Amnesty en de Bethelkerk Amnesty en de Bethelkerk

Amnesty bij wijkgemeente Ambacht Oost

Al voor de fusie in 2009 waren de wijkgemeenten Emmaüs-Immanuël en Nieuwe-Oosterkerk al decennia actief met de maandelijkse schrijfacties van Amnesty International om op te komen voor mensenrechten en voor mensen van wie de rechten door toedoen of nalaten van de overheid in de knel komen. 

Iedere eerste zondag van de maand (met hier en daar een uitzondering) voeren we actie en dan krijgt u de gelegenheid om na de dienst tijdens het koffiedrinken twee brieven te ondertekenen.
Deze brieven maken deel uit van een veel grotere actie die Amnesty op dat moment voert om bij voorbeeld bepaalde mensen die om hun mening, geloof of seksuele geaardheid in de gevangenis zitten, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te krijgen. Andere acties van Amnesty waarbij we ons aansluiten zijn vaak gericht tegen martelingen of de doodstraf, vragen om bescherming voor burgers die door hun mening bedreigd worden door mede-burgers (vaak in de vorm van para-militaire of criminele acties) of komen op voor (veelal arme) mensen of complete gemeenschappen wiens leefmilieu en leefwijze bedreigd wordt doordat bedrijven middels een vergunning de vrije hand krijgen.

Ook in de voorbeden staan we stil bij de mensenrechten in het algemeen en de mensen voor wie we in die maand actie voeren in het bijzonder. Omdat binnen het gebed natuurlijk de ruimte ontbreekt om duidelijk te maken voor wie of wat we bidden, plaatsen we in de liturgie een korte mededeling over de actie van de maand.

Bij het ondertekenen van de brieven vragen we u om een donatie.
Deze donatie (vuistregel: 50 cent p.p.) wordt gebruikt om alle brieven stuk voor stuk te frankeren. Doordat alle schrijfacties in het hele land (en daarbuiten!) hetzelfde doen, resulteert dit in postzakken vol die in één keer bij een minister, een president, een officier van justitie of een politiefunctionaris wordt afgeleverd. Zo hopen we de impact van de brieven te vergroten.
Het geld dat overblijft, wordt aan Amnesty "doorgedoneerd".

Voor meer informatie over Amnesty International

De website
De acties
De resultaten
Veelgestelde vragen
Wikipedia 
terug