Over de diensten m.i.v. 6 februari 2022 Over de diensten m.i.v. 6 februari 2022
Voor de komende diensten kunnen we – de anderhalve meter norm in stand houdend – ruim honderd mensen ontvangen.

Kom alleen als u gezond bent en geen corona-gerelateerde klachten hebt. Ook al bent u gevaccineerd en hebt u de boosterprik gehad! Men kan het virus nog steeds doorgeven.

U wordt welkom geheten bij de hoofdingang door commissie van ontvangst die uw naam afvinkt op de alfabetische namenlijst. Zijingang is alleen voor rolstoelen en dergelijke.

- Houd 1½ meter afstand
- Draag een mondmasker
- Desinfecteer altijd de handen.
- Neem uw jas mee de kerkzaal in.
- Geen handen geven na de dienst.


De banken achter in de kerk zijn bedoeld voor mensen die meer afstand willen bewaren.
Om en om is aangegeven op welke bank u plaats kunt nemen. Er moet steeds 1 bank vrij blijven, aangegeven door de kaart “Deze bank niet gebruiken”.
Hebt u geen behoefte aan extra ruimte, loop dan door naar de stoelen of ga naar boven.

Ook de stoelrijen worden om en om gebruikt. De rij die vrij moet blijven is aangegeven door de kaart “Niet gebruiken”.

Zowel de zijuitgang als hoofduitgang wordt gebruikt als uitgang.
Bij de hoofduitgang kunt u ook uw gaven kwijt in de collectezakken.
Verlaat u de kerkzaal via de hoofduitgang? Doe dat dan bank voor bank, rij voor rij en geef elkaar daarbij de ruimte.
Wilt u de kerkzaal verlaten via de zijuitgang, doet u dat dan op aanwijzing van koster of ouderling.

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat iemand positief getest wordt. De kerkenraad stelt het erg op prijs als dat doorgegeven wordt aan de scriba. De overige kerkgangers van die zondag kunnen dan gewaarschuwd worden zonder uiteraard de naam van die persoon te noemen.

Via Kerkomroep en YouTube kunt u de diensten zien/horen.
U wordt van harte uitgenodigd deze diensten thuis mee te vieren.

We hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Heleen Horsman, scriba.
 
 
terug