Beste Vlaardingers Beste Vlaardingers
Zoals u weet vieren we dit jaar dat Vlaardingen 750 jaar geleden stadsrechten verkreeg. Ter gelegenheid hiervan worden er een 4-tal concerten georganiseerd in de Grote Kerk.

Het eerste concert zal zijn op 10 juni a.s.
Medewerking wordt verleend door de Vespercantorij, een klein mannenkoor en door Aad Zoutendijk op het Van Peteghem-orgel.

Over het programma:
  • Het mannenkoor zal met Gregoriaanse zang het leven van Willibrord uitbeelden (van ouds heette de Grote Kerk “Willibrorduskerk”).
  • Vlaardingen is altijd nauw verbonden geweest met de visserij en dus ook met de zee. Daarom zullen, net als op de zondag voor het uitvaren van de vissersvloot, de psalmen 107 en 93 worden gezongen.
  • Ook zal, als herinnering aan “De Geuzen”, die in de tweede wereldoorlog hun leven verloren, Psalm 43 klinken.
  • Tevens is het de première van de ‘Suite Vlaardingen 750’. Een speciaal voor dit jaar gecomponeerd muziekstuk voor orgel, gebaseerd op de tonen F, D & G, gevormd uit de oude naam van Vlaardingen: FlarDinGa.
           
Wij denken met dit programma een bijdrage te leveren aan het vieren van 750 jaar stadsrechten voor álle Vlaardingers.

Het concert begint om 15:00 uur en de toegang is gratis.
Na afloop zal u een consumptie worden aangeboden.

Stichting Van Peteghem-orgel – Vlaardingen
 
terug