Pastoraat in de wijkgemeente Ambacht-Oost Pastoraat in de wijkgemeente Ambacht-Oost

 

 

Pastoraat in de Bethelkerk

Pastoraat is omzien naar elkaar. Dat doen we met elkaar. Veel zorg voor elkaar gebeurt dan ook in kleine groepen zoals de cantorij, de klussenclub of de ouderensoos. We noemen dat ‘het plein’, refererend naar een schoolplein of een dorpsplein waar goede gesprekken spontaan ontstaan.

Hiernaast willen we ook meer structurele zorg bieden. Dat doen we met name voor leden die 80 jaar of ouder zijn. Ons doel is, dat ieder lid in die leeftijd minimaal één keer per jaar bezoek vanuit de kerk krijgt als zij/hij dat wil.

We werken met ABC
A = Aandacht – die met name onder elkaar wordt gegeven, in de groepen en door vrijwilligers die mensen bezoeken. Dat is dus het boven genoemde plein en de bezoekers.
B = Begeleiding – ook hier wordt het meeste werk van vrijwilligers gedaan, maar ook van pastor en predikant.
C = Crisis – dat is de taak van predikant en pastor in samenwerking met hiervoor opgeleide vrijwilligers.

Pastor en Predikant werken samen in goed overleg
Er is echter wel een algemene indeling voor beiden:
    • Pastor Annabell de Jong: Oostwijk & voorkeurleden uit Centrum / Ambacht Zuid & voorkeurleden uit Holy Zuid
       (voormalige secties 1 en 4).
    • Tijdelijk: Pastor Annabell de Jong: Babberspolder & voorkeurleden uit de Indische buurt en buiten Vlaardingen /
       Ambacht Noord & voorkeurleden uit Holy Noord / Vaartland
       (voormalige secties 2 en 3).

In de komende tijd willen we mensen opleiden die bereid zijn een pastorale taak (B & C) op zich te nemen. 

Contactpersonen

Vacant
 
Predikant
 
predikant@ambachtoost.nl
(tijdelijk doorgelinkt naar pastor@)
Annabell de Jong Pastor pastor@ambachtoost.nl
Carina Kal Administratie + bezoekers carinakal@ambachtoost.nl
Trudie Poot Administratie + Bethelbodes repro@ambachtoost.nl
 

 

 


INFORMATIE OVER ONDERDELEN VAN HET PASTORAAT

Vaartland 

De wijkgemeente Ambacht-Oost draagt pastoraal de verantwoordelijkheid voor de gemeenteleden van Ambacht-Oost die in het verzorgingshuis Vaartland wonen. 
Predikant
 
vacant
 
predikant@ambachtoost.nl
(doorgelinkt naar paster@)
 
Coördinator Harriëtte Burger harrietteburger@ambachtoost.nl 010-4600229
 
 

Inschrijven, uitschrijven of voorkeurlid worden

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau (010-4345941) of met Carina Kal (010-4351805).
 
Ditzelfde geldt als u voorkeurlid wilt worden of als u zich uit wilt laten schrijven.

 
 

Nieuw ingekomen in de gemeente

Wilt u nader geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn in de wijk Ambacht-Oost of hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de scriba: scriba@ambachtoost.nl.
 
 

Voorkeurleden

Er zijn gemeenteleden woonachtig in andere wijken in Vlaardingen of zelfs buiten Vlaardingen, die verbonden willen zijn met de wijkgemeente Ambacht-Oost. Wij noemen hen voorkeurleden en zij zijn ingedeeld bij de verschillende secties.

 
 
Huwelijk

Als u uw huwelijk kerkelijk wilt laten bevestigen en inzegenen wendt u zich tot de pastor Annabell de Jong, pastor@ambachtoost.nl,  
 
 

Dopen

Als u uw kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met de pastor Annabell de Jong, pastor@ambachtoost.nl
 
 

Overlijden

Neemt u in geval van overlijden als naasten zo spoedig mogelijk contact op met: In overleg kan de datum en tijd voor de uitvaartdienst worden vastgesteld. De invulling daarvan wordt in een gesprek voorbereid.

 


 

 

 
 
 
 


 
 
 
 

 

terug