Leven zonder oplossing Leven zonder oplossing

'De parabel van Job als gelijkenis'

Ds. Ad van Nieuwpoort heeft een inspirerend boekje geschreven, dat uitnodigt tot gesprek. Weer een boek over Job, dacht ik. Maar ik heb er geen spijt van het gelezen te hebben. Integendeel, ik zou het graag met u willen herlezen.

‘Voor de coronacrisis waanden we ons meesters van ons lot. Alles leek maakbaar. Tot een microscopisch klein virus ons wakker schudde.’
Deze wijze van denken legt Ad van Nieuwpoort naast het verhaal van Job en laat zien dat elke poging tot een antwoord op het menselijke lijden eigenlijk een miskenning daarvan is. Job is een mens die verliest en toch overeind blijft.
De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter schreef over ‘Leven! zonder oplossing’: 
‘Lees hoe dit eeuwenoude verhaal nog steeds vol betekenis kan zijn voor onze cultuur. Deze teksten vormen de basis van onze cultuur. Laten we ze steeds opnieuw ter hand nemen, niet om achterom te kijken maar om geworteld te zijn in ons immer struikelende bestaan.’

Nee, niet zomaar weer een paar avonden over Job.
Drie avonden over ons leven hier en nu!

Wanneer?
- Woensdag 13 januari
- Woensdag 10 februari
- Woensdag 10 maart
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg, 
Telefoon: 010 434 84 33
E-mail: predikant@ambachtoost.nl

Ik nodig iedereen van harte uit om dit najaar tijd in te ruimen om dit boekje te lezen en er met elkaar over te spreken. 7 is voldoende. (aanmelden via de mail of app)

Ad van Nieuwpoort
Leven zonder oplossing
Uitgeverij Prometheus
terug