Cantorij Ambacht Oost Cantorij Ambacht Oost
De cantorij Ambacht-Oost werkt gemiddeld 1 keer per maand mee aan de diensten in de Bethelkerk. Behalve dat zij de gemeente ondersteunt bij onbekende liederen, laat zij ook prachtige meerstemmige liederen in verschillende talen horen. 
Daarnaast zingt de cantorij (meestal) in de Kerstnachtdienst en in de Stille Week, bijvoorbeeld op Goede Vrijdag en/of bij de Paaswake.
Een enkele keer zingt de cantorij buiten de Bethelkerk, zoals in het Zonnehuis of Vaartland.

De repetities worden gehouden iedere dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de Bethelkerk.
In augustus, een paar weken voor de startzondag in september beginnen de repetities.

Zin om een repetitie bij te wonen?
Kom en zing mee, u bent van harte welkom.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Heleen Horsman, zij is bereikbaar via telefoon nummer 010-435 20 51,
mobiel 06-28 37 35 67 of e-mail heleenhorsman@ambachtoost.nl.
 
terug