Bethel Verwonder Bethel Verwonder

Bethel Verwonderdienst
……dàt is bijzonder!!!.....


Je kunt je over allerlei zaken verwonderen: over de natuur, de kosmos, de cultuur en de kunst, de levenskracht van mensen in moeilijke leefomstandigheden maar ook over het soms bizarre gedrag van mensen.

Wat zegt de Bijbel ons over verwondering?

Iedereen is welkom!
 
Wanneer Zondag 19 april 2015, 10:00 uur
Waar Bethelkerk
Thema Verwondering
Organisatie Werkgroep Bethel Bijzonder en Gespreksgroep Jonge Mensen
terug