Cantatedienst Bethelkerk Vlaardingen Cantatedienst Bethelkerk Vlaardingen

[De volgende cantatediensten worden gehouden op zondag 27 november 2016 (BWV 62).]

Zondag 23 oktober 2016 - aanvang 17.00 uur

Uitgevoerd wordt: Cantate ‘Mache dich, mein Geist, bereit', BWV 115, van Johann Sebastian Bach (1685-1750).
 
Op zondag 23 oktober zal de eerste cantate na de zomer klinken: ‘Mache dich, mein Geist, bereit’, BWV 115. Deze koraalcantate werd geschreven voor 5 november 1724 en behoort tot de tweede jaargang cantates die Bach als Thomascantor in Leipzig schreef. De cantate is een aansporing tot waakzaamheid en gebed.
De altaria 'Ach schläfrige Seele, wie Ruhest du noch?' zou in een opera niet hebben misstaan. Het hoofddeel is een schildering van de slaperige ziel. Het is nochtans geen lofzang op de slaap, maar een aansporing tot waakzaamheid.
De sopraanaria 'Bete aber auch dabei' staat hiermee in groot contrast. Al het theatrale is haar vreemd. De tekst gaat over gebed, over de vraag aan God om geduld en om vergeving van de zonden. De muziek ademt een sfeer van deemoed en aandacht. De sopraan wordt begeleid door dwarsfluit, cello piccolo, en continuo. Mede door deze bijzondere instrumentatie, waarbij hoog (fluit en sopraan), midden (cello piccolo) en laag (continuo) vertegenwoordigd zijn, is dit een van Bach's fraaiste aria's. Maarten ’t Hart schrijft over deze aria: ‘Dit is nu een van die stukken die maken dat je je leven lang voor Bach op je knieën ligt.’
 
De cantatedienst vindt plaats in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de Vlaardingse Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. Er zijn tekstboekjes beschikbaar.
 
De uitvoerenden zijn:
Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, de solisten Mariët Kaasschieter (sopraan). Annette Vermeulen (alt), Daniël van Kessel (tenor) en Christiaan van Es (bas).
De algehele muzikale leiding heeft Bas van Houte.
Voorganger is ds. Guus Fröberg.
 
Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen, www.cantatesvlaardingen.nl, info@cantatesvlaardingen.nl.
 
De cantates worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm aanbevolen.

De volgende cantatediensten worden gehouden op zondag 27 november 2016 (BWV 62).
terug