Informatie, criteria, aanvragen en steunen Informatie, criteria, aanvragen en steunen
Criteria   Voedselpakket aanvragen   Hulp aan de Voedselbank Vlaardingen   terug

 

Op 1 januari 2006 zijn we met 25 pakketten begonnen en op dit moment, april 2012, is het aantal: 215 paketten.
Gelukkig vinden de mensen die dit nodig hebben de weg naar de Voedselbank steeds gemakkelijker, hoewel het triest blijft dat zoiets in het rijke Nederland nodig is.

Nadere informatie:
Jos van den Boogert (06-38315155)
Marja  van den Boogert (06-47984163
voedselbankvlaardingen@ambachtoost.nl
 

 

Criteria
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen en gemeentelijke heffingen zijn betaald.

Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden per maand onder de volgende bedragen komt, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket (normbedragen zijn veranderd).

€  180,--    Één-persoonshuishouden
€    60,--    Partner
€    50,--    Kinderen tot 18 jaar
 

Voorbeeld:
2 ouders met 2 kinderen (15 jr.  en 10 jr.) =
euro 180 + 60 + 50 + 50 =  € 340,--


Aanvragen van een voedselpakket
De aanvraag loopt alleen via medewerkers die een bepaalde organisatie vertegenwoordigen, zoals Maatschappelijk Werk, GGD, diaconie van kerken, consultatiebureau, GGZ enz.
Er wordt gevraagd om een bewijs van inkomen en inzage in de vaste lasten en schulden. Er zijn strikte afspraken gemaakt over de bescherming van de privacy.

Hulp aan de Voedselbank Vlaardingen
 Draagt u de Voedselbank een warm hart toe en wilt u ons initiatief steunen, dan kan dat op de volgende manieren:
* Een eenmalige bijdrage
* Maandelijks financiële steun

Financiële steun wordt gebruikt om alle voorkomende kosten te dekken, zoals o.a. vervoerskosten.

Het gironummer van de Voedselbank is:
63.58.11.383 Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen inz. Voedselbank

Nadere informatie:
Jos van den Boogert (06-38315155)
Marja  van den Boogert (06-47984163

voedselbankvlaardingen@ambachtoost.nl
 

 

terug