Als je dan toch een kaartje stuurt… Als je dan toch een kaartje stuurt…

... koop het dan bij Amnesty! Of kaarsen, die hebben we ook.

Zondag 4 december, na de dienst in de Bethelkerk

Misschien herkent u het: zodra het vroeger donker wordt één of meerdere kaarsen aansteken. Het brengt gezelligheid en warmte in huis.
In aanloop naar Kerst stuurt u vast ook kaarten aan familie en vrienden om hen het goede te wensen, een hart onder de riem te steken, te laten weten dat u aan hen denkt.
Wat is er dan mooier om dat te combineren met een goed doel: Amnesty International, de organisatie die zich inzet voor mensenrechten.Op zondag 4 december zijn we aanwezig in de Bethelkerk. Na de kerkdienst kunt u de vele kaarsen en kaarten bekijken en, hopelijk, iets kopen.
Alleen….. we hebben geen pinapparaat. U kunt contact betalen of via uw mobiele telefoon.
We hopen u te treffen.

Amnesty International
Ineke Nieuwstraten
 
 
Amnesty en de Bethelkerk Amnesty en de Bethelkerk

Amnesty bij wijkgemeente Ambacht Oost

Al voor de fusie in 2009 waren de wijkgemeenten Emmaüs-Immanuël en Nieuwe-Oosterkerk al decennia actief met de maandelijkse schrijfacties van Amnesty International om op te komen voor mensenrechten en voor mensen van wie de rechten door toedoen of nalaten van de overheid in de knel komen. 

Iedere eerste zondag van de maand (met hier en daar een uitzondering) voeren we actie en dan krijgt u de gelegenheid om na de dienst tijdens het koffiedrinken twee brieven te ondertekenen.
Deze brieven maken deel uit van een veel grotere actie die Amnesty op dat moment voert om bij voorbeeld bepaalde mensen die om hun mening, geloof of seksuele geaardheid in de gevangenis zitten, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te krijgen. Andere acties van Amnesty waarbij we ons aansluiten zijn vaak gericht tegen martelingen of de doodstraf, vragen om bescherming voor burgers die door hun mening bedreigd worden door mede-burgers (vaak in de vorm van para-militaire of criminele acties) of komen op voor (veelal arme) mensen of complete gemeenschappen wiens leefmilieu en leefwijze bedreigd wordt doordat bedrijven middels een vergunning de vrije hand krijgen.

Ook in de voorbeden staan we stil bij de mensenrechten in het algemeen en de mensen voor wie we in die maand actie voeren in het bijzonder. Omdat binnen het gebed natuurlijk de ruimte ontbreekt om duidelijk te maken voor wie of wat we bidden, plaatsen we in de liturgie een korte mededeling over de actie van de maand.

Bij het ondertekenen van de brieven vragen we u om een donatie.
Deze donatie (vuistregel: 50 cent p.p.) wordt gebruikt om alle brieven stuk voor stuk te frankeren. Doordat alle schrijfacties in het hele land (en daarbuiten!) hetzelfde doen, resulteert dit in postzakken vol die in één keer bij een minister, een president, een officier van justitie of een politiefunctionaris wordt afgeleverd. Zo hopen we de impact van de brieven te vergroten.
Het geld dat overblijft, wordt aan Amnesty "doorgedoneerd".

Voor meer informatie over Amnesty International

De website
De acties
De resultaten
Veelgestelde vragen
Wikipedia 
 
Amnesty actief in de Vredesweek 2022! Amnesty actief in de Vredesweek 2022!
De vredesweek 2022 heeft als thema ‘VREDE’. Er is een vol programma samengesteld dat u elders op deze website kunt vinden.

Amnesty Vlaardingen is bij twee onderdelen nauw betrokken.
Zo wordt de stiltekring op maandag 19 september gehouden bij het mensenrechtenmonument op de hoek van de Julianasingel en de Hofsingel. Het begint om 12.00 uur.We luisteren naar muziek en een gedicht en zijn stil!
Het gedicht is bijzonder! Onlangs namen we afscheid van Hilda Bijl, een van de
zeer actieve leden van Amnesty Vlaardingen. Haar overlijden kwam totaal onverwacht. We lezen een gedicht dat haar bijzonder aansprak.

Het tweede onderdeel waarbij Amnesty betrokken is, betreft een heel bijzondere avond met artiesten uit verschillende landen. Zij zijn allemaal ooit als vluchteling naar Nederland gekomen. In onderstaande folder leest u er meer over.