Actie Voedselbank Actie Voedselbank

De Hemelvaartinzamelactie voor de Voedselbank is weer een succes geworden. Het streven was om met inzamelingen in alle Vlaardingse PKN-kerken, de Rooms-Katholieke kerken  en de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Meerpaal en de Wetering 232 pakketten te kunnen maken voor onze cliënten. Dat is meer dan gelukt. Met Hemelvaart hadden wij  voor 250 gezinnen een volle boodschappentas.  Dat waren er 23 meer dan waarop we hadden gehoopt. De tassen die over zijn worden gebruikt om de pakketten aan te vullen. De Voedselbank in Rotterdam heeft n.l. niet altijd voldoende spullen om in de pakketten te doen.

Van de Diaconie van de Protestantse Kerk en van de Vrienden van de Voedselbank Vlaardingen ontvingen wij ook nog een mooi bedrag waarmee we kaas, melk, groeten en fruit konden kopen, zaken die niet altijd in voldoende hoeveelheden in de pakketten zitten.
Een prachtig resultaat! Naast de boodschappen kregen wij ook nog een flink aantal giften. Het is allemaal hartverwarmend en namens de Voedselbank in Vlaardingen en al haar cliënten willen wij u allen heel hartelijk danken.

Jos en Marja van den Boogert, coördinatoren Voedselbank Vlaardingen

terug