Cantate BWV 80 Bethelkerk Vlaardingen Cantate BWV 80 Bethelkerk Vlaardingen
Op 29 oktober zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, in de vierde cantatedienst van dit jaar, de cantate ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ (BWV 80) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd. Aanvang 17.00 uur

Bach heeft deze cantate geschreven voor Hervormingsdag, 31 oktober. De geschiedenis wees die dag aan als het begin van de Reformatie. Verwijzend naar 31 oktober 1517, de avond voor Allerheiligen, toen Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflatenhandel op de deur van de kerk van Wittenberg spijkerde.
Bach schreef deze cantate toen hij al een aantal jaar werkzaam was als cantor-organist in Leipzig, gebruik makend van materiaal dat hij eerder schreef in Weimar.
De cantate opent met een groot koraalmotet in de vorm van een fuga, die Gods omarming van de schepping symboliseert. Slechts binnen de muren van de veilige burcht van het geloof is heil te verwachten en kunnen de mensen zo zorgeloos zingen.

Tevens wordt uitgevoerd het motet ‘ Und ich hӧrte eine grosse Stimme’ van Melchior Franck  (1573 – 1639)

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Mariët Kaasschieter  (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor) en Johannes Vermeer (bas). Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.
Voorganger in deze dienst is ds. G. Frӧberg.

De toegang tot deze dienst is vrij.
Na afloop is er een collecte.

Zie ook www.cantatesvlaardingen.nl/.
 
terug