018
Datum Diaken van dienst Collecte
15 juli Corrie Vellekoop 1e = Diaconie
2e = Wijkkas 4
22 juli Hans v.d.Gaag 1e =  Werelddiaconaat Project 1027
2e = Protestantse gemeente te Vlaardingen
29 juli  Pieter Vellekoop 1e = Diaconie
2e = Protestantse gemeente te Vlaardingen
 
Augustus 2018
Datum Diaken van dienst Collecte
5 aug. Wilma v.d.Heul 1e = Diaconie
2e = Protestantse gemeente te Vlaardingen
12 aug. Jos v.d.Boogert 1e = Kerkinactie / Zending - GZB
2e = Protestantse gemeente te Vlaardingen
19 aug. Cobie Plantinga 1e = Diaconie
2e = Protestantse gemeente te Vlaardingen
26 aug. Corrie Vellekoop Kerkterras
 
September 2018
Datum Diaken van dienst Collecte
2 sept. Pieter Vellekoop 1e = Werelddiaconaat / Project 1027
2e =  Missionairwerk / IZB 4
9 sept. Wilma v.d.Heul 1e = Diaconie
2e = Jeugdwerk en catachesemateriaal
16 sept. Jos v.d.Boogert 1e = Diaconie
2e = Vredeswerk/Evangelie en Moslims

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rooster Repetitieavonden van  Cantorij

2017
Datum Tijd Ruimte
ieder dinsdag 20:30 - 22:00 uur Koffiezaal Bethelkerk

terug naar roosteroverzicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug