God en de pandemie God en de pandemie
Een van de meest spraakmakende theologen van dit moment is N.T. (Tom) Wright, vooraanstaand nieuwtestamenticus en oud-bisschop van de Anglicaanse kerk. Hij schreef een goed en helder, richting wijzend boekje, van ruim 100 pagina’s, waar ik best enthousiast over ben.

De tijd die we hebben doorgemaakt, die we nog steeds meemaken vraagt op tal van manieren om bezinning. Het vraagt om doordenking van de kwetsbaarheid van onze ‘global village’, het stelt vragen over levensgrenzen, over de macht van de medici en de bevoegdheden van de politiek.
Maar er wordt ook om een theologische bezinning gevraagd. Waar is God in dit gebeuren? Hoe dienen we als gelovige, als kerk hiermee om te gaan? Hoe zullen we hierna kerkelijk gemeenschap zijn? Tom Wright maakt in dit boekje een eerste uitdagende bijbels-theologische verkenning.

We moeten niet allereerst proberen te begrijpen of in Gods naam proberen te spreken en deze pandemie duiden als een straf of vingerwijzing Gods om ons weer op het rechte pad te brengen.
Een eerste woord van ons is het ‘klagen’, het gebed. “In een tijd van een plotselinge crisis, als de dood onze huizen en winkels binnensluipt, (...) en mensen sterven zonder iemand die bidt aan hun bed – dan is het een tijd om te klagen. Om te erkennen dat we niet over gemakkelijke antwoorden beschikken. Om te weigeren de crisis als luidspreker te gebruiken voor wat we sowieso al hadden willen zeggen. Om te huilen bij het graf van onze vrienden. Dat is een tijd voor het woordloze zuchten van de Geest. ”
“Vervolgens zal ik door rook de lucht reinigen, medicijnen geven en nemen…. als mijn naaste mij nodig heeft, zal ik plaats noch persoon mijden en vrijmoedig naar hem toegaan om te helpen.” (citaat M. Luther)

Met andere woorden: ons klagen, ons verdriet, ons gebed zal tot handelen leiden. “wij zijn geroepen hard te werken, omdat wij weten dat God in ons werkt." Zo werkt de regering van God: via mensen.

Nogmaals de vraag: “Waar is God in de pandemie?”
“Daarbuiten, aan de frontlijn, lijdend en stervend om genezing en hoop te brengen”. Wat betekent dit voor de kerken, voor de kerkelijke gemeenschap? Er zijn, het kerkgebouw openhouden! De kerk is een bruggenhoofd in deze wereld. Van daar uit "moeten we elke manier aangrijpen waarop levende Heer, die we normaal gesproken in de kerkgebouwen aanbidden, naar buiten treedt en hoop brengt tot ver buiten de zichtbare grenzen van het kerkelijke bezit."

Wanneer?
- Woensdag 23 september
- Woensdag 4 november
- Woensdag 18 november
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg
Telefonisch: 010 434 84 33
Per e-mail: predikant@ambachtoost.nl

Ik nodig iedereen van harte uit om in oktober/november tijd in te ruimen om dit boekje te lezen en er met elkaar over te spreken. 7 is voldoende. (aanmelden via de mail of app)

ds. Guus A.V. Fröberg
 
terug