Leven in een web van relaties

Leven in een web van relaties
jaarthema Bethelkerk 2014-2015
 
Mensen leven in een web van relaties.
We zijn lid van een familie, hebben een familienaam. Familie zit in je genen, je hoofd of hart, je kunt er niet van los en meestal wil je dat ook niet.
 
Maar daarnaast zijn er vele andere relaties tussen mensen.
Relaties die soms levenslang zijn, maar soms ook in de loop van de jaren veranderen, soms levenslang zijn.
We leven in een web van relaties met vrienden, kennissen en bekenden.
Vandaag de dag leven velen van ons ook in een web van relaties op Facebook, Twitter of andere sociale media. We hebben contact, vaak intensief, met mensen die we soms nog nooit in werkelijkheid hebben ontmoet.
 
Een web van relaties vormen de verenigingen, de clubs waarvan we lid van zijn.
Tenslotte de kerkelijke gemeenschap is ook een web van relaties.
De onovertroffen beschrijving daarvan geeft Paulus in 1 Korinthiërs 12 als hij het heeft over “het lichaam dat één is en uit vele delen bestaat.”
We vieren met elkaar. We ontmoeten elkaar in de kerkdiensten. Leren elkaar kennen in (s)preken, zingen, zwijgen en luisteren. We leren met elkaar, leren van de ander, leren van elkaar. We ontmoeten elkaar in de zorg voor de ander. We leven mee met allen die blij èn bedroefd zijn. We delen met elkaar de vreugden en verdriet of delen met elkaar van onze overvloed, zelfs in tijden van relatieve schaarste.
 
We leven wereldwijd èn in Nederland in een web van relaties dat onder druk staat. De relaties tussen mensen met verschillende geloofsopvattingen, of met een andere geaardheid staan onder druk. Het zal niet zo zijn dat het tere web dat we hebben opgebouwd om moslims te verstaan wordt verscheurd door extremisten en terroristen. Waar haat heerst kan geen liefde wonen, kunnen geen relaties bloeien en groeien.
We zullen er alles aan doen om dit jaar de draden van dit web te verstevigen.
 
We zijn terecht gekomen in de participatiemaatschappij.
Die was er natuurlijk al, want we keken allang naar elkaar om, zorgden voor elkaar en hielpen elkaar. Wat betekent ‘een zorgzame kerk’? “Elkaar aanspreken, stimuleren, bedanken en motiveren blijft de basis voor ons handelen.” Maar hoe verhoudt zich dat tot de roep om een participatiemaatschappij?
 
Met het jaarthema ‘leven in een web van relaties’ willen we op de startzondag – zondag 14 september- een frisse start maken.
 
Tenslotte een mooie uitspraak die ons nieuwe seizoen, ons jaarthema kan dragen:
“Ik vind het mooi om van de ander te leren en elkaar te verrijken; bruggen van vrede naar elkaar toe te bouwen.” (Zr. Marianne van Haastrecht)
 
Ds. Guus A.V. Fröberg
 
terug