40-DAGEN KALENDER 40-DAGEN KALENDER
Beste gemeenteleden,

Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen kalender, voor- en door gemeenteleden van de Bethelkerk.
Ook in 2024 willen we als gemeente Ambacht Oost een mooie kalender samenstellen.

Daarom een uitnodiging aan u / jou:
Kijk eens of je een bijdrage kunt leveren door zelf een stukje te schrijven: een gedachte, een overpeinzing of te kiezen voor een bestaand gedicht, lied of Bijbelgedeelte dat je mooi vindt, eventueel met een bijpassende illustratie.
Je gebruikt maximaal 225 woorden.

We laten ons dit maal inspireren door het thema ‘woestijn/oase’.
(We sluiten hiermee ook goed aan bij het thema van de Vastenactie 2024 ‘klimaatverandering en voedselzekerheid’).

Citaten/ uitdrukkingen over ‘woestijn en oase’ die je kunnen helpen om iets te gaan schrijven:
 • Een oase in de woestijn (een oase is een liefelijke plek in een onaangename omgeving, water afkomstig van een ondergrondse bron)
 • Een roepende in de woestijn zijn
 • De woestijn in worden gejaagd (zondebokken werden de woestijn ingestuurd)
 • Woestijn is de plek van de Gods-ontmoeting
 • Zonneschijn zonder regen maakt een woestijn (Arabisch spreekwoord)
 • Jezus werd verzocht in de woestijn
 • Als ik in de woestijn zit heb ik de kans om te overleven zolang ik blijf geloven in de oase (Phil Bosmans)
 • Wij zijn allen in de woestijn, niemand begrijpt iemand (Gustav Flaubert)
 • Helaas is het gemakkelijker om een woestijn te creëren dan een bos (James Lovelock)
 • De woestijn is het theater van de menselijke strijd van het zoeken naar God (Jan Majerniz)
 • Wat de woestijn mooi maakt is dat er ergens een waterbron verborgen is (Antoine de Saint Exupéry)
Laat je inspireren!
Schrijf over het gekozen thema of over iets anders dat jij verbindt met de 40 dagen tijd.
Het moet toch zeker gaan lukken om weer ruim 40 mooie bijdragen te kunnen publiceren vanuit de grote diversiteit binnen onze wijkgemeente……

Aanleveren
Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk 20 december 2023 bij mij aan te leveren,
liefst digitaal via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl of
via mijn brievenbus: Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen.

Hartelijke groet,
Kees Nieuwstraten
Tel.: 06 25108182
 
terug