Belangrijk Belangrijk

Over de diensten vanaf 1 oktober

In de kerkenraad is afgesproken dat de 1½ meter los wordt gelaten.

U wordt niet meer uitgenodigd want iedereen is welkom!

Maar kom alleen als u gezond bent en geen corona-gerelateerde klachten hebt. Ook al bent u gevaccineerd! De vaccins beschermen wel goed tegen ernstige covid, maar men kan het virus nog steeds doorgeven.
Desinfecteer altijd de handen.

U wordt welkom geheten bij de hoofdingang door commissie van ontvangst die namen afvinkt op de alfabetische namenlijst.
U mag zelf weten waar u gaat zitten, maar dan wel op de stoelen of de banken boven.
De stoelen worden zo gebruikt dat er 1 stoel vrij is naast bijvoorbeeld een echtpaar of een gezin. Zo is er toch nog enige afstand.

Wilt u toch meer afstand bewaren dan kunt u plaatsnemen op de banken achter in de kerk. Vooralsnog niet boven.

Zowel de zijuitgang als hoofduitgang wordt vanaf nu gebruikt als uitgang.

Koffiedrinken kan ook in de ‘Hoge Zaal’ als men de nodige afstand wil bewaren.

Geen handen geven na de dienst, ook in de toekomst niet meer.

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat iemand positief getest wordt. De kerkenraad stelt het erg op prijs als dat doorgegeven wordt aan de scriba. De overige kerkgangers van die zondag kunnen dan gewaarschuwd worden zonder uiteraard de naam van die persoon te noemen.

We hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.
Weet u van harte uitgenodigd.

Heleen Horsman, scriba.

 
terug