Buurtbezem Oud Ambacht Buurtbezem Oud Ambacht

Doe je mee met de Buurtbezem Oud Ambacht?

Wat is de Buurtbezem?
Ongeveer 10 jaar geleden is Buurtbezem Oud Ambacht gestart. Wijkbewoners Elma Oosthoek en Hermine Koning namen dit initiatief toen ze zagen dat ons mooie Oud Ambacht vervuilde.
Wijkbewoners sloten aan bij dit initiatief en nemen deel aan de Buurtbezem.
We komen maandelijks in actie om,  met een groepje, het zwerfvuil te verwijderen. Ook scholen werden benaderd en nemen/namen deel met de leerlingen. Want ja, jong geleerd….. Basisscholen Ambacht zijn actief gebleven en ondernemen rond hun scholen actie met de leerlingen. Ook zijn er wijkbewoners individueel actief met het zwerfvuil verwijderen rond de eigen woning, de straat, de groenstrook bij hun huis of de speeltuin in hun buurt. Zij kregen daarvoor materialen (prikker, handschoenen) van ons of van de gemeente.
In Vlaardingen zijn meer wijken die ons hebben gevolgd en met succes een eigen Buurtbezem zijn gestart.  Kortom we helpen onze wijk en onze stad schoner te worden en niet teveel vervuiling achter te laten voor ons nageslacht.
Inmiddels kennen wij de meest ’hotspots’ wel in onze wijk waar veel vuil ligt en ruimen dat op. Maar als u nog wat is opgevallen waar wij eens langs moeten gaan dan horen wij dat graag.
We zouden het fijn vinden als meer wijkbewoners aansluiten bij de Buurtbezem of een stukje wijk willen adopteren en schoonhouden.
Het levert niet alleen een schonere wijk, maar ook onderlinge contacten op met wijkbewoners.
U bent van harte welkom!

De Bethelkerk en de Buurtbezem
Sinds enige jaren mag de Buurtbezem de werkmaterialen in de schuur van de Bethelkerk plaatsen. Een mooi centraal punt in de wijk en sinds enkele maanden is de Bethelkerk ook de plek waar wij, met koffie, worden ontvangen.
Een mooiere start en ontmoeten kunnen wij niet wensen.

De Buurtbezem is elke 2e zaterdag van de maand actief van 10 – 12 uur. Uitzonderingen mogelijk... bv. met Clean Up Day vervalt de buurt Buurtbezem....

Namens de Buurtbezem
Marian Verver – van Hofwegen
06 27502505, marian.verver@upcmail.nl

 
terug