Verslag Informatiebijeenkomsten 15 mei Verslag Informatiebijeenkomsten 15 mei
Op woensdag 15 mei vonden 2 informatiebijeenkomsten plaats met interim-predikant Marcel Zijlstra. Zoals u weet is hij bezig met een advies hoe we als PGV samen kerk kunnen zijn in de toekomst.

Zowel in de middag als in de avond kwamen zo’n 50-75 mensen naar zijn eerste bevindingen luisteren.
Marcel ging o.a. in op de leeftijdsopbouw van de 4 wijkgemeentes en de beantwoording van de vragen vanuit de wijken over visie, samenwerking en toekomst.
Ook was er gelegenheid voor het stellen van vragen, waarbij vooral aandacht werd gevraagd voor de geloofsbeleving nu en in de toekomst.

Marcel zal doorgaan met zijn onderzoek en wil 25 juni een volgende bijeenkomst houden om de PGV gemeenteleden te informeren over de stand van zaken op dat moment.
Wordt dus vervolgd.

Frank Christiaansen

 
 
Uitnodiging Gemeentebijeenkomst – Toekomst PGV Uitnodiging Gemeentebijeenkomst – Toekomst PGV
  • Woensdag 15 mei 2024 in de Bethelkerk
Zoals u en jij in de maand maart al hebt kunnen lezen in de Onderweg en de wekelijkse nieuwsbrieven in de verschillende wijkgemeenten, is ds. Marcel Zijlstra binnen onze Protestantse Gemeente Vlaardingen gestart als interim-predikant om ons te helpen met een aantal vraagstukken vanuit het rapport Bouwen op goede grond (BOGG) en het visitatierapport. Meer hierover is te lezen in de introductie van Marcel in eerder genoemde media.

De eerste fase van het werk van Marcel is inmiddels in volle gang. Marcel wil een eerste analyse met alle leden van de PGV delen en zijn opdracht verder uitdiepen.
Wij roepen u en jou van harte op om te komen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt zowel geluisterd als zelf in gesprek gegaan. Om iedereen de gelegenheid te geven is er een middag- en avondsessie:

Woensdag 15 mei 2024
  • Middagsessie:    15:00 – 17:00 uur
  • Avondsessie:      20:00 – 22:00 uur
Beide sessies vinden in de Bethelkerk plaats.
Nogmaals hartelijk welkom!
 
 
Terugblik op Palmpasen Terugblik op Palmpasen

En toen waren er ineens een heleboel kinderen in de kerk….

Zondag 24 maart was het Palmpasen. Ik was vroeg in de kerk en zat rustig te wachten op het begin van de dienst. Mijn buurvrouw stootte me aan en wees naar de deuren van de kerkzaal. Leuk, er komen een paar kinderen de kerkzaal binnen.
Een paar….? Wel een beetje meer dan een paar. Een vrolijk gekwetter klonk er opeens in de kerk, het werd op slag nog gezelliger.
Allemaal gingen ze na een onderonsje met dominee Guus naar de kindernevendienst.Vlak voor de collectes kwamen ze terug en hoe! Met prachtig versierde palmpasenstokken kwamen de kinderen in optocht de kerkzaal binnen en liepen langs alle mensen om deze te laten zien.
Het was een prachtig, feestelijk gezicht: de fier omhoog gestoken palmpasenstokken met daarachter stralende kindergezichtjes!
Bekijk de foto’s hierboven maar eens die Lennart Immerzeel gemaakt heeft.

Heleen Horsman
 
 
Handen schudden of niet Handen schudden of niet
Sinds het uitbreken van de coronapandemie in 2020 hebben we in de Bethelkerk geen handen meer geschud. De handdruk van de ouderling aan de voorganger bij het begin en het einde van de dienst werd vervangen door een hoofdknik met de hand op het hart.
Iets dergelijks deden we ook bij de uitgang, wanneer de kerkgangers en de voorganger elkaar een “goede zondag” en een “goede week” toewensen.

Op zondag 4 juni echter, de jubileumdienst van de cantorij, werden er na afloop spontaan weer volop handen geschud. En ik moet eerlijk zeggen: ik vond het heerlijk! Het voelde voor mij veel warmer en hartelijker aan dan de hoofdknik.
Anderzijds begrijp ik ook dat sommigen toch nog voorzichtig zijn.

Vandaar het volgende compromis:
Laten we weer teruggaan naar het handen schudden, tenzij iemand dat liever niet doet; dan kan hij/zij dit kenbaar maken met een hoofdknik en de hand op het hart.

Ds. Yvonne Schoonhoven
 
 
Privacy tijdens kerkdiensten Privacy tijdens kerkdiensten
Voor het geval u zich ook afvraagt hoe het tegenwoordig gesteld is met de privacy van de kerkgangers tijdens tv-opnamen van de kerkdiensten, kan ik u melden dat het onderstaande toegevoegd is aan de liturgie met ingang van zondag 21 mei:
“Wij maken u erop attent dat vanuit deze kerk geluid en beeld worden uitgezonden via Kerkomroep.nl en YouTube. Wie niet in beeld wil komen kan plaatsnemen onder het balkon”.

Deze verwijzing naar tv-opnamen staat ook op de bordjes die al heel lang, zowel bij de zij-ingang als de hoofdingang, naast de linker deur naar de kerkzaal hangen.

Heleen Horsman