Bijbelleerhuis 2016-2017 Bijbelleerhuis 2016-2017
We lezen Marcus uit en lezen daarna Tobit
Ook in het nieuwe seizoen gaat het Bijbelleerhuis verder.
Mag je zeggen met een variatie op de dichter Lucebert zeggen: ‘Waar de Bijbel niet meer gelezen en bestudeerd wordt verwildert de gemeente?”


Ook dit seizoen lezen we nog in het Evangelie naar Marcus.
Daarbij lezen naast elkaar De Nieuwe Bijbel Vertaling en de Bijbel in Gewone Taal.
We lezen vanaf hoofdstuk 14, de Marcuspassie tot en met hoofdstuk 16, de opstanding.
 
Daarna in 2017 lezen we iets heel anders: het deuterocanonieke boek Tobit.
Luther nam dit boekje van harte op in zijn Bijbelvertaling. Een niet onbelangrijk gegeven in dit Lutherjaar.
 
Ook wie niet eerder meedeed met de Bijbelkring mag zich van harte uitgenodigd weten.

Wanneer: eenmaal per maand op woensdagochtend
Tijd: van 10.30 - 12.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg
                                tel. 010 434 84 33
                                e-mail: predikant@ambachtoost.nl

2016

5 oktober
9 november
7 december

 

 

 

Gevelsteen met evangelist Marcus

2017

11 januari
8 februari
8 maart
5 april
3 mei


 
Tobit - Rembrandt

 

 


    
    
 

terug