Het Team Pastorale Ondersteuning Het Team Pastorale Ondersteuning
Een jaar geleden zijn wij begonnen de ‘nieuwe wegen in het pastoraat’ te bewandelen. Doel van deze ‘nieuwe wegen’ is om een kleine groep mensen toe te rusten om de pastor en predikant te ondersteunen in het pastorale werk. Hier gaat het om meer dan de verjaardagsvisite of het praatje bij de thee. Zij gaan samen met u een tijdje meelopen, als het leven even zwaar is, of als er ingrijpende dingen gebeurd zijn. Dat doen zij in goede afspraak met ds. Yvonne Schoonhoven en mij.
Net als bij de bezoekers hebben wij geen (wijk- of leeftijds-)indeling gemaakt, maar kijken wij van situatie naar situatie wie hier het meest geschikt voor is en er tijd voor heeft.

Pastoraat is omkijken naar elkaar binnen en buiten de geloofsgemeenschap. Het is iets wat wij met z’n allen doen, en niet iets voor een kleine groep mensen.
Soms heb je echter iemand nodig waar je de diepte mee in kan gaan in een gesprek, iemand die een luisterend oor heeft, iemand die met je zoekt naar het licht, en ook iemand die de vreugdes van het leven met je deelt.

Ik ben dankbaar dat Anne, Marianne, Marja, Sebo, Harriëtte, Ria en Kees bereid zijn tijd en energie in te zetten voor deze taak.
U kunt erop vertrouwen dat uw gesprekken vertrouwelijk behandeld worden.

Pastor Annabell de Jong

HET TEAM PASTORALE ONDERSTEUNING:


 
terug