Cantate BWV 66 - Bethelkerk Vlaardingen Cantate BWV 66 - Bethelkerk Vlaardingen
Op zondag 7 april wordt in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, in een cantatedienst de cantate ‘Erfreut euch´(BWV 66) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd.

Voor Tweede Paasdag 1724 (10 april) maakte Bachs tekstdichter op de muziek van een gelukwenscantate die Bach eerder had geschreven t.g.v. de verjaardag van zijn broodheer, Prins Leopold von Anhalt-Köthen, deze vreugdevolle paascantate, vol muzikale dialoog. De evangelielezing die bij deze cantate hoort, is Lucas 24: 13 – 35, het verhaal van de Emmaüsgangers.

Tevens wordt uitgevoerd Psalm 150 (SWV 255a) van Heinrich Schütz (1585 – 1672)

Uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor),  Samuel Wong (bas)
 
Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.

Voorganger is ds. Jan de Visser.

Zie ook www.cantatesvlaardingen.nl.

Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen
Website: www.cantatesvlaardingen.nl
E-mail: infocantatesvlaardingen@gmail.comDit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm aanbevolen. 
terug