Marcus opnieuw

Marcus opnieuw

Ook in het nieuwe seizoen gaat de Bijbelkring weer starten.

‘Marcus opnieuw’ zou ik de serie woensdagochtenden willen noemen.
Dit naar de ondertitel van een bondig commentaar op het Marcusevangelie dat in het voorjaar verscheen onder de titel ‘Doorns Evangelie’. Na eerder de ‘Doornse Catechismus’ en ‘Doornse levenkunst’ te hebben geschreven, heeft een groep theologen, predikanten zich gewaagd aan het lezing en commentaar op het evangelie naar Marcus.
Het is een uitnodigend boekje geworden, dat aanspoort tot herlezing van het Marcusevangelie.


Er is nog een reden om dit evangelie te herlezen. Komende kerkelijk jaar staat het op het leesrooster van de kerken. Dan zal er weer uit gepreekt worden.
Maar niet alles komt in de kerkdiensten aan de orde. Stukken worden overgeslagen of blijven onderbelicht. Niet altijd kan het verband tussen de lezingen van de diverse zondagen aan de orde komen.
Daarvoor is op deze woensdagochtenden in lezing, commentaar en gesprek meer tijd en ruimte.
 
Van harte uitgenodigd.

Doorns Evangelie - Marcus opnieuw. Alida Groeneveld, Stephan de Jong & René van der Rijst (red.). Uitgeverij Kok, ISBN 978 90 435 1523 8.
 

Wanneer: eenmaal per maand op woensdagochtend
     
15 oktober 2014 Tijd : van 10.30 - 12.00 uur
5 november Plaats : Bethelkerk
3 december Leiding en opgave : Ds. Guus A.V. Fröberg
7 januari     tel. 4348433
4 februari     e-mail: predikant@ambachtoost.nl
4 maart    
15 april    

 

 

 

 

 

 


    
    
 

terug