Cantatedienst 11 oktober Cantatedienst 11 oktober
Uitgevoerd wordt Cantate ‘Wo soll ich fliehen hin’, BWV 5
van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 
Op zondag 11 oktober zal in de Bethelkerk weer een Bachcantate klinken en laten we ons inspireren door de prachtige en ontroerende muziek van Johann Sebastian Bach.

Dit keer wordt uitgevoerd: BWV 5, ‘Wo soll ich fliehen hin’. Deze woorden zijn ontleend aan een hymne uit het ‘Dresdner Gesangbuch’ van Johann Heerman. De hymne voorziet de cantate niet alleen van een leitmotief maar ook van haar titel. Het gold als een boete- en troostlied. Het houdt verband met de evangelietekst voor deze zondag, Mattheus 9: 1-8, waarin Jezus een verlamde geneest met de woorden "uw zonden zijn u vergeven".

We zien in de eerste drie delen de ellendige mens en zijn met zonden beladen ziel. In de as van deze cantate staat het altrecitatief, begeleid met de akkoorden van het continuo. Uitzonderlijk is, dat de koraalmelodie hierboven wordt gespeeld door de hobo. Hiermee slaat de toon van de cantate om van zonden en bloed, naar troost en bescherming.

In het recitatief voor de bas gaat het Bach om de helende, kracht van het heilig bloed, waarvan één druppel zulke wonderen verricht dat het ons reinigt van alle smetten. Deze spirituele alchemie wordt heel beeldend tot uitdrukking gebracht in de prachtige tenor-aria met een schitterende vioolpartij. Vanaf dat moment kan deze cantate niet meer stuk.
 
De cantatedienst vindt plaats in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de Vlaardingse Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. Er zijn tekstboekjes beschikbaar.
 
De uitvoerenden zijn:
  • Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam,
  • het West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons),
  • orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra,
  • de solisten Annelies Prins (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Arco Mandemaker (tenor) en Fris Karskens (bas).
De algehele muzikale leiding heeft Bas van Houte.
Voorganger is ds. Jan de Geus.

 Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen, www.cantatesvlaardingen.nl, info@cantatesvlaardingen.nl.
 
De cantates worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm aanbevolen.
terug