Tot nader order AFEGELAST - Cantatediensten in de Bethelkerk Tot nader order AFEGELAST - Cantatediensten in de Bethelkerk

25 jaar Bach Cantates VlaardingenIn 2020 zal het 25 jaar geleden zijn dat tijdens het winterseizoen 1994-1995 in de Grote Kerk van Vlaardingen de cantate BWV 140 ´Wachet auf, ruft uns die Stimme´ in een daarvoor belegde cantatedienst werd uitgevoerd. Deze uitvoering is in de loop er jaren uitgegroeid tot een traditie van vier cantatediensten per jaar, die haar vaste plaats heeft in de klassieke muziekcultuur in Vlaardingen.

De cantates worden sinds 2015 uitgevoerd in de Bethelkerk aan de Burgemeester Verkadesingel onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost, in samenwerking met de Stichting Cantates Vlaardingen.

Door de jaren heen is er veel belangstelling, zowel bij jongeren als ouderen, kerkgangers en/of andere geïnteresseerden in kerkmuziek uit de gehele Waterweg regio. Er is dus alle reden om in 2020 extra aandacht te schenken aan dit jubileum en eerste lustrum. Dit zal gedaan worden door de gebruikelijke uitvoering van vier cantates, waaronder het ´Himmelfahrtsoratorium´ in de maand mei en tijdens een daaraan voorafgaande speciale thema-avond over de cantates van Johann Sebastian Bach onder leiding van de gerenommeerde Bachkenner Jos van Veldhoven, voormalig leider van de Nederlandse Bachvereniging.

In 2020 zullen de volgende cantatediensten en thema-avond plaatsvinden:
Zondag 23 februari 2020 - 17:00 uur, cantatedienst - BWV 106 ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’
Donderdag 14 mei 2020 - 17:00 uur, themaavond - o.l.v. Jos van Veldhoven
Zondag 24 mei 2020 - 17:00 uur, cantatedienst - BWV 11 ‘Himmelfahrtsoratorium’
Zondag 27 september 2020 - 17:00 uur, cantatedienst - BWV 150 ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’
Zondag 8 november 2020 - 17:00 uur, cantatedienst - BWV 140 ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme´

Bij de cantatediensten ontvangen de bezoekers een gedrukte Orde van Dienst met daarin de tekst van de uit te voeren cantate, voorzien van de liturgische context alsmede enige achtergrondinformatie.
Ook bij de thema-avond zal gedrukte informatie beschikbaar zijn.

Uitvoering
De cantates worden uitgevoerd door beroepssolisten, het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam en het barokensemble Collegium Delft. Zowel het kistorgel als het grote orgel wordt bespeeld door Arjen Leistra, die ook de orgelsoli aan het begin en einde van de uitvoeringen voor zijn rekening neemt. De algehele muzikale leiding is in handen van de koordirigent, Bas van Houte. De cantatediensten worden geleid door een van de Vlaardingse predikanten.

Bij de uitvoeringen is een verantwoord evenwicht tussen het artistieke niveau en de daarmee samenhangende kosten uitgangspunt. De solisten, orkestleden, dirigent en organist ontvangen een kostenvergoeding. De koorleden betalen zelf een eigen bijdrage per cantate. Verder uitgangspunt is dat een liturgische uitvoering voor de kerkbezoeker behoudens een collecte in principe kosteloos moet zijn.
Voor de kostenvergoedingen aan de uitvoerenden van de cantate benadert de Stichting Cantates Vlaardingen jaarlijks meerdere fondsen om deze kosten gefinancierd te krijgen. Door het speciale karakter en bijzondere activiteiten van het jubileum-lustrumjaar zullen de kosten in 2020 hoger zijn dan gebruikelijk. Naast een eventuele suppletie uit eigen middelen van de stichting zal dan ook een beroep gedaan worden op andere sponsors voor het geven van een extra donatie.

Voor verdere informatie zie de website van Stichting Cantates Vlaardingen:
www.cantatesvlaardingen.nl
 
terug