Kerstmorgendienst - 10.00 uur Kerstmorgendienst - 10.00 uur
Je ziet ze in bijna elke kerststal staan. Op héél veel schilderijen van de kerststal staan ze afgebeeld. Ze horen er echt bij en toch komen ze in het evangelie, dat vertelt van de geboorte van Jezus, niet voor. Vanochtend staan ze centraal in onze dienst: het schorriemorrie.
Waarom ze, hoewel ze niet in het ‘kerstevangelie’ staan, er toch bij horen: het schorriemorrie!

We lezen Jesaja 62 : 10-12 en Lucas 2 : 1-20.

We hopen dat – ondanks alles - het kerstspel dit jaar een improvisatietoneelstuk zijn, dat we samen met de kinderen die kerstmorgen komen en mee willen doen opvoeren. Wij zullen voor kleding zorgen.
 
 
Heb je nog vragen of opmerkingen
laat het horen.
Willy van Bree: lbree@chello.nl - 0104744636 of 06 20402172 (app).

Voor de aanwezigheid in de dienst hanteren we ons uitnodigingssysteem.

Illustratie: Ezel en os
 
 
terug