Gesprekgroep 'Stukjes & Beetjes - over christelijk geloven' Gesprekgroep 'Stukjes & Beetjes - over christelijk geloven'
Op zondag 7 januari jongstleden waren we er getuige van dat Chantal van der Vaart openbare belijdenis aflegde van haar geloof. Haar verhaal maakte op vele aanwezigen diepe indruk.
De belijdenis van Chantal vormde de aanleiding om een aantal gespreksavonden te organiseren over het christelijk geloof. Wat geloven we eigenlijk?


Ds. Marloes Meijer heeft daarover, samen met een aantal andere predikanten, een toegankelijk boekje geschreven met de titel 'Stukjes & Beetjes: over christelijk geloven'.

Het boekje bestaat uit zo’n 40 hoofdstukjes waarin telkens een thema wordt besproken; bijvoorbeeld: God, schepping, Jezus, bidden, hemel, zonde, vergeving, enzovoort.

We hebben een eerste avond geprikt: donderdagavond 7 maart aanstaande. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Marloes Meijer komt ook, die eerste avond!
Op die eerste bijeenkomst inventariseren we welke thema’s we in het vervolg gaan bespreken. Dan spreken we ook de overige data af.

Het is de bedoeling om in totaal 7 avonden te plannen, vanaf 7 maart tot aan de zomervakantie.

Wil je meedoen?
Stuur dan een berichtje aan Annabell: pastor@ambachtoost.nl
of Yvonne: yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl.

 
terug