Cantatedienst 10 mei 2015 Cantatedienst 10 mei 2015
CANTATEDIENST BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 10 mei 2015, aanvang 17.00 uur.

 
Uitgevoerd wordt: Cantate ‘Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir’, BWV 131,
van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 
Na een geslaagde uitvoering van de eerste cantate in het hernieuwde cantateseizoen volgt op zondag 10 mei cantate BWV 131. Op deze datum is het 75 jaar geleden dat de Duitsers ons land binnenvielen waarbij een paar dagen later Rotterdam gebombardeerd werd en in brand stond. De cantate ‘Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir’, past heel goed bij deze omstandigheid. Namelijk, Bach schreef cantate BWV 131 op 22-jarige leeftijd voor een herdenkingsdienst voor de brand die Mühlhausen teisterde op 30 mei, vlak voor Bach aantrad, waarbij een groot deel van de stad verloren ging.

Naast de cantate zingt het koor ook het motet ‘Richte mich Gott’ (psalm 43) van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ook dat past goed bij het kader van de dienst. Immers, de Vlaardingse geuzen zongen psalm 43 toen ze weggevoerd werden naar de Waalsdorper vlakte.
Het koor heeft in deze cantate een veel groter aandeel dan in later werk. De delen gaan vrijwel ononderbroken in elkaar over en er vindt een levendige, soms zelfs grillige wisselwerking plaats tussen solisten en koor.

De cantatedienst vindt plaats in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de Vlaardingse Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost.

De uitvoerenden zijn:
  • Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam,
  • het West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons),
  • orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra,
  • de solisten Arco Mandemaker (tenor) en Fris Karskens (bas).
De algehele muzikale leiding heeft Bas van Houte.
Voorganger is ds. Geb van Doornik.

De toegang tot de cantatedienst is gratis. Van de aanwezigen wordt aan de uitgang om een hartelijke bijdrage gevraagd. Er zijn tekstboekjes beschikbaar.

Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen, www.cantatesvlaardingen.nl, info@cantatesvlaardingen.nl.
Hoofdsponsor: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
terug