KERKDIENSTEN in de Bethelkerk.... KERKDIENSTEN in de Bethelkerk....

...om te beginnen in juni

Komende zondag beginnen we met diensten, waarvoor een beperkt aantal mensen (30) zijn uitgenodigd - veelal de mensen die niet of slecht de diensten via internet kunnen meevieren.
Voor deze diensten is een protocol en een instructiebrief gemaakt.
 
terug