De spiritualiteit van Tomás Halik De spiritualiteit van Tomás Halik
Tomás Halík is een belangrijke, spraakmakende theoloog van deze tijd. Hij is hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag.
In Nederland brak hij door met het boek ‘Geduld met God’, gevolgd door boeken als ‘De nacht van de biechtvader’ , ‘Ik wil dat jij bent’ en ’Raak de wonden aan’

Haliks boeken bestaan uit artikelen die min of meer thematisch zijn geordend. Halik is in gesprek met Bijbelteksten, dat allereerst, maar daarnaast met klassieke en moderne theologen en filosofen.
Zijn beschouwingen hebben een grote spirituele diepgang die uitnodigt tot gesprek, tot reflectie. Halik leidt je in in de diepten van het christelijke spiritualiteit zonder definitieve antwoorden of laatste oordelen, maar met een opmerkelijke gevoeligheid voor de vragen van deze tijd.Tomás Halik is een bruggenbouwer tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en een atheïstische levensbeschouwing, tussen traditie en moderniteit.
Tijd om met elkaar en met zijn werk in gesprek te gaan. 

De avonden worden gehouden op donderdagavond:
- 17 oktober 2019
- 21 november 2019
- 16 januari 2020
- 13 februari 2020

Aanvang: 20.00 uur                           
Locatie: Bethelkerk
Leiding en opgave
Ds. Guus A.V. Fröberg,
tel. 4348433
e-mail:

 
 
Gespreksgroep 30+ Gespreksgroep 30+
Tijdens de gespreksavonden van de gespreksgroep willen we dit seizoen dieper ingaan op Bijbelverhalen en achtergronden van de verhalen. Vooral de verhalen die als moeilijk ervaren worden en waar we niet goed mee uit de voeten kunnen. In overleg kiezen we de verhalen uit. We komen twee keer voor de kerst en drie keer in het nieuwe jaar bij elkaar bij één van de deelnemers thuis op een zondagavond van 20.00 tot 21.30 uur.

De eerste datum was op 21 september.  

Marja Griffioen is de gespreksleider.  
Voor meer informatie en over de eerstvolgende datum kun je contact met haar opnemen, .