CANTATE BWV 104 CANTATE BWV 104

CANTATE  BWV 104  BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 23 april 2023, aanvang 17.00 uur

Op 23 april zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, in de eerste cantatedienst van dit jaar, de cantate ‘Du Hirte Israel, hӧre’ (BWV 104) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd.

Bach componeerde cantate 104 in 1724, zijn eerste jaar in Leipzig. Hij schreef het werk voor zondag Misericordia, de tweede zondag na Pasen. Een andere naam voor deze zondag is ‘Goede Herderzondag’, dat sluit aan bij de lezingen uit 1 Petrus 2 en Johannes 10, waarin het herderschap van Jezus centraal staat. De zesdelige cantate heeft een pastoraal karakter. In de instrumentale begeleiding komt dan ook geen koper voor maar zijn het de hobo’s die de vredige sfeer van het herderschap tot klinken brengen. De driekwartsmaat en de toonsoort, G-majeur, zorgen voor een vreugdevolle klank.

Tevens wordt uitgevoerd Psalm 23, SWV 120 van Heinrich Schutz (1585-1672), op tekst van Cornelius Becker ( 1561 – 1604).Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Harald Quaaden(tenor) en Johan Vermeer (bas). Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.

Voorganger in deze dienst is ds. G. Frӧberg

De toegang tot deze dienst is vrij.
Na afloop is er een collecte.

Zie ook www.cantatesvlaardingen.nl

 
terug