Bloemengroet vanuit de kerkdienst Bloemengroet vanuit de kerkdienst
Voor de bloemengroet is het e-mailadres bloemengroet@ambachtoost.nl gemaakt. Dit is gekoppeld aan de mailadressen van Els Koevoet, Ada Mooij en ds. Guus Fröberg.

Als u iemand weet voor een bloemengroet vanuit de zondagse kerkdienst kunt u naar dit mailadres mailen. U kunt natuurlijk deze drie mensen ook bellen.
 
 
De organisatie van het Pastoraat in de wijkgemeente Ambacht-Oost De organisatie van het Pastoraat in de wijkgemeente Ambacht-Oost

In het pastoraat leven gemeenteleden mee met elkaar en zien naar elkaar om. Kernwoorden zijn luisteren, zien, begrijpen en meeleven. Zo is ieder gemeentelid geroepen om er te zijn voor de ander. Contactpersonen onderhouden regelmatig contact met de hun toegewezen gemeenteleden. Toch kunnen er situaties zijn waarin meer speciale aandacht nodig is.

In dat geval kunt u een beroep doen op het pastoraal team.

 
Pastoraal team en de indeling in wijksecties

Wijksectie 1 : Oostwijk + voorkeurleden uit het centrum
Pastor Annabell de Jong 06 58911135
Sectiecoördinator Arie van der Hoek 010-4600079
Pastoraal medewerker Ineke Berkhout 010-4343722
Wijksectie 2 : Babberspolder + voorkeurleden uit de Westwijk, Indische buurt en buiten Vlaardingen
Predikant ds. Guus Fröberg 010-4348433
Sectiecoördinatoren
 
Cees Kok
Trudie Poot

06-24689969
010-4491566
Wijksectie 3 : Ambacht Noord (Kethelweg noord tot rijksweg) + voorkeurleden uit Holy Noord
Predikant ds. Guus Fröberg 010 -4348433
Sectiecoördinator Janneke Wervers 010-4358383
Wijksectie 4 : Ambacht Zuid + voorkeurleden uit Holy Zuid
Pastor Annabell de Jong 06 58911135
Sectiecoördinatoren Harriëtte Burger 010-4600229
  Nienke Korpershoek  
Vaartland 
De wijkgemeente Ambacht-Oost draagt pastoraal de verantwoordelijkheid voor de gemeenteleden van Ambacht-Oost die in het verzorgingshuis Vaartland wonen. 
Predikant ds. Guus Fröberg 010-4348433
Coördinator Harriëtte Burger 010-4600229
Voorkeurleden

Er zijn gemeenteleden woonachtig in andere wijken in Vlaardingen of zelfs buiten Vlaardingen, die verbonden willen zijn met de wijkgemeente Ambacht-Oost. Wij noemen hen voorkeurleden en zij zijn ingedeeld bij de verschillende secties.

Pastoraal assistenten
De predikant en de pastor worden bijgestaan door de speciaal daarvoor opgeleide ‘pastoraal assistenten’. Zij hebben via de landelijke kerk een speciaal op het pastoraat gerichte training gevolgd.
Harriëtte Burger 010-4600229
Marian Dijkshoorn (geen e-mail) 010-4350148
Anne van der Vliet 010-4349858

 Nieuw ingekomen in de gemeente

Wilt u nader geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn in de wijk Ambacht-Oost of hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de scriba: scriba@ambachtoost.nl .


 

Inschrijven, uitschrijven of voorkeurlid worden

Voor informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau (010-4345941) of met Carina en Fred Kal (010-4351805).
 
Ditzelfde geldt als u voorkeurlid wilt worden of als u zich uit wilt laten schrijven.
 

Huwelijk

Als u uw huwelijk kerkelijk wilt laten bevestigen en inzegenen wendt u zich tot de predikant ds. Guus Fröberg (, 010- 4348433).

 

Dopen

Als u uw kind wilt laten dopen kunt u  contact opnemen met de predikant ds. Guus Fröberg (, 010- 4348433).
 


 

Overlijden

Neemt u in geval van overlijden als naasten zo spoedig mogelijk contact op met:
  • de predikant (010- 4348433)
  • de pastor Annabell de Jong (06 58911135)

In overleg kan de datum en tijd voor de uitvaartdienst worden vastgesteld. De invulling daarvan wordt in een gesprek voorbereid. 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

terug