Cantatediensten in de Bethelkerk 2022 Cantatediensten in de Bethelkerk 2022

25 jaar Bach Cantates VlaardingenIn het achterliggende half jaar werden twee goedbezochte cantatediensten en een informatieavond belegd in de Bethelkerk. Ook voor het tweede halfjaar van 2022 zijn er twee diensten gepland waarin de prachtige muziek van Johann Sebastian Bach weer zal klinken.

Zondag 25 september 2022, ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’, BWV 100
voorganger: ds. Jan de Visser

Zondag 23 oktober 2022, ‘Wo soll ich fliehen hin’, BWV 5
voorganger: ds. Peterjan van der Wal

U wordt van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen.
Voor verdere informatie zie de website van Stichting Cantates Vlaardingen:
www.cantatesvlaardingen.nl.
 

Achtergrondinformatie
Bij de cantatediensten ontvangen de bezoekers een Orde van Dienst met daarin de tekst van de uit te voeren cantate, voorzien van de liturgische context alsmede enige achtergrondinformatie.

Uitvoering
De cantates worden uitgevoerd door beroepssolisten, het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam en het barokensemble Collegium Delft. Zowel het kistorgel als het grote orgel wordt bespeeld door Arjen Leistra, die ook de orgelsoli aan het begin en einde van de uitvoeringen voor zijn rekening neemt. De algehele muzikale leiding is in handen van de koordirigent, Bas van Houte.
De cantatediensten worden veelal geleid door een van de Vlaardingse predikanten.

Voor de vergoedingen aan de uitvoerenden van de cantate benadert de Stichting Cantates Vlaardingen jaarlijks meerdere fondsen om deze kosten gefinancierd te krijgen.
Ofschoon het uitgangspunt is dat een liturgische uitvoering voor de kerkbezoeker in principe kosteloos moet zijn, is de opbrengst van de collecte van essentieel belang voor de financiering van de kosten.
 
  
 
CANTATE BWV 144 CANTATE BWV 144
BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 25 september 2022, aanvang 17.00 uur.

Op 25 september zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, de cantate ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’ (BWV 100) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd.

BWV 100 is de derde van drie cantates die Bach componeerde op basis van het lied ’Was Gott tut das ist wohlgetan’ van Samuel Rodigast. Bach schreef deze zesdelige cantate tussen 1732 en 1735.

Het orkest omvat, naast strijkers en continuo de hobo d’ amore, dwarsfluit en pauken. Tevens wordt uitgevoerd het motet ‘Verleih’ uns Frieden gnädiglich’ uit 1831 van Felix Mendelssohn (1809 – 1847). De tekst is een gebed om vrede, zeer toepasselijk op deze
tweede zondag in de vredesweek.

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Merel van Geest (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Tigran Matinyan (tenor), Andrew Hopper (bas).

Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.

Voorganger is ds. Jan de Visser.

Zie ook: www.cantatesvlaardingen.nl

Iedereen is in principe welkom, maar zijn er nog wel enkele regels in verband met covid, zie hiervoor extra Nieuws op de website van de kerk:

Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen
website: www.cantatesvlaardingen.nl
e-mail: infocantatesvlaardingen@gmail.com


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm aanbevolen.


Rob van Herwaarden, secretaris stichting Cantates Vlaardingen