Benoemingscommissie voor ‘Bijstand in het pastoraat’ Benoemingscommissie voor ‘Bijstand in het pastoraat’
Met het komend emeritaat van ds. Guus Fröberg ontstaat een vacature voor een predikant.
De algemene kerkenraad neemt binnenkort een besluit over de invulling van deze vacature. Daarbij betrekt de AK de besluitvorming over het rapport Bouwen op goede grond, over de toekomst van de protestantse gemeente in Vlaardingen.

In de tussentijd werft onze wijkgemeente een bijstand in het pastoraat die tijdelijk onze pastoraal werker Annabell de Jong kan helpen in het pastorale werk. Voor de selectie van kandidaten heeft de wijkkerkenraad een benoemingscommissie ingesteld. Die bestaat uit Edith de Lange, Pieter Vellekoop, Willy van Bree, Marianne Schipper en Peter van Rijn.

De commissie is nu twee keer bijeen geweest. De laatste keer zijn de twee binnengekomen reacties op de vacature besproken. Een van belangstellenden is afgewezen; de ander is uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek vindt na de Pinksteren plaats.

Overigens hebben de leden van de benoemingscommissie aangegeven in beginsel bereid te zijn lid te worden van een beroepingscommissie voor een nieuwe predikant. Zoals in de eerste alinea is geschreven, hangt het van de besluitvorming van de algemene kerkenraad af hoe de eventuele beroepingscommissie eruit ziet. Vooralsnog is er alleen sprake van een benoemingscommissie.
De commissie houdt jullie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.
terug