Tweede Kerstdag – Ochtendgebed – 10.00 uur Tweede Kerstdag – Ochtendgebed – 10.00 uur
Deze zondag komen we bij elkaar in een ochtendgebed.
 
We zitten nog midden in het kerstfeest, het feest van sfeer en gezelligheid, maar ook vrede en aandacht voor het kleine onaanzienlijke kind in de stal.
Maar het gewone, harde leven is weer volop aanwezig.
Jozef en Maria moeten vluchten.

We lezen Matteüs 2 : 13-15 en Jeremia 31 : 10-17.


Jozef en Maria moeten vluchten

 
 
terug