Over ons Over ons

WIE ZIJN WIJ?

WIJKGEMEENTE AMBACHT-OOST
Zo’n 13 jaar geleden werden verschillende gemeenten samengevoegd tot deze wijkgemeente. Inmiddels zijn we gegroeid tot één gemeente. Er zijn wel herinneringen aan het verleden, maar deze worden meer historisch dan weemoedig ervaren.
We zijn een actieve, open wijkgemeente met ruimte voor verschillende geloofsopvattingen en manieren van geloven. Een gemeente waar iedereen zich thuis mag voelen en waar iedereen welkom is, wie of wat je ook bent.
We willen een zorgzame kerk zijn. Zorgen voor elkaar betekent zorgen voor iedereen.
Het betekent dan ook dat we proberen ook om te kijken naar mensen buiten de direct betrokken leden en naar mensen die hier tijdelijk of langer als ontheemden verblijven.
Het is in de loop der jaren duidelijk geworden dat de Bethelkerk, niet slechts in Ambacht-Oost, niet slechts in Vlaardingen staat, maar ook midden in de wereld. We trekken ons de gebeurtenissen in de wereld aan.

ONZE KERK
We hebben onze uit 1939 daterende Bethelkerk in 2009-2011 grondig vernieuwd.
Het kerkinterieur is licht, stijlvol en flexibel.
We hebben een ontmoetingsruimte gecreëerd met een grote glazen wand, symbool van transparantie en toegankelijkheid, openheid en gastvrijheid voor iedereen, met name
voor "de wijk" waarin het gebouw staat. Te denken valt aan Buurtbezem, de voorjaars- en  kerstmarkt en dergelijke.
De kerkzaal heeft 400 zitplaatsen, deels uitgevoerd met stoelen, waardoor een flexibel gebruik mogelijk is. Sinds begin 2020 is er een geavanceerde KerkTV-installatie in gebruik waardoor via Kerkomroep.nl en YouTube uitzendingen verzorgd worden.
De kerkzaal heeft een vaste beamer-opstelling, verduisteringsschermen en volop audiovisuele mogelijkheden.
Daarnaast is er in het hele gebouw draadloos internet beschikbaar. De vier zalen worden graag gebruikt door externe huurders.

EREDIENSTEN
Zondagochtend luiden de klokken voor de eredienst. De dienst begint om 10:00 uur.
Muziek, orgel, samenzang en cantorij spelen een belangrijke rol in de erediensten.
Vier keer per jaar is er een Bethelbijzonderdienst. Deze diensten worden voorbereid door een enthousiaste groep in samenwerking met predikant en pastor. Meestal is dit een thematische dienst die ook wel eens buiten de gebruikelijke lijntjes kleurt.
Naast de ochtenddiensten gaan de kerkdeuren ook regelmatig ‘s avonds open. Zo zijn er Cantatediensten, oecumenische Taizégebeden en avondgebeden.
Avondmaal: iedereen is van harte welkom deel te nemen aan het avondmaal, ook kinderen en
gasten.
Doop en opdragen: Het is gebruikelijk dat kinderen gedoopt worden, maar het is ook mogelijk
kinderen op te dragen.
Huwelijk: In onze wijkgemeente kan ieder huwelijk en elke relatie ingezegend worden.

JEUGD EN JONGEREN
Tijdens de eredienst is er kinderoppas voor de kleintjes en kindernevendienst. Ook tijdens de eredienst is er Jeugdkerk voor 12-plussers, 1 x per veertien dagen. De andere week is er op zondagavond de club Provider.
Dan zijn er nog twee jeugdclubs onder verantwoording van het CJV.
Basiscatechese wordt gehouden in samenwerking met wijkgemeente Holy.

PASTORAAT
Sinds kort bewandelen we ‘nieuwe wegen in het pastoraat’. Omzien naar elkaar staat centraal.
Hierbij spelen diverse groepen een belangrijke rol.
Verder hebben we ervoor gekozen onderscheid te maken tussen leden jonger dan 80 jaar en leden ouder dan 80 jaar.
Leden tot 80 jaar hebben vaak hun eigen netwerken en groepen. Deze groepen werken ook goed in het omzien naar elkaar.
Leden ouder dan 80 jaar worden minimaal 1x per jaar bezocht door onze ‘bezoekers’.
We geven aandacht aan bijzondere levensgebeurtenissen zoals geboorte, afstuderen, pensioen en kroonjubilea.
Verder krijgen alle leden een (persoonlijke) kaart voor hun 18e, 25e, 30e etc. verjaardag, in de brievenbus gedaan door de ‘bethelbode’.
Daarnaast ontvangen de leden van 80 jaar en ouder een kerstattentie en is er regelmatig een ouderenmiddag.

WIJKDIACONIE
Het motto van de diaconie is, helpen waar geen helper is.
De diaconie is vertegenwoordigd in de commissie maatschappelijk werk in Vlaardingen. In deze commissie worden de steunaanvragen behandeld.
Elke zondag is er een bloemengroet voor een van de gemeenteleden.
Er wordt regelmatig aandacht besteed aan het Werelddiaconaat. Vooral in de 40-dagentijd is er extra aandacht voor projecten wereldwijd, vaak in samenwerking met de kindernevendienst.

OECUMENE
Twee keer per jaar is er een oecumenische dienst met de R.K. Willibrordgemeenschap.
Ook is onze wijkgemeente actief betrokken bij de Verzamelde Kerken van Vlaardingen (VKV) en doet onze wijkgemeente mee aan het oecumenische Kerkterras in de zomer.

PUBLICITEIT
De wijkgemeente heeft een website: www.ambachtoost.nl, een Facebook pagina Bethelkerk Vld en een Twitteraccount @BethelkerkVld .
Daarnaast ontvangt iedereen die dat wil een digitale weekbrief, ‘de Bethelbrief’. Deze wordt als heel fijn ervaren omdat in de brief aandacht geschonken wordt aan het wel wee in de gemeente.
Dan is er nog het tweewekelijkse kerkblad de ‘Onderweg’ van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Hierin staan bijvoorbeeld alle erediensten en wijkberichten van heel Vlaardingen.
 

ONS BEZIELT

Er zijn voor de ander, van mens tot mens. Beschikbaar voor elkaar, binnen en buiten de kerk. 

Ons gebouw, de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel 26, levert daaraan een wezenlijke bijdrage. De kerk heeft meerdere ontmoetingsruimtes, licht en stijlvol, voorzien van moderne communicatiefaciliteiten. Een grote glazen wand symboliseert  toegankelijkheid. 

We zoeken, met respect voor traditie, naar eigentijdse vormen van kerk zijn.
Ons logo symboliseert dat. De Hebreeuwse letter Beth staat voor open, uitnodigend, gastvrij voor iedereen. De Bijbel is onze bron. Een rijke en veelkleurige bron die ons ertoe aanzet om over ons eigen leven, onze relatie met God en onze taak in de wereld na te denken

 
Feiten en cijfers

De wijkgemeente Ambacht-Oost omvat de stadsdelen Vlaardinger-Ambacht, Babberspolder en de Oostwijk. Hij is één van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Onze gemeente  telt 1524 ingeschreven leden. Bijna 1.200 daarvan willen enige vorm van contact, variërend van heel minimaal tot zeer betrokken en actief.

Foto: kerkgemeente in beeld - september 2011    Klik op de foto voor een groter + te downloaden exemplaar

Foto: kerkgemeente in beeld - september 2011
(Klik op de foto voor een groter + te downloaden exemplaar)

terug