Diaconaat Ambacht-Oost Diaconaat Ambacht-Oost

Versie: april 2011    

De diakenen van de protestantse wijkgemeente Ambacht-Oost zetten zich in voor mensen in onze drie stadsdelen – Oostwijk, Ambacht en Babberspolder - wonen en op de een of andere manier kwetsbaar zijn.

Gelukkig kunnen veel mensen goed voor zichzelf en hun naasten zorgen. Voor sommigen is dat echter moeilijk of zelf onmogelijk. Uiteraard kan men in veel gevallen een beroep doen op de overheid of op andere officiële instanties. Maar dat kan niet altijd en soms vinden mensen moeilijk hun weg naar het juiste loket.

De wijkdiakenen kunnen dan helpen. Bijvoorbeeld door:

  • voedselpakketten te verstrekken via de Voedselbank
  • te adviseren en te verwijzen naar hulpverleners als de sociaal raadslieden
  • ervoor te zorgen dat mensen die nooit aan vakantie toekomen ook eens er tussen uit kunnen
  • ouderen te bezoeken die niet makkelijk zelf meer naar buiten kunnen voor een praatje.

         En zo is er meer.

In het werelddiaconaat staan we stil bij de verre medemens. Die willen we – hoe bescheiden ook – hulp en ondersteuning bieden.
Dat doen we onder meer door:

  • ruimte te geven aan Amnesty International en de Wereldwinkel
  • in de tijd voor Pasen via de Vastenactie aandacht te vragen voor mensen in schrijnende situaties
  • mensen op te roepen projecten van Kerk in Actie financieel te ondersteunen.

Soms zet de wijkgemeente zelf speciale acties op, zoals een rommelmarkt voor een bijzonder doel.

De wijkdiakenen werken nauw samen met de plaatselijke Diaconie van de Protestantse Gemeente van Vlaardingen en met de Commissie Maatschappelijke Dienstverlening. Soms zoeken anderen met ons contact.

Zo zetten de wijkdiakenen zich in, en we krijgen daarbij hulp van verschillende wijkgemeenteleden. Steeds is daarbij het doel om mensen in de knel te helpen om op de been te komen en zoveel mogelijk zelfstandig hun (levens)weg te bepalen.

terug