Aktie voor de Voedselbank Aktie voor de Voedselbank

Al 7 jaar lang worden er onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie door de Voedselbank Vlaardingen voedselpakketten uitgereikt op 3 plaatsen in de stad. Inmiddels maken ruim 235 gezinnen hiervan gebruik. Zij komen uit alle geledingen van onze samenleving.

Op Hemelvaartsdag wordt er bij de Voedselbank Rotterdam niet gewerkt en dus zijn er op de vrijdag daarop geen pakketten beschikbaar. We gaan daarom actie voeren in de protestantse,  rooms-katholieke kerken en de Nederlands Gereformeerde kerk  om op deze dag toch ieder gezin een voedselpakket te kunnen geven.

Op zondag 21 april  zal er  speciale aandacht zijn voor de activiteiten van onze Vlaardingse Voedselbank. Wij vragen één of twee boodschappenlijstjes mee te nemen.  Eén lijstje betekent een half pakket en twee lijstjes zorgen voor een compleet pakket. U kunt de bijgeleverde tas(sen)  op zaterdag 4 mei gevuld weer in  leveren in de Bethelkerk tussen 11 en 13 uur.

We rekenen graag op u!

Inlichtingen: Marja en Jos van den Boogert, tel: 06-47984163 (Marja) en 38315155 (Jos)
Wilt U de Voedselbank Vlaardingen financieel steunen dan kan dit met een gift op gironummer 63.58.11.383 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen, o.v.v. gift Voedselbank afd. Vlaardingen.

terug