Pinksterdiensten Zondag 19 mei Pinksterdiensten Zondag 19 mei
De Protestantse gemeente Vlaardingen viert Pinksteren! Het feest van de Geest.
Op twee locaties is er een kerkdienst.


In de Bethelkerk om 10.00 uur onder leiding van pastores Annabell de Jong en Petra Nijboer.
In de Rehobothkerk om 10.00 uur onder leiding van ds. Geert van Meijeren.
Welkom!

Hoewel we deze zondag op twee locaties Pinksteren vieren, o.a. vanwege de capaciteit, zijn we één Protestantse gemeente. Dit onderstrepen we door een aantal onderdelen uit de liturgie op beide locaties op dezelfde manier in te vullen.
We hopen met elkaar op mooie vieringen. Veni Creator Spiritus!

Hartelijke groet,
Pastores, predikanten en werkers van de Protestantse Gemeente Vlaardingen 
terug