Foto Expo 'PEOPLE OF FITAL' Foto Expo 'PEOPLE OF FITAL'
P E O P L E    O F    F I T A L
F O T O   E X P O   P O R T R E T T E N   V A N   E T H I O P I S C H E   M E N S E N
  H a n s   T r e u r n i e tDoor zijn werk voor de Vlaardingse stichting ‘Food for All’ bezoekt Hans Treurniet (geb. 1946, architect, organist) met regelmaat Ethiopië, een land met kleurrijke contrasten.
Ten noorden van de hoofdstad Addis Ababa ligt Fital, een plattelandsstreek met veel armoede, vooral onder de ouderen, zonder familie, en verwaarloosde kinderen, veel wezen, die vaak zomaar aan hun lot worden overgelaten.
‘Food for All’ steunt hier een project dat als doel heeft de zelfredzaamheid en weerbaarheid van de arme bevolking te verbeteren.

Bij de regelmatige ontmoetingen met de mensen in Fital wordt Hans steeds weer getroffen door hun gelaatsuitdrukkingen die weergeven wat er in hen omgaat en hoe ze zich op dat moment voelen.
De doorleefde gezichten van de ouderen waar angst, hoop, wantrouwen of dankbaarheid van af te lezen is.
En ook die van de kinderen, soms met zorgen, maar meestal vrolijk en onbevangen.
Een aantal van deze gezichten heeft Hans vastgelegd met de camera en bij het zien ervan ervaart hij steeds weer de persoonlijke band die hij met hen heeft.

 
terug