PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen heeft je hulp nodig! PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen heeft je hulp nodig!

Als PAX Ambassade van Vrede zijn we samen met verschillende groepen in Vlaardingen actief voor de vrede. Onze kerngroep is klein. We zien elkaar regelmatig, een zestal keren per jaar komen we bij elkaar. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten die vaak eenmalig zijn.


Voor al die activiteiten hebben we mensen nodig die willen werken aan de vrede.

    • Wil je lid worden van de kerngroep, 
    • of daar met ons eens over praten?

Of wil je meedenken en meehelpen bij de activiteiten die we door het jaar heen organiseren?
    • vanaf nu meedenken over met de voorbereidingen Vredesweek 2024 (van 13 tot 22 sept.).

We organiseren jaarlijks een herdenking Hiroshima – Nagasaki op 6 augustus.
    • maak je dit jaar deel uit van het voorbereidingsgroepje?
    • of wil je meedenken en meedoen bij de uitvoering?

We denken na over uitingen van betrokkenheid met de slachtoffers van (in oorlogen zoals ‘Denken aan slachtoffers’ en) ‘Geen Vrede met oorlog’  … Jij ook? Wil je meedoen?
    • je zet je in, speciaal voor Oekraïne
    • of speciaal voor Gaza
    • op woensdag 15 mei solidariteit betuigen met de Palestijnse gemeenschap in
      Vlaardingen en bekendheid geven aan de Nakba, door bijvoorbeeld de straat op te gaan.

Daarnaast haken we in op de actualiteit en hebben we de toneelvoorstelling ‘Zelensky hier’ georganiseerd, i.s.m. De Stadsgehoorzaal en de stichting Geuzenmaand. Van eind november tot begin januari is De Vredeshalte ingericht in een leegstaand winkelpand op het Liesveld. Tenslotte hebben we meegewerkt aan de tentoonstelling ‘De Kleur van Vrede’ in Kerkcentrum Holy en zijn er werken verkocht ten behoeve van slachtoffers in oorlogsgebieden.
Er zijn dus langlopende activiteiten, maar ook kortdurende projecten waarvoor u zich kunt inzetten.

Blijf niet op de bank zitten als u op de televisie beelden van oorlogsgeweld ziet, maar doe mee en denk mee. Kom in actie en meld je aan!
- Naam:
- E-mail:
- Tel:

Reageren kan via inleveren op papier van deze gegevens op: Julianalaan 48, 3135 JJ Vlaardingen, of via e-mail: ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl.

Pieter Wapenaar
 
 
Over de betekenisvolle rol van muziek in de Bijbel en in ons eigen leven Over de betekenisvolle rol van muziek in de Bijbel en in ons eigen leven

Uit de Windwijzer

Het verhaal vooraf: Muziek die raakt, woensdag 10 april

Muziek is taal die doordringt in het hart van mensen én een belangrijke rol speelt in het Christelijk geloof.

Op woensdag 10 april verkennen we in de Windwijzer van 13.30 uur tot circa 15.00 uur de betekenisvolle rol van muziek in de Bijbel en in ons eigen leven. We lezen verschillende Bijbelteksten waar muziek in zit. Muziek die je troost, bemoedigt of juist uiting geeft aan grote vreugde en dankbaarheid. Heb jij een lied dat een bijzondere betekenis heeft voor jou? Neem het lied gerust mee om jouw verhaal te delen.

Graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl.

Hanneke Blom